h

Nieuws uit 2013

23 mei 2013

SP informatieavond over de gevolgen van asbest

Volgende week woensdag 29 mei zal een informatieavond plaatsvinden in Goor over de gevolgen van asbest . Bob Ruers, asbestadvocaat en SP-Eerste Kamerlid is bereid gevonden om als gastspreker op te treden.
Lees verder
15 mei 2013

Harry van Bommel spreekt over de toekomst van Syrië

Op maandagavond 27 mei 2013 spreekt SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel tijdens een debatavond in Enschede over de toekomst van Syrië. Met name de vraag of er nog hoop is voor een seculier Syrië staat deze avond centraal. Van Bommel: ‘De situatie in Syrië verslechtert elke maand verder. Het geweld van de kant van het regime neemt steeds verder toe en de oppositiegroepen tegen Assad staan steeds sterker onder controle van radicale islamisten. Het is van het allergrootste belang dat de situatie niet verder escaleert en dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het gruwelijke bloedvergieten in Syrië.’

Lees verder
15 mei 2013

Johan Koning voorzitter SP Borne

Op de algemene ledenvergadering afgelopen maandag is Johan Koning tot voorzitter gekozen. Hij vervulde deze functie al met de status 'interim', maar nu dus officieel. Naast Johan werden nog vijf andere bestuursleden gekozen: Willy Hemmelder (penningmeester), José Koelen, Toon Peters (organisatie-secretaris), Jorn Scholten (actieleider), Esther Wiggers-Cornelis.
Overigens kent de SP Borne geen specifieke bestuursvergaderingen. Op alle vergaderingen zijn alle leden welkom.

Lees verder
10 mei 2013

De nieuwe ZO-krant in Borne

Leden van de SP verspreiden dezer dagen 6.500 gratis ZO-kranten in Borne. De SP-krant informeert over belangrijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het gaat niet over hypes maar in gedegen opiniestukken en door middel van interviews wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen die veel mensen raken en die voor de SP belangrijk zijn.

Lees verder
27 maart 2013

Zaterdag 6 april: Op naar Den Haag om thuiszorg te redden.

Sta op voor  zorg
AvbaKabo FNV heeft het initiatief genomen tot een demonstratie op zaterdag 6 april tegen de plannen van het kabinet om flink te bezuinigen op o.a. de uitgaven voor thuiszorg. Maar liefst 75% op de huishoudelijke hulp en de verstrekking van hulpmiddelen. Kijk ook hier: http://www.strijdvoorthuiszorg.nl/

Lees verder

Pagina's

U bent hier