h

Buurten in de buurt!!

21 februari 2009

Buurten in de buurt!!

Van de 5.500 ZO-kranten die de SP in Borne verspreidt, worden een aantal persoonlijk afgegeven in een buurt, die we daarvoor voor hebben uitgezocht.

Eraan gekoppeld houden we dan een enquête om van de bewoners te horen wat er zoal speelt in de buurt.

Dit keer was het de beurt aan het complex De Schoener, gelegen aan de Bekenhorst in de buurt van het Dijkhuis. Punten die naar voren kwamen in de gesprekken met de bewoners:

• voor een aantal mensen zou een bushalte bij het Dijkhuis een uitkomst zijn. Er stopt weliswaar een buurtbus, maar die rijdt richting station of Weerselo en sluit niet aan op de buslijn Hengelo-Almelo

• de parkeerplaatsen bij de Schoener zijn gereserveerd voor kaarthouders (bewoners van de Schoener en personeel van het Dijkhuis). Bezoekers mogen er niet parkeren. Zij mogen hun auto in de parkeergarage stallen. Het wordt een beetje duur wanneer je telkens moet betalen wanneer je bijvoorbeeld je ouders bezoekt. Oplossing zou zijn het parkeren gewoon vrij te laten: in de praktijk is er dan overdag plek voor de medewerkers van het Dijkhuis, ’s avonds en in het weekend voor bezoekers.

• een klein, maar belangrijk punt: tot voor kort was er een postbus in het Dijkhuis, graag weer terug die postbus!!

Heeft u nog voorstellen of opmerkingen hierover of andere onderwerpen stuur ze dan naar: E mail :SP Borne

U bent hier