h
5 april 2019

Europese verkiezingsavond met SP-lijstrekker Arnout Hoekstra

Foto: SP

Rechtvaardig Asielbeleid, klimaatrechtvaardigheid, democratie en een Europees leger. De campagne voor de Europese verkiezingen is eigenlijk al begonnen. Maar wat vindt de SP nu eigenlijk allemaal? En waarom? Om hier over te spreken organiseren de Twentse SP afdelingen een Europese verkiezingsavond met lijsttrekker Arnout Hoekstra. Deze verkiezingsavond wordt gehouden in Enschede.

Lees verder
21 maart 2019

SP stemmers bedankt!

Foto: SP

We bedanken de bijna achthonders SP stemmers in Borne. Helaas een lager aantal dan gewoonlijk. Maar we zijn er zeker van dat de drie gekozen statenleden hun uiterste best zullen doen om het hen geschonken vertrouwen waar te maken.

Lees verder
12 maart 2019

Uitspraak over maatwerk Hulp bij het huishouden

Foto: SP

In diverse gemeenten strijdt de SP al jaren voor een eerlijke toekenning van Hulp bij het Huishouden. Van maatwerk is weinig sprake. De indicatie in tijd uitdrukken is veelal onbespreekbaar. Kwetsbare bewoners blijven soms verstoken van de noodzakelijk hulp. Mensen van wie verwacht wordt dat zij zo lang en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen, wordt dit al jaren onmogelijk gemaakt.

Lees verder
23 februari 2019

Start campagne met themabijeenkomst in Zenderen

Foto: SP

Met een themabijeenkomst in Zenderen is de SP in Borne de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten gestart.  De SP wil op deze manier extra aandacht geven aan een leefbare en duurzame toekomst van de kerkdorpen in de gemeente Borne. Thema’s voor deze bijeenkomst waren: verkeer, wonen en agrarische leefomgeving. Voorzitter Mieke Visser gaf het woord aan diverse sprekers. SP-lijsttrekker Harry Broekhuijs probeerde zoveel mogelijk te reageren op wat door de vertegenwoordigers van belangengroeperingen naar voren gebracht werd.

Lees verder
18 februari 2019

Aftrap verkiezingen met themabijeenkomst in Zenderen

“Borne is meer dan Borne alleen”.Onder deze titel organiseert de SP afdeling Borne op zaterdag 23 februari 2018, vanaf 12.00 uur een themabijeenkomst als aftrap voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, volgende maand. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeenschapscentrum Sindron aan de Prinsenweg 9 in Zenderen.

Lees verder
8 februari 2019

Petitie voor verlaging energierekening

Foto: SP

Per 1 januari 2019 is de energierekening voor huishoudens flink gestegen. Gemiddeld met 290 euro. Intussen worden grote vervuilers als Shell door Rutte gematst. Shell maakte afgelopen jaar ruim 18 miljard winst en
betaalde in Nederland amper belasting.Deze onrechtvaardige situatie gaan wij omkeren. Daar hebben we jouw steun bij nodig. Zet de eerste stap en onderteken nu de petitie. De energierekening kan omlaag als we grote vervuilers als Shell gewoon eerlijk belasting laten betalen. Als we samen opstaan, is verandering mogelijk. Teken de petitie.

Lees verder
6 februari 2019

Waarom de SP Borne niet voor Diftar is

Foto: Wikimedia

De SP fractie heeft gisteravond in de gemeenteraad niet ingestemd met het raadsvoorstel om een scenario uit te werken dat moeten leiden tot het invoeren van een financiële prikkel (diftar) om restafval te beperken. De fractie staat uiteraard wel achter de doelstelling om het restafval terug te dringen en in deze raadsperioden stap voor stap te streven naar een omvang van 120 kg restafval per inwoner. Waarom dan toch niet de keuze het door het college voorgestelde scenario?

Lees verder
8 januari 2019

SP Nieuwjaarsbijeenkomst met Ron Meyer

Foto: SP

Op maandagavond 14 januari houdt de SP Hengelo haar Nieuwjaarsbijeenkomst in Popcentrum Metropool. Hiervoor zijn ook leden uit omliggende gemeenten van harte welkom. Hoofdgast is de landelijk partijvoorzitter van de SP Ron Meyer. Meyer zal spreken over zijn gesprekken met 100 maatschappelijke leiders, waarvan hij de belangrijkste lessen over onze huidige samenleving opschreef in zijn boek 'Grip': Een tijd van breed gedragen onbegrip en onbehagen vraagt om een grondige analyse over de staat van ons land. Velen die Meyer sprak zien simpelweg dat de leegheid van het ideologisch egoïsme niet de toekomst heeft.

Lees verder
21 december 2018

BREDE STEUN VOOR MOTIE SP in Provinciale Staten: GEEN AFVALWATER IN OVERIJSSELSE ONDERGROND

Foto: SP

Er moet een einde komen aan het injecteren van afvalwater in de Overijsselse ondergrond door onder andere de NAM. De Provinciale Staten hebben woensdag avond met grote meerderheid een motie van de SP aangenomen die Gedeputeerde Staten oproept geen medewerking meer te verlenen aan de opslag van afvalwater in de ondergrond en dit ook vast te leggen in de Omgevingsvisie. Alleen de ChristenUnie en PVV stemden tegen.

Lees verder
12 december 2018

Mieke Visser over verbindingsweg: 'De macht zit in de weg'

Foto: SP

Hoeveel argumenten zijn er niet aangevoerd tegen de aanleg van de verbindingsweg, het stokpaardje van de coalitiepartijen. Niet alleen alle oppositiepartijen, maar ook de bevolking van Zenderen en vele anderen gaven aan dat het geld beter bewaard kon worden voor de 5 variant om Zenderen heen. De oppositie hield de raad voor dat in de toekomst nog veel geld benodigd zal zijn voor de ontwikkeling van het nieuwe Wooldrik en om tekorten op het Sociaal Domein aan te vullen. Maar CDA, GB90 en Borne Nu steunden het raadsvoorstel voor een soberder aanleg van de weg zonder een gegarandeerde aansluiting vanuit bedrijventerrein De Molenkamp. Die veel te dure en heilloze weg moet er gewoon komen volgens hen omdat zij de meerderheid hebben. ‘De macht zit in de weg’, aldus Mieke Visser. Zie hieronder het volledige betoog van de fractievoorzitster van de SP.

Lees verder

Pagina's