h
19 juli 2018

Provinciale Staten drukt mestvergister Zenderen door

Foto: SP

Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde deze week in met een inpassingsbesluit (PIP) ten faveure van de bouw van een mestvergister op de locatie Elhorst-Vloedbeld, daarmee de gemeente Borne overrulend en voorbijgaand aan de mening van een groot deel van de Zenderense bevolking.
SP-statenlid Harry Broekhuijs (foto) kwam met een motie om de PIP-procedure (die overigens zelden of nooit wordt ingezet) te staken.  De motie werd gesteund door GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en 50Plus en behaalde geen meerderheid. Hieronder het betoog van Harry Broekhuijs.

Lees verder
21 juni 2018

Geen bewaking bij storing spoorbomen

Foto: SP

Gistermiddag en begin van de avond was er storing bij diverse spoorwegovergangen in Borne, waardoor het verkeer vast kwam te zitten. Bij de overgang Deldenerstraat stonden vier verkeersregelaars die het verkeer het spoor over hielpen tussen het langzaam rijdende treinverkeer door. Door een in de buurt wonende getuige, die enkele keren is wezen kijken, werd gemeld dat de overgang Jupiterstraat niet bewaakt werd, waardoor het verkeer op eigen houtje een weg zocht. Zo bleek een vrachtwagen de oversteek niet te kunnen maken en moest deze i.v.m. het wachtende verkeer met veel moeite achteruit rijden.  De SP heeft een z.g.  artikel 39 vraag gesteld.

Lees verder
18 juni 2018

Zorgen over luchtkwaliteit in Borne

Foto: SP

Bij de herziening van het kruispunt Bornsche Beeklaan/Rondweg en de aanleg van een nieuw stoplicht ging het in de gemeenteraad wederom over de luchtkwaliteit, een heikel punt in Borne, dat gelegen is in een oksel van de A1/A35. Het college stelde voor een MER-rapportage achterwege te laten. Alleen de SP en de fractie van GroenLinks/PvdA maakten hiertegen bezwaar.

Lees verder
22 mei 2018

Mieke Visser over raadsprogramma en coalitieakkoord

Foto: SP

In de raadsvergadering van 17 mei hield Mieke Visser het volgende betoog: De SP fractie spreekt haar waardering uit dat alle fracties zijn meegenomen in de totstandkoming van het Raadsakkoord. In het lijsttrekkersoverleg van 24 maart  leek er een luisterend oor te zijn voor ons pleidooi voor een raadsprogramma op hoofdlijnen en een prioritering in de daarbij te stellen doelen. In de eerste fase van het vervolgproces heeft onze fractie voor 10 beleidsterreinen bouwstenen aangeleverd. De SP fractie is aangesproken op haar standpunt inzake de Verbindingsweg en heeft samen met  D'66 voor de laatste bijeenkomst verbindende teksten aangeleverd voor dit onderwerp en de spoorveiligheid. Deze zijn door de leidende fractie niet meer ingebracht. Wij hebben de leidende coalitiepartijen gevraagd wat er op tegen is om de onderdelen van de totaalvisie nog eens naast de uitkomsten van de spoorstudie te leggen die in opdracht van D '66 is gedaan.

Lees verder
8 mei 2018

Tom Verreussel over collegevorming: ‘Behouden clubje’

SP-fractievoorzitter Tom Verreussel haalt zijn gram bij Borne Boeit: ‘Wij vinden het verbazingwekkend dat een partij als Borne Nu die zetels verloren heeft gewoon blijft zitten .) Er is weinig gehoor gegeven aan het tegengeluid dat nu heel nadrukkelijk in de samenleving naar voren komt. Het is nu toch een heel behouden clubje dat blijft en dat weinig lef en moed toont.’

Lees verder
29 april 2018

SP steunt acties Openbaar Vervoer

Foto: SP

Maandag 30 april en dinsdag 1 mei vinden er stakingen plaats in het streekvervoer. Buschauffeurs en treinmachinisten leggen het werk neer, omdat ze strijden voor een lagere werkdruk. En deze strijd is hard nodig. De marktwerking in het streekvervoer zorgt voor verslechterde arbeidsomstandigheden en vertragingen voor reizigers door te krappe rijtijden. Het openbaar vervoer is voor de SP geen ‘markt’, maar een publiek goed. Daar horen een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden bij. Nu verdwijnen er buslijnen, de kwaliteit wordt minder en de werkdruk steeds hoger. De bedrijven hebben de lusten, de werknemers en de reizigers de lasten. Dat moet anders. Daarom steunen wij de strijd van de chauffeurs en de machinisten. 

Lees verder
25 april 2018

Kritische noten SP t.a.v. onderwijsbeleid Bornsche Maten

Foto: SP

Aanleiding was de behandeling van  het agendapunt ‘tijdelijke onderwijshuisvesting Bornsche Maten’. SP fractielid Mieke Visser  stemde weliswaar in met het voorstel (het onderwijs moet immers doorgaan) maar plaatste toch een aantal kritische kanttekeningen.  Ten aanzien van het besluit om noodlokalen te plaatsen bij de school De Vonder  bracht Mieke Visser het volgende te berde:

Lees verder
6 april 2018

Toilet gemeentehuis ook op zaterdag openbaar

Foto: SP

Toegegeven, het klinkt niet spectaculair, maar op voorstel van de SP is besloten het openbaar toilet in het gemeentehuis behalve op werkdagen ook op zaterdag open te stellen.
Gedurende 3 maanden werd er proefgedraaid. Het toiletbezoek verliep ‘vlekkeloos’. Dus is het experiment nu omgezet in een definitieve regeling.
Nogmaals, misschien geen spectaculair succes, maar als de nood hoog is zeer welkom!

Lees verder
27 maart 2018

Uitslag verkiezingen naar stembureau

Foto: SP

Vier jaar geleden behaalde de SP een uitzonderlijk resultaat. Met circa 23 zetels in de peilingen was de populariteit op dat moment groot. Nu blijven de peilingen steken op circa 15 zetels. Er lijkt hier een relatie te zijn met het verlies aan zetels vorige week. De SP in Borne behaalde in 2014 bij vier stembureaus ongeveer 20% van de stemmen: Gemeentehuis (o.a. Van Bemmelstraat e.o.) en  de stembureaus in de wijken Wensink, Tichelkamp en Spanjaardsbuurt.  Juist bij deze uitschieters waren nu de verliezen het grootst. Er waren ook buurten waar we gelijk bleven (StroomEsch) en ook waar we wonnen (o.a. Vogelbuurt) en in Zenderen. Hieronder de uitslagen per stembureau/buurt in volgorde van hoogste percentage SP-stemmers. Tussen haakjes het percentage in 2014.

Lees verder
22 maart 2018

Blij met opnieuw twee zetels

Foto: SP

‘For the loser now will be later to win’, zong Bob Dylan. Zo is het wel vaak in de politiek. De SP steeg vier jaar geleden boven zichzelf uit en behaalde een ongekend resultaat. In een aantal grote steden staan we weer  met beide benen op de grond, maar er waren ook plaatsen waar we wonnen of gelijk bleven.  In Borne hebben we ons gehandhaafd en opnieuw twee zetels behaald. De stemming onder de Bornse SP’ers die gisteravond bij elkaar gekomen waren was opperbest, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat toen toen meer uitslagen binnen kwamen de feestvreugde gedempt werd. Honderd stemmen uit Zenderen was een opsteker. We zullen oppositie blijven voeren tegen de verbindingsweg. 
Binnenkort volgen er meer cijfers over de behaalde resultaten per stembureau. Alle SP-stemmers in Borne, Zenderen en Hertme bedankt!

Lees verder

Pagina's