h
22 april 2020

Na oproep SP, PvdA en GroenLinks in Borne en Hengelo. Welbions: wel sociaal beleid, geen huurstop.

De SP, PvdA en GroenLinks fracties in Borne en Hengelo hebben een oproep gedaan aan de Raad van Bestuur van Welbions om de huurverhoging, die voor 1 juli a.s. staat gepland, voorlopig op te schorten, om huurders van sociale huurwoningen in deze crisistijd sowieso niet extra financieel te belasten.  Recent al hebben GroenLinks, SP en PvdA hebben in de Tweede Kamer aangegeven dat het Kabinet meer moet doen dan in de spoedwet, die huurders tijdens de coronacrisis moet beschermen, is voorzien. Zij zijn van mening dat woningbouwverenigingen meer financiële mogelijkheden moeten krijgen om betaalbare sociale huurwoningen te kunnen bouwen en bestaande huurwoningen te kunnen verduurzamen. Zij pleiten al langere tijd krachtig voor afschaffing van de verhuurdersheffing, zodat er meer financiële ruimte komt voor woningbouwcorporaties. Inmiddels heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter dit standpunt geschaard. Sinds gisteren geldt dit ook voor de Eerste Kamer. Onze fracties in de Tweede Kamer zullen politieke druk blijven uitoefenen. Welbions stuurde onderstaand antwoord:

Lees verder
24 maart 2020

Bedankt!

Foto: SP
12 maart 2020

Motie SP over WOZ unaniem aangenomen

Foto: SP

Eind november kregen woningeigenaren bericht van het GBT dat voor de bepaling van de WOZ-waarde een nieuwe rekenmethode is ingevoerd. Het aantal vierkante meters is bepalend, niet het aantal kuub. Carports en andere overkappingen tellen allemaal mee. Voor een aantal inwoners ging de WOZ-waarde omlaag, maar velen kregen te maken met een forse stijging.

Lees verder
8 februari 2020

Over de Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente)

Foto: SP

Bij de bespreking van de Starnota Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) in de gemeenteraad wees SP-fractievoorzitter Mieke Visser op de weinige aandacht die was gewijd aan ‘zon-op-dak’ en vond zij dat er een eerlijker verdeling moet komen van de subsidies voor burgers en bedrijven. Bovendien was zij van mening dat naast de energiebedrijven die in de stuurgroep zitting hebben er ook plaats moet zijn voor onafhankelijke deskundigen.

Lees verder
6 februari 2020

Raad wil niet in discussie over WOZ

Foto: SP

Een meerderheid van de Bornse gemeenteraad besloot dinsdagavond het vooraf ingediende verzoek van de SP fractie, om in de raadsvergadering te spreken over het ontbreken van tijdige informatie over de nieuwe WOZ waardemeting, te weigeren. De fracties van VVD en D66 steunden het verzoek van de SP. De redenen voor het niet agenderen van het punt zijn niet bekend. Geen enkele fractie sprak zich daarover uit.

Lees verder
17 januari 2020

Nieuwjaarsbijeenkomsten in Hengelo en Borne

Foto: SP

Op maandagavond 20 januari houdt de SP haar traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst in Metropool. Met gesprekken met gasten en muzikale intermezzo's luidt de SP het nieuwe jaar in. Dit keert is de SP Hengelo zeer vereerd met als speciale gast Lilian Marijnissen, SP fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Leden uit andere afdelingen zijn welkom!
Aanvang 20 uur. Zaal open 19.30 uur.
De SP Borne houdt haar Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden, introducées en Vrienden voor Rechtvaardigheid op donderdag 30 januari om 19 uur in De Steeg in Borne.

Lees verder
3 december 2019

SP houdt enquête over WOZ

Foto: SP

Wat door inwoners van Borne al was opgemerkt, werd gisteren bevestigd in de Tubantia. De WOZ-waarden van koopwoningen in Borne kunnen flink verschillen met de laatst vastgestelde waarde. Dit zou te maken hebben met een nieuw meetsysteem dat door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente gehanteerd wordt en waarbij Borne als proefgemeente fungeert. In 2022 moet het nieuwe meetsysteem landelijk zijn ingevoerd. Er wordt nu gekeken naar de oppervlakte van de woning, niet langer meer naar de inhoud. Wel of geen aanbouw maakt dan nogal verschil. Er zijn door ons al verschillen tot 37.000 euro bij een rijwoning geconstateerd.

Lees verder
28 november 2019

SP hekelt woonbeleid

Foto: SP

In het politiek beraad van deze week was een bezwaarschrift aan de orde voor het vestigen van een voorkeursrecht op gronden die de gemeente wil aankopen voor de bouw van woningen in de zogenoemde derde fase van de Bornsche Maten. Mieke Visser vroeg de wethouder in hoeverre de gemeente nog invloed heeft op het type woningen dat op deze plek wordt gebouwd, of , vroeg zij, gaat het alleen maar om het doorverkopen van grond aan projectontwikkelaars.

Lees verder
25 november 2019

Interview Mieke Visser bij RTV Borne

Foto: SP

Jaap Besteman en Hans Dekker interviewen Mieke Visser (SP-Borne) over de bezuiniging die gemeente Borne op cultuur heeft vastgesteld. Wat vindt zij van dit plan en wat betekent dit voor de cultuursector? Kijk hier.

Lees verder
14 november 2019

Lezing SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak in Hengelo

Foto: SP

Maandag 18 november komt SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak naar Hengelo voor een lezing over Democratie. Van Raak is initiatiefnemer van het Huis der Klokkenluiders en presenteert een wet voor een correctief referendum. Ook zal hij ingaan op de actuele politieke situatie en stelt daarbij ondermeer de vraag: "Mag je liegen als premier van dit land?"

Lees verder

Pagina's