h
8 februari 2020

Over de Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente)

Foto: SP

Bij de bespreking van de Starnota Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) in de gemeenteraad wees SP-fractievoorzitter Mieke Visser op de weinige aandacht die was gewijd aan ‘zon-op-dak’ en vond zij dat er een eerlijker verdeling moet komen van de subsidies voor burgers en bedrijven. Bovendien was zij van mening dat naast de energiebedrijven die in de stuurgroep zitting hebben er ook plaats moet zijn voor onafhankelijke deskundigen.

Lees verder
6 februari 2020

Raad wil niet in discussie over WOZ

Foto: SP

Een meerderheid van de Bornse gemeenteraad besloot dinsdagavond het vooraf ingediende verzoek van de SP fractie, om in de raadsvergadering te spreken over het ontbreken van tijdige informatie over de nieuwe WOZ waardemeting, te weigeren. De fracties van VVD en D66 steunden het verzoek van de SP. De redenen voor het niet agenderen van het punt zijn niet bekend. Geen enkele fractie sprak zich daarover uit.

Lees verder
17 januari 2020

Nieuwjaarsbijeenkomsten in Hengelo en Borne

Foto: SP

Op maandagavond 20 januari houdt de SP haar traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst in Metropool. Met gesprekken met gasten en muzikale intermezzo's luidt de SP het nieuwe jaar in. Dit keert is de SP Hengelo zeer vereerd met als speciale gast Lilian Marijnissen, SP fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Leden uit andere afdelingen zijn welkom!
Aanvang 20 uur. Zaal open 19.30 uur.
De SP Borne houdt haar Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden, introducées en Vrienden voor Rechtvaardigheid op donderdag 30 januari om 19 uur in De Steeg in Borne.

Lees verder
3 december 2019

SP houdt enquête over WOZ

Foto: SP

Wat door inwoners van Borne al was opgemerkt, werd gisteren bevestigd in de Tubantia. De WOZ-waarden van koopwoningen in Borne kunnen flink verschillen met de laatst vastgestelde waarde. Dit zou te maken hebben met een nieuw meetsysteem dat door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente gehanteerd wordt en waarbij Borne als proefgemeente fungeert. In 2022 moet het nieuwe meetsysteem landelijk zijn ingevoerd. Er wordt nu gekeken naar de oppervlakte van de woning, niet langer meer naar de inhoud. Wel of geen aanbouw maakt dan nogal verschil. Er zijn door ons al verschillen tot 37.000 euro bij een rijwoning geconstateerd.

Lees verder
28 november 2019

SP hekelt woonbeleid

Foto: SP

In het politiek beraad van deze week was een bezwaarschrift aan de orde voor het vestigen van een voorkeursrecht op gronden die de gemeente wil aankopen voor de bouw van woningen in de zogenoemde derde fase van de Bornsche Maten. Mieke Visser vroeg de wethouder in hoeverre de gemeente nog invloed heeft op het type woningen dat op deze plek wordt gebouwd, of , vroeg zij, gaat het alleen maar om het doorverkopen van grond aan projectontwikkelaars.

Lees verder
25 november 2019

Interview Mieke Visser bij RTV Borne

Foto: SP

Jaap Besteman en Hans Dekker interviewen Mieke Visser (SP-Borne) over de bezuiniging die gemeente Borne op cultuur heeft vastgesteld. Wat vindt zij van dit plan en wat betekent dit voor de cultuursector? Kijk hier.

Lees verder
14 november 2019

Lezing SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak in Hengelo

Foto: SP

Maandag 18 november komt SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak naar Hengelo voor een lezing over Democratie. Van Raak is initiatiefnemer van het Huis der Klokkenluiders en presenteert een wet voor een correctief referendum. Ook zal hij ingaan op de actuele politieke situatie en stelt daarbij ondermeer de vraag: "Mag je liegen als premier van dit land?"

Lees verder
7 november 2019

Begroting stemt tot treurnis

Foto: SP

In twee jaar tijd van een gemeente die de financiën goed op orde heeft en plannen maakt voor grote projecten naar een gemeente die drastisch moet bezuinigen. Geen verrassing dat het betoog van fractievoorzitter Mieke Visser bij de behandeling van de begroting 2020-2023 kritisch te noemen was en ook geen wonder dat de oppositie met een motie van diepe treurnis kwam t.a.v. de wethouders. De SP stemde tegen de begroting. Hieronder het betoog van Mieke Visser.

Lees verder
20 augustus 2019

Lilian Marijnissen in Zwolle

Foto: SP

Terwijl ‘de politiek’ met vakantie is gaat Lilian Marijnissen het land in om zoveel mogelijk leden te spreken over de koers en strategie van de partij, over de twee verkiezingen die dit jaar plaatsvonden. Vanavond was ze in Zwolle. In aanloop naar het congres in december vroeg ze naar de mening van de leden over genoemde onderwerpen, maar ook was ze benieuwd welke ideeën leden zelf graag naar voren wilden brengen. Ophalen wat er onder de leden leeft was het doel van de avond. Ondanks de vakanties kwamen er meer dan honderd leden uit Overijssel opdagen.

Lees verder
18 juli 2019

Veel vragen over gewijzigde regeling Aanvullend Openbaar Vervoer

De SP in Borne heeft gemerkt dat er veel vragen zijn over de nieuwe regels voor het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), die op 1 juli 2019 zijn ingegaan. Twee weken voor de ingangsdatum zijn personen, die gebruik maakten van de oude regeling, middels een brief op de hoogte gesteld. Nu de regeling is ingegaan, zien gebruikers dat er een aantal zaken in hun nadeel zijn veranderd. De klachten die de SP ter ore zijn gekomen zijn o.a. dat

Lees verder

Pagina's