h
22 juni 2016

Steun het initiatief Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Een basisverzekering voor iedereen via een Nationaal Zorgfonds, dus niet via zorgverzekeraars en afschaffen van eigen risico, immers een straf op ziekte, dat is wat de campagne voor een Nationaal Zorgfonds beoogt. Bovendien bevat het basispakket ook tandarts, fysio en ggz. Al meer dan 30.000 mensen hebben hun steun uitgesproken voor het Nationaal Zorgfonds en 12.000 mensen hebben een actiepakket aangevraagd. Het landelijk comité wordt steeds groter en ook regionaal sluiten steeds meer bekende Nederlanders en zorgverleners zich aan. Ook in Borne heeft de SP een plan opgesteld dat er toe moet leiden dat zoveel mogelijk mensen hun steun betuigen. Om te beginnen zijn en worden huis-aan-huis 5.000 kranten verspreid. 

Lees verder
14 juni 2016

Bewoners van Bemmelstraat voelen zich gepasseerd

Foto: SP

Bewoners uit de Van Bemmelstraat hebben de SP fractie benaderd over de werkzaamheden die in hun omgeving zijn gestart m.b.t. het aanleggen van een ondergrondse waterberging. Zij zijn in een zeer laat stadium geïnformeerd over wat hen te wachten staat tijdens de werkzaamheden. Zij zijn niet gekend in onderzoeksresultaten betreffende grondwateronderzoek en asbest dat in de grond werd aangetroffen. De wensen van de buurt zoals meer parkeerplaatsen worden niet meegenomen, terwijl dat goed had gekund nu alles op de schop gaat. Zij vragen zich af waar zij de komende maanden hun auto kunnen parkeren. SP fractievoorzitter Tom Verreussel heeft aan de wethouder hierover de volgende vragen gesteld.

Lees verder
2 juni 2016

Nog steeds onduidelijkheid voor IJsbaan Zenderen

Foto: SP

‘De SP vindt het een gemiste kans, dat de IJsbaan Zenderen een maatschappelijke bestemming onthouden wordt’. Aldus fractievoorzitter Tom Verreussel tijdens de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied. Het is een van de weinige verenigingen, die zich weet te handhaven zonder subsidie. En daarbij in ogenschouw nemende dat deze club een produkt of dienst aanbiedt, die niet eens jaarlijks aangeboden kan worden. Strenge winters of winters met ijskansen komen niet al te vaak voor. De
materialen en de randvoorwaarden moeten wel onderhouden worden. De IJsbaan, die geheel op vrijwilligers draait,  zou haar faciliteiten toch moeten kunnen aanbieden voor familie feestjes en andere
kleinschalige activiteiten of kunnen samenwerken met bijv. de scouting, of met buitenschoolse opvang, of andere maatschappelijke organisaties waaruit
bescheiden inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Lees verder
26 mei 2016

Bornse huurder krijgt gelijk: geen huurverhoging

Foto: SP

In 2015 werden, terwijl de fusie tussen Woonbeheer en Welbions al beklonken was, de huren in Borne met 2% verhoogd. Tegelijkertijd in Hengelo met 1%. Op vragen hierover (onder meer door de SP) werd door het nieuwe Welbions gesteld, dat het besluit vóór de fusiedatum was genomen. De heer Hamberg in Borne vocht dit besluit aan en werd door Welbions in het gelijk gesteld. Voor hem blijkt de extra huurverhoging niet van toepassing. Waarom niet voor alle huurders? De SP Borne gaat dit uitzoeken.

Lees verder
15 april 2016

Maatregelen rond Zuidelijke Randweg blijven vraagteken voor bewoners

Foto: SP

Vorig jaar juni was de SP de enige partij die in de gemeenteraad tegen de aanleg van de Zuidelijke Randweg stemde. Niet omdat we tegen de weg waren, maar vanwege onvoldoende maatregelen om de overlast voor de meest nabij wonende bewoners in de driehoek Leemweg – Veldovenweg - Steenbakkersweg  en omgeving te verminderen. Het grootste deel van hen woonde hier al voordat in de jaren tachtig de A1/A35 werd aangelegd. Nu er nog een weg aangelegd wordt in hun nabijheid zijn veel meer beschermende maatregelen nodig dan nu gepland. Te meer omdat de oorspronkelijke plannen ook nog eens in hun nadeel veranderd zijn.

Lees verder
4 april 2016

Speciale SP Borne krant verschenen

Foto: SP

In april is een speciale SP Borne krant verschenen. Halverwege de raadsperiode maken we de balans op en kijken we vooruit naar de toekomst. De krant bevat informatie over de inzet die de SP Borne toont ten aanzien van huurders. Verder artikelen over: het einde van de wateroverlast in de Van Bemmelstraat, Woolderweg en omgeving; de oprichting van Borne Spoort; de Verbindingsweg en een interview met fractievoorzitter Tom Verreussel. Zie bijlage.

Lees verder
15 maart 2016

ASSOCIATIEVERDRAG MET OEKRAÏNE: EEN SLECHT IDEE

Foto: SP

Dankzij een initiatief van het burgercomité-EU hebben we op 6 april de kans om ons in een raadgevend referendum uit te spreken over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dit verdrag wordt ons voorgeschoteld als uitsluitend een handelsverdrag met economische voordelen voor beide partijen. Het associatieverdrag gaat echter over veel meer dan alleen handel en brengt grote risico’s met zich mee.

Lees verder
3 februari 2016

Inwoners Borne willen zwembad behouden

Foto: SP

Gisteravond werd in het Kulturhus een Open podium (= de gemeenteraad in gesprek met de bevolking) georganiseerd over sporten in Borne. Met ca. 150 aanwezigen was er een flinke opkomst. Via stemkastjes kon het publiek zijn mening geven over verschillende onderwerpen. Voornaamste conclusies: het zwembad moet blijven volgens 96% van de stemmers, schoolzwemmen moet op een of andere manier voortgezet worden, sporthal ’t Wooldrik moet als volwaardige sporthal behouden blijven naast de Veste, graag een extra (overdekt) beachveld en last but not least was er ruime steun voor een aan te leggen multifunctioneel park met atletiekbaan, die ook geschiukt is voor schaatsen en skeeleren, aangevuld met een mountainbikecircuit en natuureducatie. Een belangrijke conclusie was ook, met een vingerwijzing naar de gemeente, dat het sporten betaalbaar moet blijven.

Lees verder
19 december 2015

'Borne Spoort' opgericht

Foto: SP

Op initiatief van de SP hebben een aantal Bornenaren, vanuit diverse geledingen samen met bewoners langs het spoor en met steun van het RONA de groep “Borne Spoort” opgericht.
“Borne Spoort” gaat druk uitoefenen op de provinciale en landelijke overheid om aandacht te geven aan de problematiek rond de Twentelijn en de situatie in Borne in het bijzonder. Het initiatief staat los van de politieke lobby van gemeenten langs het spoor.

Lees verder
11 november 2015

Wel of geen Diftar?

Foto: Essent / Wikimedia commons

Het college van Borne heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het streven de hoeveelheid afval per inwoner in 2030 terug te brengen van 227 kg tot 50 kg. Om de burger te laten wennen aan het ‘omgekeerd inzamelen’ (een manier van afval inzamelen, waarbij de nadruk nog meer ligt op de inzameling van recyclebare materialen in plaats van op restafval), zou binnen twee jaar Diftar moeten worden ingevoerd (de vervuiler betaalt, wie vaker de Otto aan de straat zet is duurder uit). De SP is uiteraard voorstander van het scheiden van afval ten einde bruikbare stoffen te kunnen hergebruiken om zo een duurzame maatschappij te creëren.
Borne is op de goede weg, de inwoners doen hun best. Echter de omvang van het restafval is nog te omvangrijk. In de huidige containers, die bedoeld zijn voor restafval zitten nog te veel stoffen, die voor hergebruik in aanmerking komen. Er wordt al wel afval gescheiden, maar niet voldoende en om de inwoner bewuster te maken moet dus volgens het college Diftar worden ingezet. Een alternatief plan is er niet en wil de wethouder niet uitwerken. 

Lees verder

Pagina's