h
4 juni 2019

Leeuwerikstraat wordt opgeknapt

Foto: SP

Naar aanleiding van berichten van een van onze leden heeft de SP een enquête gehouden in de Leeuwerikstraat naar de staat van onderhoud van de woningen. Bij de inventarisatie van de klachten bleken vocht, tocht en schimmel bovenaan te staan. Ook de verrommeling van de woonomgeving was een doorn in het oog.

Lees verder
22 mei 2019

Energiesubsidies niet vooral naar bedrijven

Foto: SP

Wie de krantenberichten leest ziet dat er de laatste tijd stevige subsidies gaan naar bedrijven die energieparken ontwikkelen. De SP Borne vraagt zich af of het juist is dat subsidies die o.a. afkomstig zijn van de belastingopbrengsten uit energiebelasting huishoudens nu vooral worden besteed aan bedrijven die energie gaan produceren met een winstmodel. In het kader van de Regionale Energiestrategie Twente, waar alle Twentse gemeenten bij betrokken zijn, roepen wij de gemeenteraden op om er voor te pleiten dat deze gelden ook ten goede komen aan huishoudens. Dus geen leningen maar tegemoetkomingen voor energiebesparende maatregelen.

Lees verder
20 mei 2019

Vandaag in de StroomEsch

Foto: SP

Vandaag in de StrromEsch. En dan is diftar nog niet eens ingevoerd…. Lees hier ons standpunt over diftar.

Lees verder
14 mei 2019

SP kamerlid Renske Leijten in Hengelo

Foto: SP

Op zondagmiddag 19 mei is SP Tweede Kamerlid Renske Leijten in Hengelo te gast om te spreken over wat de SP vindt van de Brusselse macht over Nederland. Ze zal daarbij ingaan op de roep van sommige partijen om meer bevoegdheden over te dragen aan Brussel en de jarenlange strijd van haar partij voor behoud van beslissingsbevoegdheid bij landen en gemeenten.

Lees verder
8 mei 2019

Waarom de SP tegen diftar stemde

Gisteren stemde een kleine meerderheid voor de invoering van een financiële prikkel bij het aanbieden van restafval, ook wel diftar genoemd. De twee grootste fracties (CDA en GB90) en GL/PvdA waren voor, de overige vijf fracties waren tegen. Hieronder volgt het betoog van SP fractievoorzitter Mieke Visser, waarin zij uitlegt waarom het zo jammer is dat deze impopulaire maatregel wordt ingevoerd terwijl er zoveel andere mogelijkheden zijn.

Lees verder
2 mei 2019

Er zat wel een luchtje aan die mestvergister….

Foto: SP

Twence heeft er belang bij om op de Elhorst-Vloedbeld een mestvergister te installeren. Grond en gebouwen zijn al van Twence, dus veel hoeft het niet te kosten. Er is wel haast geboden, want de 21 miljoen subsidie zou na te veel dralen wel eens niet meer beschikbaar kunnen zijn.
De provincie wil graag resultaten kunnen tonen bij het mestdossier. Belangen komen samen. Dus zet de provincie de gemeente Borne buitenspel met behulp van een zelden toegepaste PIP-procedure. De mestvergister  mag 250.000 ton varkensmest per jaar verwerken, bijna net zoveel als de landbouwbedrijven in de Hof van Twente produceren. Hoe beide partijen tot elkaar kwamen schetste de Tubantia vanmorgen.

Lees verder
26 april 2019

Goedbezochte bijeenkomst over de Verbindingsweg

Foto: SP

De politieke partijen D ’66, Groen Links/PvdA, SP, Voor Borne en VVD, ook vertegenwoordigd in  oppositie in de Gemeenteraad en de actiegroep Zenderen filevrij organiseerden gisteren een bijeenkomst over de door de coalitiepartijen gewenste verbindingsweg in het bijzonder en over de wegenproblematiek in de gemeente Borne in het algemeen. Afgevaardigden van alle belangengroeperingen die de samenleving van de gemeente Borne in dit onderwerp kunnen vertegenwoordigen en andere individuele belangstellenden kwamen af op dit informerend en opiniërend overleg.

Lees verder
5 april 2019

Europese verkiezingsavond met SP-lijstrekker Arnout Hoekstra

Foto: SP

Rechtvaardig Asielbeleid, klimaatrechtvaardigheid, democratie en een Europees leger. De campagne voor de Europese verkiezingen is eigenlijk al begonnen. Maar wat vindt de SP nu eigenlijk allemaal? En waarom? Om hier over te spreken organiseren de Twentse SP afdelingen een Europese verkiezingsavond met lijsttrekker Arnout Hoekstra. Deze verkiezingsavond wordt gehouden in Enschede.

Lees verder
21 maart 2019

SP stemmers bedankt!

Foto: SP

We bedanken de bijna achthonders SP stemmers in Borne. Helaas een lager aantal dan gewoonlijk. Maar we zijn er zeker van dat de drie gekozen statenleden hun uiterste best zullen doen om het hen geschonken vertrouwen waar te maken.

Lees verder
12 maart 2019

Uitspraak over maatwerk Hulp bij het huishouden

Foto: SP

In diverse gemeenten strijdt de SP al jaren voor een eerlijke toekenning van Hulp bij het Huishouden. Van maatwerk is weinig sprake. De indicatie in tijd uitdrukken is veelal onbespreekbaar. Kwetsbare bewoners blijven soms verstoken van de noodzakelijk hulp. Mensen van wie verwacht wordt dat zij zo lang en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen, wordt dit al jaren onmogelijk gemaakt.

Lees verder

Pagina's