h

Nieuws uit 2018

26 januari 2018

Gebakkelei rond het gemeentenieuws

Foto: SP

De gemeente Borne plaatste tot voor kort haar bekendmakingen en andere publicaties op een speciale pagina in de Bornse Courant. Het contract hiervoor liep tot 1 januari 2019. In mei 2017 besloot de Bornse Courant een dag eerder te verschijnen, wat tot gevolg had dat de gemeente haar nieuws eerder moest aanleveren. Dit was de reden dat de gemeente, eerder dan gepland,besloot een nieuwe aanbesteding op te starten, waarbij ook De Week van Borne kon meedingen. Met één punt verschil won De Week van Borne, die nu sinds 1 januari het gemeentenieuws publiceert.

Lees verder
14 januari 2018

Protest tegen verhoging parkeertarieven ZGT

Foto: SP

De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft besloten om per 1-1-2018 de tarieven voor het parkeren bij de ziekenhuizen met 50% te verhogen. ZGT aangeeft dat er geen financiële of anderszins inhoudelijke reden is voor het verhogen van de parkeertarieven, maar dat de maatregel wordt genomen omdat “de parkeertarieven al acht jaar niet zijn verhoogd” en men het wenselijk vond om de parkeertarieven “gelijk te trekken met andere ziekenhuizen”.
De fracties van de SP in Almelo, Hengelo en Borne dienen een motie in tegen deze vreemde tariefsverhoging om de volgende redenen:

Lees verder

Pagina's

U bent hier