h

Klik op de afbeelding voor alles over de verkiezingen.

26 februari 2015

SP en Merelstraat richten bewonersvereniging voor Vogelbuurt op

Foto: SP

Tijdens een bijeenkomst gisteren in het Kulturhus hebben de bewoners van de Merelstraat besloten met de hulp van de SP een bewonersvereniging op te richten. Er hebben zich al vrijwilligers aangemeld voor het bestuur. Uit een enquête van de SP bleek dat de isolatie van de woningen ernstig tekort schiet,  er is asbest op de zolder gebruikt is, de plafonds vaak nog van board zijn en schimmels in huis voorkomen als gevolg van de vochtigheid in de woning. Woonbeheer bood daarop aan in 2018 groot onderhoud te plegen op de woning. Dit betekent dat men nog 3 jaar moet wachten op verbeteringen. Een onacceptabele situatie. In de huidige situatie bespreekt Woonbeheer de  gebreken met de bewoners individueel. Zij moeten het gesprek aan met een persoon, die deskundiger is dan zij. En deze persoon heeft een ander belang dan alleen het belang van de bewoners.

Lees verder
16 februari 2015

Bewoners seniorenwoningen StroomEsch willen isolatie

Foto: SP

Op de uitkomsten van een door de SP gehouden enquête in de Vogelbuurt, waar o.a. hoge stookkosten door slecht geïsoleerde woningen geconstateerd werden, werd gereageerd door bewoners van het Blauwgras. Zij zaten met dezelfde klachten. De SP besloot daarom een enquête te houden onder alle bewoners van seniorenwoningen in de Stroom Esch. De uitslag hiervan is nu bekend. Van de bewoners van de 70 betreffende woningen troffen we er  50 thuis, waarbij 35 personen de enquête hadden ingevuld. Een hoge respons.
De voornaamste conclusies die getrokken kunnen worden zijn: de meeste klachten over de woningen betreffen: slechte isolatie (enkel glas, kieren, tochtende deuren), waardoor hoge stookkosten; verouderde en kleine douche met onvoldoende ventilatie. Hieronder volgt de volledige uitslag van de enquête:

Lees verder
14 februari 2015

Reminder: op 18 maart bent u aan zet!

Foto: SP

Op 18 maart kunt u afrekenen. Dat is de boodschap die de SP brengt in de komende campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Was Valentijnsdag ooit de dag waarop je anoniem je liefde kon betuigen aan een persoon die dat niet verwachtte, sinds de jaren negentig is het in Nederland, overgewaaid uit de Verenigde Staen en aangemoedigd door de middenstand, een aanleiding om elkaar romantische cadeautjes te geven, vaak in de vorm van hartjes. Hierop aansluitend deelde de SP afdeling in Borne vandaag in het centrum en op het station papieren hartjes uit met ‘Hebben wij een date op 18 maart?’. Open dit bericht (lees verder) voor de tekst op het kaartje.

Lees verder
3 februari 2015

SP Borne opent meldpunt zorg, werk en uitkering

Foto: SP

Meld uw ervaringen, klachten en mening. Er is veel veranderd op het gebied van zorg, jeugdzorg armoedebeleid en werkvoorziening. De regering heeft de gemeente verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van deze taken, maar heeft meteen de geldkraan een fors eind dichter gedraaid.  Met alle veranderingen in de zorg die dit Kabinet door de Tweede Kamer heeft geloodst in uitvoering  verneemt de Bornse SP graag uw persoonlijke ervaringen met het nieuwe (zorg)beleid. Loopt u ergens tegenaan? Heeft u klachten of juist goede ervaringen? Bent u cliënt, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of anderszins, dat maakt niet uit. Uw melding kan gaan over een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis, oplossingen die u ziet voor bezuinigingen, maar ook over ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Lees verder
15 januari 2015

Bewoners Merelstraat boeken succes!

Foto: SP

Op de gisteren door de SP georganiseerde bijeenkomst in het Kulturhus voor bewoners van de Vogelbuurt en het Blauwgras bleek dat de klachten in de Vogelbuurt zich concentreren in de Merelstraat. De bewoners kampen met slechte isolatie en als gevolg daarvan met tocht en vocht en hoge stookkosten. In de woningen zijn veelal nog zachtboard plafonds aanwezig en er bevindt zich asbest op zolder. In een jong gezin gaan de kinderen zelfs met handschoenen naar bed. Er was ook nieuws: op de dag van de aangekondigde bijeenkomst kregen de huurders in de Merelstraat een brief in de bus waarin Woonbeheer groot onderhoud in 2018 groot onderhoud aankondigt. Dit kon volgens hen geen toeval zijn!

Lees verder
31 december 2014

Enquête SP: Wat vinden winkeliers van zondagsopenstelling?

In december is in de commissie Bestuur en Financiën, een voorstel voor het winkelopeningstijden besluit besproken. Het voorstel dat door 2 insprekers als wenselijk voor het voetlicht werd gebracht was dat de gemeente
Borne de winkeliers de vrijheid zou geven om zelf te bepalen, of zij op zondag hun winkel willen open stellen. Met dit voorstel is de SP in het centrum van Borne bij 67 winkeliers/ondernemers gaan polsen, wat zij hiervan vinden. En de vraag voorgelegd; stel dat dit voorstel aangenomen zou u dan ook iedere week uw winkel openstellen? De supermarkten hebben we buiten beschouwing gelaten, omdat twee supermarkten al eerder kenbaar hebben gemaakt, dat zij er geen voorstander van zijn. En een drietal andere hebben te kennen gegeven, dat zij graag hun winkel op zondag van 12 tot 18 uur open te willen stellen. De SP wil juist weten, hoe de andere winkeliers hier tegenover staan.

Lees verder
27 december 2014

Tom Verreussel over de participatiewet en de tegenprestatie

Onderstaande tekst is de bijdrage van Tom Verreussel tijdens de behandeling van de nieuwe regelingen op het gebied van de participatiewet in de gemeenteraad: ‘De Participatiewet en de tegenprestatie roepen bij de SP het beeld op van een Paard van Troje. Alleen komen er nu geen soldaten uit, die je mogelijk nog had kunnen omscholen. Ook geen zakken met geld, integendeel die zijn voor een deel leeg gehaald. We horen veel mooie woorden. Er wordt gezegd: de gemeente is dichterbij, kent de mensen beter, weet beter wat er speelt, kan beter gebruik maken van de netwerken. Maar dat is dan nog geen reden om vooraf zo flink te korten. Ook nu is scholing en begeleiding nodig om mensen, die een beperking of een grote afstand tot werk hebben, te laten slagen.

Lees verder
18 december 2014

SP fractie: 'Schaf afvalstoffenheffing af'

Foto: SP

De inwoners van Borne hebben gemiddeld (na Wierden) het één na hoogste inkomen van Overijssel.
Huurders worden opgezadeld met jaarlijkse huurverhogingen. Belastingen zijn een middel om diensten en zaken die  de burgers van maatschappelijk belang achten te financieren. Hierbij zouden de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Fractievoorzitter Tom Verreussel heeft in de raad voorgesteld om de afvalstoffenheffing te verlagen of af te schaffen en dit te bekostigen met een lichte verhoging van de OZB. Hiermee ontstaat lastenverlichting voor huurders en eigenaren van goedkope koopwoningen.

Lees verder
16 december 2014

Vragen over Ecoduct Azelo

Foto: SP

Aan het nut van (sommige) ecoducten wordt de laatste tijd wel eens getwijfeld. Er zijn wel cijfers over ‘overstekend wild’, maar deze tellingen geven nauwelijks informatie over de invloed van een wildviaduct op het gedijen van diersoorten. Ook aan de noodzaak van de ombouw van viaduct Flierhaar in de Kuipersweg tot ‘streekoduct’ wordt door insiders getwijfeld. Tom Verreussel stelde mede namens GroenLinks in Borne vragen over het ecoduct.

Lees verder
3 december 2014

Extra geld voor onderzoek naar wateroverlast

In mei van dit jaar heeft de SP de wateroverlast in de Woolderweg, Van Bemmelstraat, Wensinkstraat, Bussemakerstraat, Kempenstraat en omgeving onder de aandacht gebracht. De wateroverlast bij overvloedige regenval en de schade die deze veroorzaakte aan inboedels was een van de punten die naar voren kwam bij huurenquête die de Bornse SP toen onder 650 huurders in Borne heeft gehouden. Samen met Borne-Nu hebben we in mei een motie ingediend, die door de raad werd aanvaard, waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken of de ervaren wateroverlast van de bewoners voort zou kunnen komen uit de hoogte van het grondwater. Tevens is gevraagd om instanties die met deze materie te maken hebben te bewegen tot het nemen van afdoende maatregelen. 

Lees verder

Pagina's