h

Nieuws van de afdeling

5 september 2008

Omwonenden voormalige kleigaten trekken (weer) aan de bel.

De borden met ‘Verboden toegang’ en ‘Asbestgevaar’ bij de voormalige stortplaats aan de Steenbakkersweg in Borne zijn door onbekenden weggehaald. De SP in Borne werd hier door bewoners, die vlak bij de verontreinigde kleigaten wonen, op gewezen.

Lees verder
1 september 2008

Eerste oogst: 350 handtekeningen voor ‘Gratis bus voor 65+’

Wat meteen opvalt tijdens de prachtige nazomerdag, die de Melbuuln-zaterdag bleek te zijn, is dat men echt van heinde en verre komt.

Lees verder
24 augustus 2008

SP: ‘Ook in Borne gratis met de bus voor 65+’

Tijdens de Melbuulndagen zal de SP aanwezig zijn met een kraam waar de Bornse inwoners hun handtekening kunnen zetten ter ondersteuning van ‘Gratis met de bus voor 65+’

Lees verder
19 juli 2008

SP : aandacht voor armoede terecht

De SP in Borne is blij met het onderzoek dat KWIZ in opdracht van wethouder Albers heeft uitgevoerd, maar is niet verrast over de uitkomst. Al twee jaar wijzen we op het bestaan van schrijnende armoede in Borne. Deze armoede blijkt onder meer uit het aantal gezinnen dat een beroep doet op de voedselbank, maar het is ook bekend dat onder bewoners van verpleeghuizen die soms nauwelijks zakgeld overhouden, en onder AOW’ers en één-ouder gezinnen, maar ook onder werkenden die niet meer dan het minimumloon verdienen stille armoede heerst. Vooral in kleinere plaatsen als Borne, waar veel minder dan in grote steden een beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand. Tijdens de afgelopen kerstdagen heeft de SP in Borne flyers uitgedeeld waarbij gewezen werd op de stille armoede.

Lees verder
12 juni 2008

Thuiszorgwerkers in actie!!!!

Thuiszorgwerkers in actie bij gemeentehuizen ook in Borne!!

Lees verder
8 juni 2008

OPROEP VOOR DEELNAME AAN DE NATIONALE AKTIEDAG THUISZORG op 11 juni 2008

SP Tweede kamerlid Agnes Kant heeft een vijftal initiatiefvoorstellen ingediend om de Uitverkoop van de Thuiszorg, zoals die met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn beslag heeft gekregen, te stoppen.
Over deze voorstellen wordt aanstaande woensdag 11 juni 2008 in de Tweede Kamer gedebatteerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier