h
15 november 2016

Nationaal ZorgFonds: Landelijke aftrap op 26 november

Foto: SP

Het is hoog tijd voor het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Om dat te bereiken, bouwen we aan een brede beweging. En daar is jouw hulp hard bij nodig! Op zaterdag 26 november organiseren we de Landelijke Aftrap vanaf 12.00 uur op het Spuiplein in Den Haag met muziek, sprekers en spektakel. Op die dag komen we bij elkaar met alle mensen die hun steentje bij willen dragen aan onze groeiende beweging.

Lees verder
17 oktober 2016

SP stelt vragen over Sociale Recherche

Foto: Wikimedia / CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=251975

De Sociale Recherche heeft als taak misbruik van sociale voorzieningen op te sporen. Uiteraard wil niemand dat ten onrechte uitkeringen worden verstrekt. Onder misbruik kan worden verstaan zwart werken maar ook gaan samenwonen en dit niet opgeven bij de Sociale Dienst. Maar staat een LAT-relatie hebben gelijk aan samenwonen? Kun je als uitkeringsgerechtigde überhaupt (voorzichtig) een relatie opbouwen? Het is een grijs gebied, waarbij de Sociale Recherche heel ver gaat in het controleren of twee mensen meer dan twee nachten per week samen doorbrengen. Om hier wat meer duidelijkheid over te krijgen heeft fractievoorzitter Tom Verreussel opnieuw vragen gesteld aan de wethouder.

Lees verder
5 oktober 2016

Debat over spoor: ProRail grote afwezige

Foto: SP

Er waren veel mensen afgekomen op het Open Podium over veiligheid, een soort hearing waarbij de gemeenteraad de burgers de gelegenheid geeft hun zegje te doen alvorens een besluit te nemen. De raadszaal zat helemaal vol. De meesten waren afgekomen op het thema Spoorveiligheid en –hinder. De Veiligheidsregio Twente, de brandweer en de GGD waren hielden een presentatie, niet Pro Rail, met wie veel van de aanwezigen een appeltje hadden te schillen. ProRail had ter elfde ure afgezegd. 

Lees verder
30 september 2016

Interview met Ans van Duuren

Deze week werd gemeenteraadslid Ans van Duuren geïnterviewd door journalisten van de Bornse Courant en RTV Borne. Het ging uiteraard over de Bornse politiek maar er werden ook persoonlijke vragen gesteld. 

Lees verder
29 september 2016

SP stelt vragen over zorg en nazorg voor omwonenden bij aanleg randweg

Foto: SP

Binnenkort is de Zuidelijke Randweg klaar en is er een nieuwe verbinding tot stand gebracht tussen Westermaat Plein en de aansluiting op de A35/A1 ter hoogte van de Azelosestraat. Inwoners van een aantal wijken in Borne West hoeven dan niet meer door het centrum van Borne te rijden. De hele gemeenteraad was voor de aanleg van de weg. De SP heeft wel telkens gewezen op noodzakelijke geluidswerende maatregelen voor omwonenden. Tijdens de aanleg van de weg hebben bewoners uit de omgeving Leemweg/Veldovenweg en Azelosestraat hun bezorgdheid uitgesproken over bepaalde ontwikkelingen.

Lees verder
27 september 2016

Praat mee over ‘spoor’ tijdens Open Podium

Foto: SP

Op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) is er in de raadszaal van het gemeentehuis een Open Podium over veiligheid. Naast de thema's verkeersveiligheid, overlast in de buurt en kwetsbare mensen is er het thema 'Spoorveiligheid, psychosociale gevolgen en de voorbereiding op rampen en crises'.
Op aandringen van de bij Borne Spoort aangesloten partijen Borne Nu en SP is ‘psychosociale gevolgen’ aan het thema toegevoegd. Denk bij psychosociale gevolgen aan overlast en gezondheidsklachten door geluid, trillingen en toename goederenvervoer. Wij kunnen ons voorstellen dat hier het een en ander over te melden is. Bij het Open Podium zullen ook Veiligheidsregio Twente, GGD en ProRail aanwezig zijn. Een mooie gelegenheid om vragen te stellen, je mening te geven etc.

Lees verder
17 september 2016

Ans van Duuren stelt vragen namens cliënten thuiszorg

In het Politiek Beraad van deze week heeft raadslid Ans van Duuren vragen gesteld aan de wethouder omtrent de gang van zaken rond de huishoudelijke hulp. Zij kwam vooral met voorbeelden van klachten die zij heeft ontvangen van mensen die gekort zijn op hun hulp of anderszins nadelen ondervinden van de nieuwe regels. De reactie van wethouder Velten was dat alles via de nieuwe regels gaat. Hij gaf aan te willen kijken naar concrete voorbeelden (met naam en toenaam). 

Lees verder
1 september 2016

‘Misverstand’ opgelost: bewoners krijgen vergoeding

Foto: SP

Zoals eerder gemeld heeft mevrouw ten Hove, wonende aan het Blauwgras, aan de bel getrokken over het niet ontvangen van een vergoeding voor stofoverlast bij groot onderhoud dat de komende maanden wordt uitgevoerd. Toen zij Welbions hierover benaderde kreeg zij nul op het rekest. Wel werd haar toegezegd dat er iemand langs zou komen. Zij heeft de SP en een aantal buren gevraagd bij dit bezoek aanwezig te zijn. De medewerker van Welbions was niet te vermurwen, ook niet nadat was aangetoond dat andere complexen in Borne wel 400 euro vergoeding hadden gekregen. Daarop besloot mevrouw ten Hove een brief te schrijven naar de directie van Welbions, voorzien van handtekeningen van bewoners. De SP lichtte de pers in. Daarop liet Welbions weten dat hier sprake was van een ‘misverstand’. 

Lees verder
20 augustus 2016

Bewoners seniorenwoningen: ‘Waarom geen onkostenvergoeding?’

Foto: SP

In 2015 hebben bewoners van seniorenwoningen aan het Parelgras, Vedergras en Blauwgras samen met de SP en de Woonbond gepleit voor verbeteringen aan hun woningen, vooral op het gebied van isolatie. Welbions is hierin meegegaan en zeer binnenkort wordt groot onderhoud uitgevoerd, dat – niet te vermijden – overlast en schade in de woningen veroorzaakt. Het Bornse Woonbeheer  kende, toen ze nog zelfstandig waren, in vergelijkbare gevallen  een vergoeding voor schade toe. Welbions zegt hiermee gestopt te zijn vanwege te hoge kosten. Een van de bewoonster heeft daarop een gesprek aangevraagd met Welbions.

Lees verder
1 juli 2016

Woonvisie SP Hengelo en Borne

Foto: SP

De SP Borne en Hengelo hebben samen een antwoord geformuleerd op de dit jaar vast te stellen Woonvisie voor Borne en Hengelo.
Samengevat in korte punten:
*Meer actuele cijfers en onderzoek naar feitelijke woonlasten en de vraag naar betaalbare huurwoningen.
*Ook (meer) sociale huurwoningen in de wijken Bornsche Maten en Dalmeden.
*Stop op verkoop van huurwoningen.
*In Borne meer woningen voor jongeren.
*Iedereen die geen huis kan kopen heeft recht op een betaalbare huurwoning, dus ook degenen die ‘te veel‘ (meer dan 34.000 per gezin)  verdienen.

Lees verder

Pagina's