h

SP Borne: 'Essent niet verkopen'/openbrief aan de gemeenteraad

7 maart 2009

SP Borne: 'Essent niet verkopen'/openbrief aan de gemeenteraad

SP afdeling Borne

Beerninksweg 23

7621 XV Borne

tel. 06-42017386

Borne, 4 maart 2009

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

De SP afdeling Borne doet naar aanleiding van de mogelijke verkoop van de aandelen Essent, een dringend beroep op het college en de gemeenteraad niet mee te werken of in te stemmen met de verkoop van de aandelen.

Zoals enige tijd geleden bekend werd wil de Duitse energiegigant RWE het Nederlandse bedrijf Essent overnemen en gaan de aandeelhouders, waaronder de provincie Overijssel en diverse gemeenten, en ook de gemeente Borne, daar binnenkort over beslissen.

Voor de koop van de aandelen wil RWE 9,3 miljard euro uittrekken. Een commercieel bedrijf als RWE kan dat alleen betalen wanneer ze dit geld op niet al te lange termijn terug kan verdienen. Dit kan betekenen dat voor méér winst de tarieven omhoog moeten. De ruimte voor investeringen in service aan de klant en investeringen in duurzame energie worden daarentegen juist kleiner. Bovendien is RWE één van de grootste vervuilers van de Europese energiesector: 56% van haar stroom wordt opgewekt met zeer vervuilende steen- en bruinkoolcentrales.

Ondanks dat enkele gemeenteraden tot nu toe tegen de verkoop van Essent gestemd hebben lijkt de koop door te gaan. Toch is het nog niet te laat, want in verreweg de meeste provincies en gemeenteraden moet er nog gestemd worden.

Een gemiddeld Nederlands huishouden is maandelijks een procent of vijftien van het netto-inkomen kwijt aan de energierekening. Méér dan voldoende reden volgens de SP om wel drie keer na te denken voor je de grootste Nederlandse energieleverancier, nu nog 100% in handen van overheden, verkoopt aan een buitenlandse commerciële reus. Wellicht krijgen op dit moment provincies en gemeenten een unieke mogelijkheid om op korte termijn veel geld te incasseren, dat natuurlijk heel nuttig besteed kan worden. Maar laten we niet vergeten te kijken naar het economisch, consumenten- en milieubelang op de langere termijn.

Bovendien, op dit moment verschijnen er berichten dat de minister van Financiën begerig kijkt (begrijpelijk) naar de huidige grote provinciale reserves, die hij goed zou kunnen gebruiken. Daar komt straks door de verkoop van Essent een flink bedrag bij. Ook gemeenten zullen straks over flinke reserves kunnen beschikken. Misschien kan de landelijke overheid hier niet rechtstreeks bij maar linksom of rechtsom gaan deze reserves een belangrijke rol spelen bij onderhandelingen over rijkssteun op bepaalde terreinen. Intussen moet men dan wel zien rond te komen zonder de jaarlijkse vaste Essent-inkomsten.

Volgens recent onderzoek van TNS Nipo blijkt dat zes op de tien Nederlanders het niet eens is met de verkoop van de aandelen van onze energiebedrijven.

De SP vindt dat energie een basisvoorziening is, die in handen van de overheid moet blijven. Zo iets belangrijks moeten we niet aan de vrije markt overlaten.

De voorstanders van verkoop beweren dat Essent en Nuon te klein zijn voor de Europese markt. De SP pleit voor samenwerking van de grote Nederlandse energiebedrijven, bijvoorbeeld bij de inkoop van brandstoffen. Een inkoopcombinatie van de vier publieke energiebedrijven NUON, Eneco, Essent en Delta, kan prima concurreren met de grote Europese energieconcerns. En het mooiste is, wij blijven dan samen eigenaar van onze energievoorziening.

Omdat de gemeenteraad van Borne ook een besluit zal moeten nemen over al dan niet verkopen van de aandelen Essent, doen wij een dringend beroep op het college en de gemeenteraad om alles in het werk te stellen om de verkoop te blokkeren.

Met vriendelijke groet,

Rob Kolner,

Voorzitter SP Borne

U bent hier