h

Rob Kolner wordt voorzitter? van de nieuwe, Bornse SP

10 oktober 2007

Rob Kolner wordt voorzitter? van de nieuwe, Bornse SP

Nieuws van de SP afdeling Borne

Interview met Rob Kolner.

Rob Kolner wordt voorzitter? van de nieuwe, Bornse SP

Het heeft even geduurd, maar nu gaat het er toch echt van komen: de Bornse SP'ers verlaten het Hengelose nest en beginnen voor zichzelf. Op 24 oktober zal de Bornse afdeling een feit zijn! Hieronder een interview met de beoogde voorzitter overgenomen uit de Bornse Courant.

Rob Kolner wordt voorzitter van de nieuwe, Bornse SP
Als alles goed gaat, wordt de 23-jarige student Rob Kolner woensdag 24 oktober gekozen als eerste voorzitter van de Bornse afdeling van de SP. Op die dag wordt namelijk de afdeling officieel opgericht. Kolner is de enige kandidaat voor het voorzitterschap.
Rob Kolner voorzitter
Eigen benen
Sinds een jaar is de SP actief in de gemeente Borne, als ledenwerkgroep die valt onder de afdeling Hengelo. Bornse leden overlegden regelmatig met elkaar over Bornse onderwerpen. Daarvoor was het handjevol SP-leden dat er in Borne was, vooral bezig met discussies over Hengelose zaken. .
Kolner is blij dat de partij zich nu ook in Borne heeft genesteld. "We kunnen het nu ook over Bornse zaken hebben in plaats van Hengelose." Dat de partij daardoor zichtbaarder is geworden, heeft er toe geleid dat er meer mensen lid werden van de SP, waardoor er zelfs genoeg leden waren om een eigen afdeling op te richten. Los van Hengelo. Kolner: "Dan. staan we op eigen benen, met eigen financiën. We houden wel contact met Hengelo, daar zit heel veel ervaring."

Discussiepunten
De SP staat in Bome voor solidariteit en gelijkwaardigheid, zegt Kolner. Het zijn de vaste kenmerken van de linkse partij . De SP mengt zich echter oók al in Bornse discussies. "We hebben een aantal punten. We zijn bijvoorbeeld tegen de verkoop van aandelen Twence door de gemeente. Dat is een korte-termijnvisie, . de gemeente heeft geld nodig om allerlei projectjes te financieren. Als je dat geld leent, kan je de rente met de opbrengsten van Twence ook betalen. We zijn landelijk ook tegen privatisering, dat heeft nog nooit wat opgeleverd. We zijn ook bang dat door de verkoop de kosten omhoog gaan. Een ander punt: we hebben in Borne het boodschappenmandje, pastor Joop Zwart is daar mee bezig. Dat is gewoon een voedselbank. Het is in een dorp als Borne absurd dat er een voedselbank nodig is. En we willen een fietspad naar Hengelo. Daar zijn we al langer mee bezig."

Sociale woningbouw
Nog een punt waar de SP zich mee bezig wil houden, is de sociale woningbouw. Borne voert het verkeerde beleid, zegt Kolner. "De gemeente zegt 'we vergrijzen, dus hebben we geen starterswoningen nodig, maar duurdere nieuwbouw'. Dat is net de verkeerde denkwijze, wij redeneren andersom: er is een tekort aan goedkope starterswoningen, waarop de Bornse jongeren wegtrekken. Dan krijg je ook dat de gemeente vergrijst; het is een self-fullfilling prophecy. De gemeente doet ook wel goede dingen hoor, kijk naar de renovatie van de huurwoningen aan de Meidoornhof. Daar zijn we blij mee."

Niet 'die tegenpartij'
Landelijk gezien vierde de partij van Jan Marijnissen over de laatste jaren hoogtijdagen, dat bleek vooral uit de 25 zetels die de partij sinds de laatste verkiezingen in de Tweede Kamer verwierf. Die populariteit laat zich ook zien in Borne, zegt Kolner. "We zijn landelijk groter geworden. Mensen zijn meer na gaan denken over politiek, mede door Pim Fortuyn. We zitten sinds 1994 in de Tweede Kamer en we hebben ook meer laten zien dat we niet die partij zijn die overal tegen is. . 'Stem tegen, stem SP' is lang niet altijd zo." Maar ook lokale motieven spelen een rol, zegt Kolner. "Ik denk dat er al wel vraag was naar een SP in Borne. We kwamen heel veel mensen tegen die vroegen waarom we niet op de SP konden stemmen. Het meest linkse dat er in Borne is, is de PvdA. Op die manier ben ik twee jaar geleden ook lid geworden."

Democratie
Over de recente kwesties binnen de SP, rond het Zwolse Eerste Kamerlid Duzgun Yildirim en het verwijt dat de partij niet democratisch zou zijn, is ook bij de werkgroep gepraat. "De SP is niet ondemocratisch. Het is natuurlijk jammer dat het zo gebeurd is, maar wij staan pal achter de partij." Niet ondemocratisch dus, maar hoe komt het dan dat Kolner de enige kandidaat is voor het voorzitterschap? "Ik ben nu al voorzitter van de werkgroep. We hebben ieder lid een brief gestuurd waarop ze gewezen werden dat ze zich voor het bestuur kandidaat konden stellen. Daar heeft niemand op gereageerd. Sommige leden hebben geen tijd en willen alleen steunend lid zijn, anderen zeiden 'we willen jou als voorzitter.'

Actieve partij
Ondanks dat er bijvoorbeeld geen tegenkandidaten zijn, zijn de leden van de SP heel betrokken, vindt Kolner. "We zijn een actieve partij, de meest actieve van Nederland. In Borne staan we één keer in de drie of vier weken voor de HEMA. Mensen kunnen ons daar aanspreken en handtekeningen zetten voor bepaalde acties. Dat blijven we ook doen als we in de raad komen." Want dat is de ambitie van Kolner:. "Ik hoef geen Tweede Kamerlid te worden, ik wil de partij in Bome van de grond krijgen. Dat gaat lukken. Er zijn steeds meer mensen die ons zien staan. We zijn wel een blijvertje."

U bent hier