h

Nieuws uit 2019

2 mei 2019

Er zat wel een luchtje aan die mestvergister….

Foto: SP

Twence heeft er belang bij om op de Elhorst-Vloedbeld een mestvergister te installeren. Grond en gebouwen zijn al van Twence, dus veel hoeft het niet te kosten. Er is wel haast geboden, want de 21 miljoen subsidie zou na te veel dralen wel eens niet meer beschikbaar kunnen zijn.
De provincie wil graag resultaten kunnen tonen bij het mestdossier. Belangen komen samen. Dus zet de provincie de gemeente Borne buitenspel met behulp van een zelden toegepaste PIP-procedure. De mestvergister  mag 250.000 ton varkensmest per jaar verwerken, bijna net zoveel als de landbouwbedrijven in de Hof van Twente produceren. Hoe beide partijen tot elkaar kwamen schetste de Tubantia vanmorgen.

Lees verder
26 april 2019

Goedbezochte bijeenkomst over de Verbindingsweg

Foto: SP

De politieke partijen D ’66, Groen Links/PvdA, SP, Voor Borne en VVD, ook vertegenwoordigd in  oppositie in de Gemeenteraad en de actiegroep Zenderen filevrij organiseerden gisteren een bijeenkomst over de door de coalitiepartijen gewenste verbindingsweg in het bijzonder en over de wegenproblematiek in de gemeente Borne in het algemeen. Afgevaardigden van alle belangengroeperingen die de samenleving van de gemeente Borne in dit onderwerp kunnen vertegenwoordigen en andere individuele belangstellenden kwamen af op dit informerend en opiniërend overleg.

Lees verder
5 april 2019

Europese verkiezingsavond met SP-lijstrekker Arnout Hoekstra

Foto: SP

Rechtvaardig Asielbeleid, klimaatrechtvaardigheid, democratie en een Europees leger. De campagne voor de Europese verkiezingen is eigenlijk al begonnen. Maar wat vindt de SP nu eigenlijk allemaal? En waarom? Om hier over te spreken organiseren de Twentse SP afdelingen een Europese verkiezingsavond met lijsttrekker Arnout Hoekstra. Deze verkiezingsavond wordt gehouden in Enschede.

Lees verder
21 maart 2019

SP stemmers bedankt!

Foto: SP

We bedanken de bijna achthonders SP stemmers in Borne. Helaas een lager aantal dan gewoonlijk. Maar we zijn er zeker van dat de drie gekozen statenleden hun uiterste best zullen doen om het hen geschonken vertrouwen waar te maken.

Lees verder
12 maart 2019

Uitspraak over maatwerk Hulp bij het huishouden

Foto: SP

In diverse gemeenten strijdt de SP al jaren voor een eerlijke toekenning van Hulp bij het Huishouden. Van maatwerk is weinig sprake. De indicatie in tijd uitdrukken is veelal onbespreekbaar. Kwetsbare bewoners blijven soms verstoken van de noodzakelijk hulp. Mensen van wie verwacht wordt dat zij zo lang en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen, wordt dit al jaren onmogelijk gemaakt.

Lees verder
23 februari 2019

Start campagne met themabijeenkomst in Zenderen

Foto: SP

Met een themabijeenkomst in Zenderen is de SP in Borne de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten gestart.  De SP wil op deze manier extra aandacht geven aan een leefbare en duurzame toekomst van de kerkdorpen in de gemeente Borne. Thema’s voor deze bijeenkomst waren: verkeer, wonen en agrarische leefomgeving. Voorzitter Mieke Visser gaf het woord aan diverse sprekers. SP-lijsttrekker Harry Broekhuijs probeerde zoveel mogelijk te reageren op wat door de vertegenwoordigers van belangengroeperingen naar voren gebracht werd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier