h

Tot het laatste moment…

12 mei 2009

Tot het laatste moment…

Tot aan het allerlaatste moment heeft de SP Borne de aandacht proberen te vestigen op de vele argumenten tegen de verkoop van Essent. Afgelopen zaterdag middels een kraam in het centrum waar we onder meer Essent-kaarten uitdeelden aan het winkelend publiek.

Dinsdagavond voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering, waarbij de verkoop van de Essent-aandelen aanvankelijk NIET op de agenda stond, demonstreerde de SP voor het gemeentehuis en deelde een speciaal gedicht en een speciaal Essent-aandeel uit aan de gemeenteraadsleden.

Hogere politiek, of laffe politiek?

De PvdA bleek toch het woord te willen voeren over Essent. Fractievoorzitter Edelijn liet in heldere bewoordingen en met veel argumenten weten dat zijn voltallige fractie tegen de verkoop van Essent was. Alleen GB 90 liet weten, ondanks bezwaren, toch voor de verkoop te zijn. Daarna was het stil. Edelijn vroeg daarop naar de mening van de andere fracties. D’66-er Woudstra sputterde dat hij al bij een eerdere gelegenheid had laten weten wat hij ervan vond. Het CDA vroeg om een schorsing. Na de schorsing kreeg het CDA het woord …. en maakte er geen gebruik van. Snel klopte de burgemeester de vergadering af. De toeschouwers op de publieke tribune waren perplex en bleven met veel vragen zitten. Was dit nu hogere politiek? Waren bepaalde partijen nu te laf om hardop vóór te zeggen? Waarom diende de PvdA geen motie in, zodat er gestemd moest worden en iedereen met de billen bloot moest?
Eén vraag bleef echter nadrukkelijk hangen: hoe is het mogelijk dat over één van de belangrijkste beslissingen van de afgelopen jaren niet gedebatteerd wordt. Met name het CDA heeft aan zijn kiezers uit te leggen waarom het in de gemeenteraad zit zonder zich uit te spreken over zo’n belangrijke kwestie.

U bent hier