h

SP hekelt woonbeleid

28 november 2019

SP hekelt woonbeleid

Foto: SP

In het politiek beraad van deze week was een bezwaarschrift aan de orde voor het vestigen van een voorkeursrecht op gronden die de gemeente wil aankopen voor de bouw van woningen in de zogenoemde derde fase van de Bornsche Maten. Mieke Visser vroeg de wethouder in hoeverre de gemeente nog invloed heeft op het type woningen dat op deze plek wordt gebouwd, of , vroeg zij, gaat het alleen maar om het doorverkopen van grond aan projectontwikkelaars.

Wethouder Velten stelde dat de gemeente natuurlijk niet zelf gaat bouwen, maar dat zij daarover afspraken met projectontwikkelaars maakt. Mieke Visser nam de gelegenheid te baat om de wethouder er nog maar weer eens op te wijzen dat er in de Bornsche Maten nog steeds geen enkele woning is gebouwd voor alleenstaanden en ook nog geen enkele woning voor jongeren, dat er weinig woningen voor ouderen zijn en de wijk een heel laag percentage sociale huurwoningen heeft. Uit de G1000 is een project voor ecologisch wonen ontstaan. Wat gaan we daar mee doen? Wat we nu doen is meer van hetzelfde bouwen; vooral woningen in het midden- en hogere segment, zowel  wat betreft grondgebonden woningen als appartementen.
De reactie van de wethouder kwam er niet, want Leo Graafhuis van de VVD maakte bezwaar. De SP zou buiten de orde trekeden van het onderwerp. De SP fractie gaat hierover alsnog schriftelijke vragen stellen.

Reactie toevoegen

U bent hier