h

Bewoners Dijkhuis en omgeving krijgen brievenbus terug

2 juni 2009

Bewoners Dijkhuis en omgeving krijgen brievenbus terug

Tijdens het ‘Buurten in de buurt’ in maart in de omgeving van het Dijkhuis (De Schoener) kwam naast het parkeerbeleid en het gemis van een busaansluiting richting Hengelo/Amelo als belangrijkste punt naar voren dat de bewoners hun brievenbus misten, die voorheen bij het Dijkhuis gestaan had.

Nieuw beleid van de TNT had hiertoe geleid. De SP beloofde de mensen actie te ondernemen om de brievenbus terug te krijgen. Contacten met Dijkhuis en TNT leverden vooralsnog niets op. De regiomanager van TNT kon zich goed voorstellen dat het verwijderen van de brievenbus niet door de bewoners werd gewaardeerd, maar hij had te maken met de nieuwe richtlijnen van het hoofdkantoor, waarbij geen twee brievenbussen binnen een bepaalde straal mogen staan.

Ook navraag bij Het Dijkhuis leverde niets op, de medewerker die we spraken wist niet dat er voorheen een brievenbus gestaan had en kon ons niet verder helpen.

We hebben toen besloten handtekeningen op te halen. Nadat een brief verspreid is met de aankondiging dat we langs zouden komen, zijn de afgelopen week handtekeningen opgehaald, waarbij vrijwel iedereen tekende. Achteraf blijkt nu dat ook de cliëntenraad en de manager van het Dijkhuis met hulp van de gemeente TNT benaderd hebben. TNT heeft nu toegezegd een brievenbus te herplaatsen.

Wat nu de doorslag heeft gegeven is moeilijk vast te stellen: het gesprek van de SP met de regiomanager of de inspanningen van de cliëntenraad. Doet er ook niet toe. Het belangrijkste is dat de mensen binnenkort hun brievenbus weer terug hebben!

U bent hier