h
1 september 2016

‘Misverstand’ opgelost: bewoners krijgen vergoeding

Foto: SP

Zoals eerder gemeld heeft mevrouw ten Hove, wonende aan het Blauwgras, aan de bel getrokken over het niet ontvangen van een vergoeding voor stofoverlast bij groot onderhoud dat de komende maanden wordt uitgevoerd. Toen zij Welbions hierover benaderde kreeg zij nul op het rekest. Wel werd haar toegezegd dat er iemand langs zou komen. Zij heeft de SP en een aantal buren gevraagd bij dit bezoek aanwezig te zijn. De medewerker van Welbions was niet te vermurwen, ook niet nadat was aangetoond dat andere complexen in Borne wel 400 euro vergoeding hadden gekregen. Daarop besloot mevrouw ten Hove een brief te schrijven naar de directie van Welbions, voorzien van handtekeningen van bewoners. De SP lichtte de pers in. Daarop liet Welbions weten dat hier sprake was van een ‘misverstand’. 

Lees verder
20 augustus 2016

Bewoners seniorenwoningen: ‘Waarom geen onkostenvergoeding?’

Foto: SP

In 2015 hebben bewoners van seniorenwoningen aan het Parelgras, Vedergras en Blauwgras samen met de SP en de Woonbond gepleit voor verbeteringen aan hun woningen, vooral op het gebied van isolatie. Welbions is hierin meegegaan en zeer binnenkort wordt groot onderhoud uitgevoerd, dat – niet te vermijden – overlast en schade in de woningen veroorzaakt. Het Bornse Woonbeheer  kende, toen ze nog zelfstandig waren, in vergelijkbare gevallen  een vergoeding voor schade toe. Welbions zegt hiermee gestopt te zijn vanwege te hoge kosten. Een van de bewoonster heeft daarop een gesprek aangevraagd met Welbions.

Lees verder
1 juli 2016

Woonvisie SP Hengelo en Borne

Foto: SP

De SP Borne en Hengelo hebben samen een antwoord geformuleerd op de dit jaar vast te stellen Woonvisie voor Borne en Hengelo.
Samengevat in korte punten:
*Meer actuele cijfers en onderzoek naar feitelijke woonlasten en de vraag naar betaalbare huurwoningen.
*Ook (meer) sociale huurwoningen in de wijken Bornsche Maten en Dalmeden.
*Stop op verkoop van huurwoningen.
*In Borne meer woningen voor jongeren.
*Iedereen die geen huis kan kopen heeft recht op een betaalbare huurwoning, dus ook degenen die ‘te veel‘ (meer dan 34.000 per gezin)  verdienen.

Lees verder
22 juni 2016

Steun het initiatief Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Een basisverzekering voor iedereen via een Nationaal Zorgfonds, dus niet via zorgverzekeraars en afschaffen van eigen risico, immers een straf op ziekte, dat is wat de campagne voor een Nationaal Zorgfonds beoogt. Bovendien bevat het basispakket ook tandarts, fysio en ggz. Al meer dan 30.000 mensen hebben hun steun uitgesproken voor het Nationaal Zorgfonds en 12.000 mensen hebben een actiepakket aangevraagd. Het landelijk comité wordt steeds groter en ook regionaal sluiten steeds meer bekende Nederlanders en zorgverleners zich aan. Ook in Borne heeft de SP een plan opgesteld dat er toe moet leiden dat zoveel mogelijk mensen hun steun betuigen. Om te beginnen zijn en worden huis-aan-huis 5.000 kranten verspreid. 

Lees verder
14 juni 2016

Bewoners van Bemmelstraat voelen zich gepasseerd

Foto: SP

Bewoners uit de Van Bemmelstraat hebben de SP fractie benaderd over de werkzaamheden die in hun omgeving zijn gestart m.b.t. het aanleggen van een ondergrondse waterberging. Zij zijn in een zeer laat stadium geïnformeerd over wat hen te wachten staat tijdens de werkzaamheden. Zij zijn niet gekend in onderzoeksresultaten betreffende grondwateronderzoek en asbest dat in de grond werd aangetroffen. De wensen van de buurt zoals meer parkeerplaatsen worden niet meegenomen, terwijl dat goed had gekund nu alles op de schop gaat. Zij vragen zich af waar zij de komende maanden hun auto kunnen parkeren. SP fractievoorzitter Tom Verreussel heeft aan de wethouder hierover de volgende vragen gesteld.

Lees verder
2 juni 2016

Nog steeds onduidelijkheid voor IJsbaan Zenderen

Foto: SP

‘De SP vindt het een gemiste kans, dat de IJsbaan Zenderen een maatschappelijke bestemming onthouden wordt’. Aldus fractievoorzitter Tom Verreussel tijdens de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied. Het is een van de weinige verenigingen, die zich weet te handhaven zonder subsidie. En daarbij in ogenschouw nemende dat deze club een produkt of dienst aanbiedt, die niet eens jaarlijks aangeboden kan worden. Strenge winters of winters met ijskansen komen niet al te vaak voor. De
materialen en de randvoorwaarden moeten wel onderhouden worden. De IJsbaan, die geheel op vrijwilligers draait,  zou haar faciliteiten toch moeten kunnen aanbieden voor familie feestjes en andere
kleinschalige activiteiten of kunnen samenwerken met bijv. de scouting, of met buitenschoolse opvang, of andere maatschappelijke organisaties waaruit
bescheiden inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Lees verder
26 mei 2016

Bornse huurder krijgt gelijk: geen huurverhoging

Foto: SP

In 2015 werden, terwijl de fusie tussen Woonbeheer en Welbions al beklonken was, de huren in Borne met 2% verhoogd. Tegelijkertijd in Hengelo met 1%. Op vragen hierover (onder meer door de SP) werd door het nieuwe Welbions gesteld, dat het besluit vóór de fusiedatum was genomen. De heer Hamberg in Borne vocht dit besluit aan en werd door Welbions in het gelijk gesteld. Voor hem blijkt de extra huurverhoging niet van toepassing. Waarom niet voor alle huurders? De SP Borne gaat dit uitzoeken.

Lees verder
15 april 2016

Maatregelen rond Zuidelijke Randweg blijven vraagteken voor bewoners

Foto: SP

Vorig jaar juni was de SP de enige partij die in de gemeenteraad tegen de aanleg van de Zuidelijke Randweg stemde. Niet omdat we tegen de weg waren, maar vanwege onvoldoende maatregelen om de overlast voor de meest nabij wonende bewoners in de driehoek Leemweg – Veldovenweg - Steenbakkersweg  en omgeving te verminderen. Het grootste deel van hen woonde hier al voordat in de jaren tachtig de A1/A35 werd aangelegd. Nu er nog een weg aangelegd wordt in hun nabijheid zijn veel meer beschermende maatregelen nodig dan nu gepland. Te meer omdat de oorspronkelijke plannen ook nog eens in hun nadeel veranderd zijn.

Lees verder
4 april 2016

Speciale SP Borne krant verschenen

Foto: SP

In april is een speciale SP Borne krant verschenen. Halverwege de raadsperiode maken we de balans op en kijken we vooruit naar de toekomst. De krant bevat informatie over de inzet die de SP Borne toont ten aanzien van huurders. Verder artikelen over: het einde van de wateroverlast in de Van Bemmelstraat, Woolderweg en omgeving; de oprichting van Borne Spoort; de Verbindingsweg en een interview met fractievoorzitter Tom Verreussel. Zie bijlage.

Lees verder
15 maart 2016

ASSOCIATIEVERDRAG MET OEKRAÏNE: EEN SLECHT IDEE

Foto: SP

Dankzij een initiatief van het burgercomité-EU hebben we op 6 april de kans om ons in een raadgevend referendum uit te spreken over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dit verdrag wordt ons voorgeschoteld als uitsluitend een handelsverdrag met economische voordelen voor beide partijen. Het associatieverdrag gaat echter over veel meer dan alleen handel en brengt grote risico’s met zich mee.

Lees verder

Pagina's