h

Nieuws uit 2009

2 juni 2009

Bewoners Dijkhuis en omgeving krijgen brievenbus terug

Tijdens het ‘Buurten in de buurt’ in maart in de omgeving van het Dijkhuis (De Schoener) kwam naast het parkeerbeleid en het gemis van een busaansluiting richting Hengelo/Amelo als belangrijkste punt naar voren dat de bewoners hun brievenbus misten, die voorheen bij het Dijkhuis gestaan had.

Lees verder
12 mei 2009

Tot het laatste moment…

Tot aan het allerlaatste moment heeft de SP Borne de aandacht proberen te vestigen op de vele argumenten tegen de verkoop van Essent. Afgelopen zaterdag middels een kraam in het centrum waar we onder meer Essent-kaarten uitdeelden aan het winkelend publiek.

Lees verder
7 mei 2009

Essent verkocht met 33 tegen 13 ondanks wens bevolking: Ze zijn NUTS!

Op 6 mei is gebleken dat de roep van de bevolking aan dovemansoren was gericht. Naar de bevolking moest maar niet geluisterd worden met zo'n ingewikkeld dossier. Het grote graaien gaat gewoon door.
Wij hebben gepleit dat verkoop van de publieke energiebedrijven afgeblazen moet worden. In plaats daarvan moet er een grondig onderzoek komen naar de alternatieven zoals: concentratie van eigendom bij enkele publieke aandeelhouders, behoud van een meerderheids- of minderheidsaandeel en het vormen van inkoopcombinaties.

Lees verder
5 mei 2009

Veel animo op bevrijdingsfestival voor de Essent aandelen

Op het zeer drukbezochte bevrijdingsfestival in Zwolle vonden de aandelen Essent die de SP uitdeelde gretig aftrek. Honderden mensen kregen een aandeel bij het tekenen van de petitie "Ze Zijn Nuts, hou de aandelen Essent in overheidshanden".

Lees verder
2 mei 2009

Bestuur SP Borne stuurt brief aan gemeenteraadsleden

Na eerder een open brief aan B&W en gemeenteraad te hebben geschreven, waarop nog geen antwoord is ontvangen, heeft het bestuur onderstaande brief verstuurd aan de gemeenteraadsleden.

Lees verder
1 mei 2009

Statenfractie SP Overijssel hekelt Provinciebestuur wegens omkoping gemeenten

Willy Lourenssen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de Provinciale Staten van Overijssel, stoort zich aan de wijze waarop de besluitvorming over de toekomst van het energiebedrijf Essent plaatsvindt. Hij verwijt gedeputeerde Rietkerk van het CDA niet te luisteren naar de stem van het volk. Rietkerk drukt volgens hem de verkoop aan het Duitse concern RWE door. Lourenssen maakt in zijn reactie de vergelijking met de Europese Grondwet:

Lees verder

Pagina's

U bent hier