h

Nieuws uit 2007

20 november 2007

Open Brief Sp: Vuilstortplaats aan de Steenbakkersweg is weer in beeld gekomen.

De voormalige vuilstortplaats aan de Steenbakkersweg in Borne is weer in beeld gekomen door de aanleg van het industrieterrein De Veldkamp. Er wordt gesproken over het aanleggen van een parkeerplaats op deze plek die alle vervuiling zou moeten afdekken. De SP is uitgebreid in de geschiedenis van de kleigaten gedoken en heeft gesproken met omwonenden. Wij zijn van mening dat er niet weer halve maatregelen moeten worden genomen, dat er nu eens rekening moet worden gehouden met omwonenden en dat er geen problemen naar de toekomst moeten worden geschoven. Bovendien zou de gemeente financieel hulp moeten zoeken bij rijk en provincie voor een definitieve oplossing voor één van de meest vervuilde gifbelten in Nederland. Ook zou er onderzoek moeten worden gedaan naar de gevolgen van het jarenlang droog storten van asbestafval.

Lees verder
15 november 2007

Nick Koning jonge 'vechtjas' voor zwakkeren

Hij is van het type jongere waarvan je hoopt dat er velen zo zijn. Nick Koningnick koning is met zijn zestien jaar een bijzondere knaap. Hij verdiept zich in wereldleed en zet zich wat dichter bij huis graag in voor de zwakkeren in ons land. Het is een jongeman die nadenkt over zaken en overal een mening over heeft, beaamt zijn docent maatschappijleer van de Bataafse Kamp. Die ingrediënten maken het wellicht niet opmerkelijk dat Nick onlangs is benoemd tot lid van de Bornse Socialistische Partij. Als jongste zal hij zich met ondermeer jongerenzaken bezighouden. "Ik wil graag een contact voor ze zijn. Onlangs hoorde ik dat er wat ontevredenheid is over het skatepark. Dat zou ik binnen de SP aan kunnen kaarten."

Lees verder
2 november 2007

Eigen afdeling voor SP in Borne (Deel 2)

BORNE - Rob Kolner (23) wordt eerste voorzitter van Bornse afdeling SP.

Lees verder
30 oktober 2007

Fietssnelweg Borne-Hengelo: nu of nooit!!

De idee om een fietspad aan te leggen langs de spoorlijn van Borne naar Hengelo werd 20 jaar geleden al geopperd. Met name de Fietsersbond heeft meerdere keren gepleit voor deze snelle verbinding tussen Borne en de vele bedrijven die toen nog in Hengelo-Zuid gevestigd waren(Signaal, AKZO, Holec etc.). Een aantal bedrijven is intussen vertrokken maar de Scholengemeenschap Twickel, het nieuwe ROC en het Ziekenhuis / Gezondheidspark zullen via dit fietspad sneller en veiliger te bereiken zijn. Op structuurplannen van de gemeente Borne was het fietspad eerder al ingetekend.

Lees verder
26 oktober 2007

SP Borne heeft ook oog voor jongerenzaken

BORNE - Tijdens een eerste algemene ledenvergadering van de Bornse SP is een bestuur dat bestaat uit negen personen gekozen.

Lees verder
10 oktober 2007

Rob Kolner wordt voorzitter? van de nieuwe, Bornse SP

Nieuws van de SP afdeling Borne

Lees verder

Pagina's

U bent hier