h

Fietssnelweg Borne-Hengelo: nu of nooit!!

30 oktober 2007

Fietssnelweg Borne-Hengelo: nu of nooit!!

De idee om een fietspad aan te leggen langs de spoorlijn van Borne naar Hengelo werd 20 jaar geleden al geopperd. Met name de Fietsersbond heeft meerdere keren gepleit voor deze snelle verbinding tussen Borne en de vele bedrijven die toen nog in Hengelo-Zuid gevestigd waren(Signaal, AKZO, Holec etc.). Een aantal bedrijven is intussen vertrokken maar de Scholengemeenschap Twickel, het nieuwe ROC en het Ziekenhuis / Gezondheidspark zullen via dit fietspad sneller en veiliger te bereiken zijn. Op structuurplannen van de gemeente Borne was het fietspad eerder al ingetekend.

Regio Twente

De Regio Twente heeft de aanleg van een Hoogwaardig Fietsnetwerk in Twente op de agenda staan. De Regio heeft in 2006 een onderzoek naar een Fietssnelweg Twente afgesloten en een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak staat de verbinding Borne-Hengelo op de prioriteitenlijst.wachten voor niets voorrang voor de fiets

De Regio Twente stelt z.g. BDU-gelden (Brede Doel Uitkering) ter beschikbaar. Ook het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelde 1 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten moesten voor 1 oktober 2007 reageren om in aanmerking te komen voor het geld. Verantwoordelijk ambtenaar Karsten ten Heggeler van de Regio Twente toonde zich zeer verbaasd dat de gemeente Borne niet had gereageerd.

Hengelo

In Hengelo maakt de SP zich al jaren druk voor een goed fietsbeleid onder het motto ‘Voorrang voor de fiets’. Onlangs heeft de gemeenteraadsfractie een plan ingediend om geld dat nog op de plank lag voor de aanleg en verbetering van fietspaden o.a. te besteden aan de aanleg van een stuk fietssnelweg richting Borne. De SP kreeg voor dit plan brede raadssteun.

Tracé

Bestuursleden van de SP in Borne hebben al eens het tracé verkend en kwamen er niet uit. Enige kennis over mogelijke (gas)leidingen etc. is toch vereist om je een oordeel te kunnen vormen. Gelukkig heeft de Regio Twente het tracé in hoofdlijnen onderzocht en zijn onlangs de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar het meest wenselijke tracé onder meer in Borne. De problemen in Borne liggen op de punten waar de uitgaande wegen (Oonksweg, Bornebroeksestraat, Azelosestraat, Deldenerstraat en de Tichelkampweg) het spoor kruisen. Genoemde wegen zijn voorrangswegen en dat moet zo blijven. De fietssnelweg is geprojecteerd aan de Deldense kant van de spoorweg. De knelpunten worden als volgt opgelost:

Oonksweg: hier is geen ruimte langs het spoor, vandaar dat er minimaal wordt afgeweken van het tracé, het kruispunt met de fietssnelweg wordt zo aangelegd dat de fietser voorrang heeft. Het fietspad wordt vervolgens door de Beerninksweg geleid.

Bornerbroeksestraat: hier komt een fietsbrug.

Azelosestraat: het fietspad gaat met een fietsbrug over de Azelosestraat, gaat verder over de geluidswal (verliest dus geen hoogte) en gaat na de Deldensestraat weer naar beneden. Ook bij de Tichelkampweg wordt een fietsbrug aangelegd.

Nu of nooit!!

Herhaaldelijk wordt door de Regio Twente aangegeven dat het belangrijk is mee te liften met de aanleg van nieuwe infrastructuur vanwege besparing op de kosten en het beperken van de overlast bij de aanleg. Momenteel wordt bedrijventerrein De Veldkamp aangelegd. Dus waar wacht de gemeente nog Borne op!

Handtekeningen

Tijdens de Bornse fietsvierdaagse en tijdens de Melbuulndagen hebben Bornse SP’ers meer dan 600 handtekeningen opgehaald. Per 1 mei 2008 heeft het Ministerie opnieuw geld beschikbaar gesteld. Binnenkort zullen we de handtekeningen aanbieden aan de wethouder en hem er vervolgens telkens aan herinneren dit keer wel op tijd te reageren.

U bent hier