h

Nieuws uit 2014

25 april 2014

Verzoek aan Woonbeheer: minder huurverhoging

SP Borne vraagt Woonbeheer in een brief af te zien van de maximale huurverhoging voor bepaalde huizen.  In plaats van de maximale 4% en hogere inkomensafhankelijk percentages tot 6,5%, is het volgens de SP veel redelijker om uit te gaan van 2,5% (inflatiecorrectie) of, wanneer men voor een inkomensafhankelijk percentage kiest, tussen de 1,5 en 3,5%.

Lees verder
11 april 2014

SP: beperk geluidshinder Zuidelijke randweg!

Na aanleg van de geplande Zuidelijke Randweg zouden elf huizen, die in de buurt van de weg zijn gelegen, te maken krijgen met een hogere geluidsbelasting, die bovendien tot boven de wettelijke grenswaarden zou stijgen. Dit blijkt uit een akoestisch onderzoek. Om deze hobbel te omzeilen is B en W voornemens de voorkeursgrenswaarden voor deze huizen te verhogen. Zo kun je een probleem ook oplossen.

Lees verder
20 maart 2014

Met twee zetels in de raad!

Een resultaat dat boven verwachting is. 12,8% van de stemmen, ruim voldoende voor twee zetels en meteen de vierde partij van Borne. Tom Verreussel en Ans van Duuren zullen de SP in de raad vertegenwoordigen en weten zich gesteund door een team SP’ers dat hen in raad en daad zal bijstaan.

Lees verder
19 maart 2014

Lijsttrekker Tom Verreussel: 'Tijd voor een fris geluid in Borne'

’Juist nu is een 100% sociale partij hard nodig in de Bornse gemeenteraad’, stelt Tom Verreussel. De voormalig manager in de gehandicaptensector sloot zich al aan bij de SP toen hij nog verpleegkunde studeerde in zijn geboortestreek Zuid-Limburg. Sinds kort is hij met vervroegd pensioen, en op 19 maart voert hij de SP-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Borne.

Lees verder
19 maart 2014

Onze Speerpunten

 
* Plek voor iedereen in Borne: voldoende betaalbare huuwoningen en woningen voor starters in de koopsector.
* Een goed armoedebeleid. De gemeente moet alle
mogelijkheden die er zijn inzetten om armoede
te bestrijden. Re-integratie: een eerlijk loon voor
eerlijk werk.
* Houdt de (thuis)zorg op peil.
* Aandacht voor fietser en voetganger.
Gratis busvervoer voor 65+. Geen toename
goederenvervoer per spoor.
* Cultuur, verenigingen, sport en vrijwilligers zijn

belangrijk voor de samenleving en niet de eerste bezuinigingspost

Lees verder
16 maart 2014

En nu wel gaan stemmen!

De verkiezingscampagne zit er bijna op. Maandag nog het grote lokale verkiezingsdebat en dinsdag nog flyeren. Dan hebben we als afdeling gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag. Zo zijn door onze leden onder meer 7.000 verkiezingsfolders verspreid.  In een aantal buurten zijn de folders door ons persoonlijk afgegeven. Dit is gedaan in de wijken waar we het hoogst hebben gescoord in voorgaande verkiezingen én waar tegelijk de opkomst de laatste keren het laagst was. Opvallend was het aantal mensen dat aangaf niet te gaan stemmen. Als redenen werden aangevoerd: ‘Er wordt toch niet naar ons geluisterd’; ‘Of je nou door de hond of de kat gebeten wordt’; ‘Eén pot nat’. Etc.
Er is een groeiende groep mensen die al een aantal keren niet is wezen stemmen. Deze mensen vinden we vooral in wijken waar de gemiddelde opleiding en het gemiddeld inkomen laag zijn. In de duurdere wijken is de opkomst soms twee keer zo hoog. Het is duidelijk dat bepaalde partijen profiteren van deze ontwikkeling.

Lees verder

Pagina's

U bent hier