h

Bestuur SP Borne stuurt brief aan gemeenteraadsleden

2 mei 2009

Bestuur SP Borne stuurt brief aan gemeenteraadsleden

Na eerder een open brief aan B&W en gemeenteraad te hebben geschreven, waarop nog geen antwoord is ontvangen, heeft het bestuur onderstaande brief verstuurd aan de gemeenteraadsleden.

Het lijkt er erg op dat de meeste gemeenteraadsleden willen afwachten tot de grote aandeelhouders hun fiat hebben gegeven, zodat ook de gemeenteraad van Borne geruisloos akkoord kan gaan. Zoals we weten heeft de provincie Noord-Brabant roet in het eten gegooid. Toen de brief verstuurd werd was dat overigens nog niet bekend. De SP Borne is van mening dat het hier om een belangrijke beslissing gaat, waarbij de partijen dienen te motiveren waarom zij voor of tegen zijn.

Hieronder de brief:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Borne neemt een belangrijke plaats in in de geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. In 1894 stichtte R.W.H. (Rento) Hofstede Crull

zijn eerste bedrijf op de hoek van de Hofstraat/ Oude Deldensestraat. Twee jaar later richtte hij de Bornsche Electriciteits-Maatschappij op, de eerste in zijn soort in Nederland. Borne verleende als eerste gemeente in Nederland een concessie voor het aanleggen van een elektriciteitsnet. Hofstede Crull vertok naar Hengelo en stichtte onder meer de Heemaf en het Twentsch Centraal Station voor Electrische Stroomlevering. Gemeenten werden aandeelhouders in de elektriciteitsbedrijven en tussen 1910 en 1920 werden provincies grootaandeelhouders. Men vond dat de elektriciteitsvoorziening een nutsvoorziening moest zijn.

Jaren gingen voorbij – de levering van gas, water en elektriciteit stond onder controle van de overheid. Als je tien jaar geleden had geopperd dat onze energiebedrijven net zo goed verkocht konden worden aan een commercieel bedrijf, zou je voor gek versleten zijn.

Voor de koop van de aandelen wil RWE 9,3 miljard euro uittrekken. De kredietcrisis heeft ons geleerd dat dit gegoochel met enorme bedragen niet werkt. RWE moet dit bedrag op niet al te lange termijn terugverdienen. Dit kan betekenen dat voor méér winst de tarieven omhoog moeten. De ruimte voor investeringen in service aan de klant en investeringen in duurzame energie worden daarentegen juist kleiner. Bovendien is RWE één van de grootste vervuilers van de Europese energiesector: 56% van haar stroom wordt opgewekt met zeer vervuilende steen- en bruinkoolcentrales.

Het rijk zal haar bijdragen aan de lagere overheden verminderen, wetende welke buffers provincies en gemeenten hebben.

Elk onderzoek wijst uit dat de overgrote meerderheid van de mensen tegen verkoop is. Zij willen onze energiebedrijven niet overhevelen naar de markt. Immers, we hebben dan niets meer te zeggen over leveringszekerheid én de hoogte van de prijzen.

Behalve dat onder meer de gemeenteraden van Zwolle, Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland al verklaard hebben tegen de verkoop van Essent te zijn, blijken er ook bij provincies nog twijfels te bestaan. De landelijke PvdA fractie is dan ook terecht tegenstander. De Bornse gemeenteraad zegt weinig tot geen invloed te hebben op het uiteindelijke besluit van de verkoop van Essent. Echter zou Borne tegenstemmen geeft dit een goed signaal af naar andere gemeenten. De SP Borne wil dan ook de gemeenteraad nogmaals verzoeken af te zien van verkoop en dit signaal van daadkracht te sturen naar andere gemeenten en provincies.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de SP Borne,

Rob Kolner, voorzitter

Toon Peters, secretaris

U bent hier