h

Nieuws uit 2018

28 februari 2018

Vertel wat je van de politiek wilt en neem een attentie mee

Foto: SP

Vaak hoor je uitspraken als ‘Waarom niet…’, ‘Hoe kunnen ze …’of iets positiever ‘Als ze het mij zouden vragen…’. Pak je kans en kom een van de komende drie zaterdagen naar onze stand in de buurt van het gemeentehuis. Schrijf hier je mening, idee of voorstel op een groot vel papier. Wij zorgen dat er voor iedereen een leuke attentie klaarligt. We staan er op de zaterdagen 3, 10 en 17 maart vanaf 10.30 uur.

Lees verder
27 februari 2018

Pensioenen: er worden veel mythes in stand gehouden

Foto: SP

Johan van der Veen uit Deventer toonde tijdens de openbare thema-avond over ons pensioenstelsel aan dat de kop boven dit artikel maar al te waar is. Ben van Gils, fractiemedewerker bij de SP Tweede Kamer fractie schetste de huidige stand van zaken rond de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Tegengestelde belangen van jongeren en ouderen worden met niet op feiten gebaseerde argumenten opgeklopt. De opeenvolgende regeringen hebben pensioenpremies ingezet om eigen doelen te verwezenlijken.

Lees verder
23 februari 2018

Kom op 26 februari naar 'Red ons pensioenstelsel'

Foto: SP

Het Kabinet wil een ander pensioenstelsel met individueel opgebouwde pensioenpotjes in plaats van een collectief stelsel van pensioenfondsen. De sociale partners moeten deze plannen dit jaar gaan vormgeven. Daarna wordt er een nieuwe wet gemaakt.

Lees verder
22 februari 2018

Voortschrijdend inzicht of verkiezingsstunt?

Foto: Henri Bijkerk

Het CDA draait in de kwestie Verbindingsweg en Zenderen. Hoera! Het CDA is nu ook van mening dat de aanleg van een westelijke randweg om Zenderen een oplossing kan bieden voor de verkeersoverlast en dat de door het College (inclusief CDA) geplande Verbindingsweg de verkeersoverlast in Zenderen alleen maar doet toenemen. Dat wisten we toch al lang? Dat weten we eigenlijk al jaren, sinds de MER rapportage en het onderzoek van HasKoning. De zogenoemde 5b variant ligt al lang op tafel als alternatief! De SP heeft samen met de inwoners van Zenderen al in september 2017 actie gevoerd voor het alternatief de 5b variant en recent hebben de inwoners zelf opnieuw aandacht gevraagd voor de situatie in Zenderen. Het CDA (Overijssel) vraagt Gedeputeerde Staten om ‘robuuste’ oplossingen. Als GS die westelijke randweg niet ziet zitten,wil het CDA alternatieven horen (bron: Tubantia 23 februari 2018). Is het zo dat de CDA stemmen in Zenderen niet verloren mogen gaan? Is dat de reden van de draai?

Lees verder
21 februari 2018

SP, D66 en VVD bijten spits af bij De Stemtafel

Foto: SP

Tijdens de eerste ronde van de door Borne Boeit georganiseerde Stemtafel in Grand Café De Steeg beten SP, D66 en VVD de spits af. De overige partijen komen in de tweede en derde ronde aan bod. Wie er niet bij was en de drie lijsttrekkers alsnog aan het woord wil zien kan de hieronder weergegeven video bekijken.

Lees verder
28 januari 2018

Tom Verreussel over armoedebeleid

Tom Verreussel gaat in een interview met RTV Borne  in op het onderzoek van de Rekenkamer naar het armoedebeleid, dat afgelopen week in het Politiek Beraad op de agenda stond.  Hij trekt de conclusie dat er meer gedaan moet worden om de groep die niet bereikt wordt en daardoor niet van regelingen gebruik maakt in beeld te krijgen. Bekijk hieronder het interview. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier