h
1 december 2016

Goed bezochte bijeenkomst over Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Ruim veertig personen waren afgekomen op de openbare avond in het Kulturhus die door de SP was georganiseerd. Inleider en presentator Rob Kolner, die zich landelijk inzet voor het Nationaal Zorgfonds en toevallig ook in Borne is opgegroeid, hield een helder betoog. De videofragmenten over de aftrap van ‘100 dagen campagne’ afgelopen zaterdag in Den Haag, leverde herkenning op bij enkele mensen die er geweest waren en aanmeldingen voor een volgende grote manifestatie op 18 februari. Bij de bezoekers kwamen nog tal van vragen naar boven. Over hoe het zit met de inkomensafhankelijke premie, de gang van zaken in ziekenhuizen etc.

Lees verder
20 november 2016

Openbare avond over Nationaal Zorgfonds in Kulturhus op 30 november

Foto: SP

Op woensdagavond  30 november om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) organiseert de SP in het Kulturhus een openbare avond over het Nationaal ZorgFonds. De toegang is gratis. Ook in Borne hebben al honderden mensen hun steun betuigt aan dit initiatief, dat moet leiden tot een einde aan de marktwerking in de zorg, waarbij het eigen risico wordt afgeschaft. 

Lees verder
16 november 2016

Begroting: Meer aandacht voor mensen i.p.v. stenen

Foto: SP

‘Wanneer het om straten en stenen gaat weten we veel geld te reserveren en naar voren te halen, maar wanneer het om mensen gaat zijn we terughoudend’. Dit is de kern van de boodschap die fractievoorzitter Tom Verreussel de gemeenteraad wilde meegeven tijdens de algemene beschouwingen over de Meerjarenbegroting 2017-2020. Wél meer dan vier miljoen uit de Beleidsreserve halen voor de aanleg van de Verbindingsweg, maar de reservepotjes voor armoedebeleid schrappen. Uiteindelijk lukte het de SP met steun van PvdA, Borne Nu, D66 en CDA via een motie een reservepot van € 100.000 te behouden voor armoedebeleid.
Hieronder de tekst van de algemene beschouwingen.

Lees verder
15 november 2016

Nationaal ZorgFonds: Landelijke aftrap op 26 november

Foto: SP

Het is hoog tijd voor het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Om dat te bereiken, bouwen we aan een brede beweging. En daar is jouw hulp hard bij nodig! Op zaterdag 26 november organiseren we de Landelijke Aftrap vanaf 12.00 uur op het Spuiplein in Den Haag met muziek, sprekers en spektakel. Op die dag komen we bij elkaar met alle mensen die hun steentje bij willen dragen aan onze groeiende beweging.

Lees verder
17 oktober 2016

SP stelt vragen over Sociale Recherche

Foto: Wikimedia / CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=251975

De Sociale Recherche heeft als taak misbruik van sociale voorzieningen op te sporen. Uiteraard wil niemand dat ten onrechte uitkeringen worden verstrekt. Onder misbruik kan worden verstaan zwart werken maar ook gaan samenwonen en dit niet opgeven bij de Sociale Dienst. Maar staat een LAT-relatie hebben gelijk aan samenwonen? Kun je als uitkeringsgerechtigde überhaupt (voorzichtig) een relatie opbouwen? Het is een grijs gebied, waarbij de Sociale Recherche heel ver gaat in het controleren of twee mensen meer dan twee nachten per week samen doorbrengen. Om hier wat meer duidelijkheid over te krijgen heeft fractievoorzitter Tom Verreussel opnieuw vragen gesteld aan de wethouder.

Lees verder
5 oktober 2016

Debat over spoor: ProRail grote afwezige

Foto: SP

Er waren veel mensen afgekomen op het Open Podium over veiligheid, een soort hearing waarbij de gemeenteraad de burgers de gelegenheid geeft hun zegje te doen alvorens een besluit te nemen. De raadszaal zat helemaal vol. De meesten waren afgekomen op het thema Spoorveiligheid en –hinder. De Veiligheidsregio Twente, de brandweer en de GGD waren hielden een presentatie, niet Pro Rail, met wie veel van de aanwezigen een appeltje hadden te schillen. ProRail had ter elfde ure afgezegd. 

Lees verder
30 september 2016

Interview met Ans van Duuren

Deze week werd gemeenteraadslid Ans van Duuren geïnterviewd door journalisten van de Bornse Courant en RTV Borne. Het ging uiteraard over de Bornse politiek maar er werden ook persoonlijke vragen gesteld. 

Lees verder
29 september 2016

SP stelt vragen over zorg en nazorg voor omwonenden bij aanleg randweg

Foto: SP

Binnenkort is de Zuidelijke Randweg klaar en is er een nieuwe verbinding tot stand gebracht tussen Westermaat Plein en de aansluiting op de A35/A1 ter hoogte van de Azelosestraat. Inwoners van een aantal wijken in Borne West hoeven dan niet meer door het centrum van Borne te rijden. De hele gemeenteraad was voor de aanleg van de weg. De SP heeft wel telkens gewezen op noodzakelijke geluidswerende maatregelen voor omwonenden. Tijdens de aanleg van de weg hebben bewoners uit de omgeving Leemweg/Veldovenweg en Azelosestraat hun bezorgdheid uitgesproken over bepaalde ontwikkelingen.

Lees verder
27 september 2016

Praat mee over ‘spoor’ tijdens Open Podium

Foto: SP

Op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) is er in de raadszaal van het gemeentehuis een Open Podium over veiligheid. Naast de thema's verkeersveiligheid, overlast in de buurt en kwetsbare mensen is er het thema 'Spoorveiligheid, psychosociale gevolgen en de voorbereiding op rampen en crises'.
Op aandringen van de bij Borne Spoort aangesloten partijen Borne Nu en SP is ‘psychosociale gevolgen’ aan het thema toegevoegd. Denk bij psychosociale gevolgen aan overlast en gezondheidsklachten door geluid, trillingen en toename goederenvervoer. Wij kunnen ons voorstellen dat hier het een en ander over te melden is. Bij het Open Podium zullen ook Veiligheidsregio Twente, GGD en ProRail aanwezig zijn. Een mooie gelegenheid om vragen te stellen, je mening te geven etc.

Lees verder
17 september 2016

Ans van Duuren stelt vragen namens cliënten thuiszorg

In het Politiek Beraad van deze week heeft raadslid Ans van Duuren vragen gesteld aan de wethouder omtrent de gang van zaken rond de huishoudelijke hulp. Zij kwam vooral met voorbeelden van klachten die zij heeft ontvangen van mensen die gekort zijn op hun hulp of anderszins nadelen ondervinden van de nieuwe regels. De reactie van wethouder Velten was dat alles via de nieuwe regels gaat. Hij gaf aan te willen kijken naar concrete voorbeelden (met naam en toenaam). 

Lees verder

Pagina's