h

Nieuws uit 2018

8 mei 2018

Tom Verreussel over collegevorming: ‘Behouden clubje’

SP-fractievoorzitter Tom Verreussel haalt zijn gram bij Borne Boeit: ‘Wij vinden het verbazingwekkend dat een partij als Borne Nu die zetels verloren heeft gewoon blijft zitten .) Er is weinig gehoor gegeven aan het tegengeluid dat nu heel nadrukkelijk in de samenleving naar voren komt. Het is nu toch een heel behouden clubje dat blijft en dat weinig lef en moed toont.’

Lees verder
29 april 2018

SP steunt acties Openbaar Vervoer

Foto: SP

Maandag 30 april en dinsdag 1 mei vinden er stakingen plaats in het streekvervoer. Buschauffeurs en treinmachinisten leggen het werk neer, omdat ze strijden voor een lagere werkdruk. En deze strijd is hard nodig. De marktwerking in het streekvervoer zorgt voor verslechterde arbeidsomstandigheden en vertragingen voor reizigers door te krappe rijtijden. Het openbaar vervoer is voor de SP geen ‘markt’, maar een publiek goed. Daar horen een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden bij. Nu verdwijnen er buslijnen, de kwaliteit wordt minder en de werkdruk steeds hoger. De bedrijven hebben de lusten, de werknemers en de reizigers de lasten. Dat moet anders. Daarom steunen wij de strijd van de chauffeurs en de machinisten. 

Lees verder
25 april 2018

Kritische noten SP t.a.v. onderwijsbeleid Bornsche Maten

Foto: SP

Aanleiding was de behandeling van  het agendapunt ‘tijdelijke onderwijshuisvesting Bornsche Maten’. SP fractielid Mieke Visser  stemde weliswaar in met het voorstel (het onderwijs moet immers doorgaan) maar plaatste toch een aantal kritische kanttekeningen.  Ten aanzien van het besluit om noodlokalen te plaatsen bij de school De Vonder  bracht Mieke Visser het volgende te berde:

Lees verder
6 april 2018

Toilet gemeentehuis ook op zaterdag openbaar

Foto: SP

Toegegeven, het klinkt niet spectaculair, maar op voorstel van de SP is besloten het openbaar toilet in het gemeentehuis behalve op werkdagen ook op zaterdag open te stellen.
Gedurende 3 maanden werd er proefgedraaid. Het toiletbezoek verliep ‘vlekkeloos’. Dus is het experiment nu omgezet in een definitieve regeling.
Nogmaals, misschien geen spectaculair succes, maar als de nood hoog is zeer welkom!

Lees verder
27 maart 2018

Uitslag verkiezingen naar stembureau

Foto: SP

Vier jaar geleden behaalde de SP een uitzonderlijk resultaat. Met circa 23 zetels in de peilingen was de populariteit op dat moment groot. Nu blijven de peilingen steken op circa 15 zetels. Er lijkt hier een relatie te zijn met het verlies aan zetels vorige week. De SP in Borne behaalde in 2014 bij vier stembureaus ongeveer 20% van de stemmen: Gemeentehuis (o.a. Van Bemmelstraat e.o.) en  de stembureaus in de wijken Wensink, Tichelkamp en Spanjaardsbuurt.  Juist bij deze uitschieters waren nu de verliezen het grootst. Er waren ook buurten waar we gelijk bleven (StroomEsch) en ook waar we wonnen (o.a. Vogelbuurt) en in Zenderen. Hieronder de uitslagen per stembureau/buurt in volgorde van hoogste percentage SP-stemmers. Tussen haakjes het percentage in 2014.

Lees verder
22 maart 2018

Blij met opnieuw twee zetels

Foto: SP

‘For the loser now will be later to win’, zong Bob Dylan. Zo is het wel vaak in de politiek. De SP steeg vier jaar geleden boven zichzelf uit en behaalde een ongekend resultaat. In een aantal grote steden staan we weer  met beide benen op de grond, maar er waren ook plaatsen waar we wonnen of gelijk bleven.  In Borne hebben we ons gehandhaafd en opnieuw twee zetels behaald. De stemming onder de Bornse SP’ers die gisteravond bij elkaar gekomen waren was opperbest, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat toen toen meer uitslagen binnen kwamen de feestvreugde gedempt werd. Honderd stemmen uit Zenderen was een opsteker. We zullen oppositie blijven voeren tegen de verbindingsweg. 
Binnenkort volgen er meer cijfers over de behaalde resultaten per stembureau. Alle SP-stemmers in Borne, Zenderen en Hertme bedankt!

Lees verder

Pagina's

U bent hier