h

Statenfractie SP Overijssel hekelt Provinciebestuur wegens omkoping gemeenten

1 mei 2009

Statenfractie SP Overijssel hekelt Provinciebestuur wegens omkoping gemeenten

Willy Lourenssen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de Provinciale Staten van Overijssel, stoort zich aan de wijze waarop de besluitvorming over de toekomst van het energiebedrijf Essent plaatsvindt. Hij verwijt gedeputeerde Rietkerk van het CDA niet te luisteren naar de stem van het volk. Rietkerk drukt volgens hem de verkoop aan het Duitse concern RWE door. Lourenssen maakt in zijn reactie de vergelijking met de Europese Grondwet:

Het komt richting de komende Europese Parlementsverkiezingen weer boven in ons geheugen: hoe zat het ook al weer bij de Europese grondwet? De grote partijen schaarden zich destijds allemaal eurofiel achter de tekst van de grondwet. Want met een grondwet zou Europa sterker, slagvaardiger en democratischer worden. En daar hoorde natuurlijk, een volkslied en een vlag, een eigen leger en een neoliberale koers bij. Geen twijfel mogelijk dat het volk hier ook maar iets tegen zou kunnen hebben. Of er dan misschien een referendum over gehouden zou moeten worden? Het ging immers om een bovennationale grondwet die zou worden aangenomen. Nietsvermoedend zelfbewust omarmden de grote partijen dit voorstel, er zou immers onomstotelijk blijken dat het volk de inmiddels gekozen weg – er was toch geen weg terug – met instemming en applaus zou ontvangen. In een paar weken tijd werd de werkelijke stemming onder het volk duidelijk. Bij een grote opkomst van 67 % van de mensen werd de grondwet met 61.6 % afgewezen.

Overijsselse Bestuurders forceren besluit, tegen de wens van het volk

De gelijkenis met wat er zich nu rondom de voorgestelde verkoop van Essent voordoet is treffend, zelfs zo sterk dat het lijkt dat de bestuurderpartijen in het land, en met name ook in de provincie Overijssel, niets hebben geleerd. Of toch wel, want ze willen niet in debat. In de Roskam van 27 maart jl. stelt CDA gedeputeerde Rietkerk dat er wat het provinciebestuur betreft geen sprake meer is van een keuze om wel of niet de aandelen Essent te verkopen. Nee, zo kopt het artikel van zijn hand: “Besluit tot verkoop van Essent al lang genomen”. Dit getuigt opnieuw van een houding die doet denken aan die van de voorstanders van de Europese grondwet destijds. Rietkerk legt uit dat een debat over wel of niet verkopen niet meer aan de orde is, terwijl dat nu juist de essentie is van het voorstel waarover de discussie moet gaan. Als wij de mensen deur aan deur vragen of ze van mening zijn dat de gemeente en de provincie de aandelen van ons energiebedrijf moeten verkopen, dan krijgen we van een grote meerderheid de reactie dat we dat vooral niet moeten doen. Veel mensen zien het op de markt gooien van de publieke diensten als iets waarvan we ons nou net bewust zijn geworden dat we dat juist niet moeten doen. Sterker nog, vele leden en vertegenwoordigers van die bestuurderspartijen, zien de huidige economische crisis plots ook als een direct gevolg van het uit handen geven van overheidstaken en het marktdenken, onderdeel van het falende neoliberale beleid. Een recente poll van RTL Z laat zien dat driekwart van de bevolking tegen verkoop is en vindt dat de aandelen in handen van de overheid moeten blijven. De Zwolse PvdA wethouders verdienen daarom lof, vanwege het uitvoeren van een magere oproep van een deel van hun eigen partij om de verkoop niet te steunen. In Enschede en Hengelo zijn deze PvdA wethouders vooralsnog nog gewoon vóór de verkoop van de Essent aandelen.
Volksvertegenwoorders met ruggengraat laten zich niet omkopen

Dat de verkoop van de aandelen door een grote meerderheid van de Nederlanders wordt afgewezen ziet de CDA heer Rietkerk vooral als reden om het debat daarover maar niet te willen voeren. Hij wil ‘vooruit’ en wil alleen debatteren over wat met er met miljardenopbrengst van de verkoop moet gebeuren. Die discussie wil hij vooral met de Overijsselse gemeenten voeren op een manier die eer doet aan zijn bestuurdersstatus: Hij belooft gemeenten die hun aandelen Essent verkopen en de opbrengst daarvan in een Overijsselse projectenpot doen, dat de provincie Overijssel die opbrengst dan - kennelijk geld zat - zal verdubbelen. Hoe heet zoiets ook al weer? Lijmen, stroop om de mond smeren? Gewoon omkoping, denk ik. Ondertussen wil hij niet in debat met het volk over wel of niet verkopen, laat staat dat hij de bevolking een stem gunt.

U bent hier