h

SP Borne heeft ook oog voor jongerenzaken

26 oktober 2007

SP Borne heeft ook oog voor jongerenzaken

BORNE - Tijdens een eerste algemene ledenvergadering van de Bornse SP is een bestuur dat bestaat uit negen personen gekozen.

Rob Kolner voorzitter SP Borne

Rob Kolner is tot voorzitter gekozen. Opmerkelijk is de verkiezing van het jongste Bornse SP-lid, de zestienjarige Nick Koning. Hij zal zich met jongerenzaken bezighouden. Dit betekent niet dat de SP in Borne vooral een jongerenpartij is. De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden is 37 jaar. De nog maar net opgerichte partij heeft in de ledenvergadering besloten zich vooral bezig te houden met de invoering van de WMO, de gevolgen voor de thuiszorg, voldoende betaalbare woningen voor starters, goede fietsverbindingen met Hengelo, de kleigaten aan de Steenbakkersweg en geen verkoop van de Twence-aandelen.

U bent hier