h

Ook Borne heeft baat bij minder Brussel !!

1 mei 2009

Ook Borne heeft baat bij minder Brussel !!

Op 1 juni 2005 stemde 61,6% van de Nederlanders en 57,7% van de Bornenaren tégen de Europese Grondwet. Net zoals in de rest van Nederland verwees een duidelijke meerderheid in Borne de Europese Grondwet naar de prullenbak. Kennelijk is ons dorp niet onverdeeld enthousiast over hoe het gaat in Europa. En dat is terecht.

Weinigen zullen het beseffen, maar de Bornenaren dragen gezamenlijk jaarlijks een dikke 5,5 miljoen euro af aan Brussel. Dat is een behoorlijk bedrag, maar veel schokkender is wat er met dat geld wordt gedaan. Als de Bornse inwoners zouden weten dat dit geld bijvoorbeeld wordt gebruikt om honderden miljoenen aan subsidies voor tabaksboeren in Zuid-Europa uit te keren zouden ze waarschijnlijk nog heel wat kritischer naar Europa kijken. Zeker als ze ook horen dat Europa tegelijkertijd bakken geld uitgeeft aan antirookcampagnes.

Ook een vrij bizar Europees project: het opkopen van de onverkochte wijn in Europa en deze vervolgens vernietigen. En natuurlijk betalen wij ook mee aan het voortslepende verhuiscircus van het Europees Parlement, dat maandelijks een zinloze reis van Brussel naar Straatsburg maakt. Kostenplaatje: minstens 200 miljoen per jaar.

Maar Brussel leidt niet alleen aan geldverspilling, maar ook aan doorgeschoten regelzucht. Als scholen gratis schoolboeken voor hun leerlingen willen kopen, moeten zij dit Europees aanbesteden.

Het is ook Europa dat zegt dat woningbouwcoöperaties de winst die ze maken op hun commerciële activiteiten niet zondermeer kunnen gebruiken om sociale woningen te bouwen. Terwijl dat toch de kerntaak van zulke organisaties zou moeten zijn. Zo bemoeit Europa zich niet alleen met zaken waar ze niets mee te maken heeft, ze dwingt ook in feite verdere liberalisering af. Het publieke belang telt niet in Brussel, want daar zijn maar weinig lobbyisten voor.

Daar kunnen de postbodes van TNT over meepraten. Dankzij de Europese beslissing om de postmarkt te liberaliseren zitten zij nu met een 15% loonsverlaging en de meest schandelijke arbeidsomstandigheden.

Minder Brussel staat voor de SP voor minder geldverspilling, minder bemoeizucht en minder gedwongen marktwerking uit Europa. Samenwerking in Europa is prima, maar we moeten wel baas blijven in eigen land én eigen gemeente.

U bent hier