h
28 juni 2017

Twentse SP in actie tegen afbraak ZGT

Foto: SP

De SP Hengelo was verrast en geschokt door de nieuwste berichten over op handen zijnde miljoenenbezuinigingen bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), waarbij de toekomst van arbeidsplaatsen in Almelo en Hengelo en het voortbestaan van de spoedeisende hulp in Hengelo op het spel worden gezet. Daarom roept de SP Hengelo inwoners in Twente op om het verzet daartegen vorm te geven onder het motto: “Spoedeisend hulp gezocht!“. Uiteraard steunt de SP Borne deze actie. Wij zullen op de markt en in het centrum aanwezig zijn om steunbetuigingen aan de actie te verzamelen.

Lees verder
6 juni 2017

SP in de buurt

Foto: SP

De SP is geen kiesvereniging. ‘Geen fractie zonder actie’ is het motto dat wij hanteren. Regelmatig bij de mensen in de buurt op bezoek gaan is nuttig om te weten wat er leeft, in het algemeen en wat betreft een bepaalde buurt. Met de uitkomsten van het buurtonderzoek kunnen we samen met de bewoners onderwerpen die spelen oppakken en oplossen. Het is leuker om met veel mensen de buurt in te gaan dan met een handjevol. Afgelopen zaterdag hielpen afdelingen ‘uit de buurt’, waaronder ook Borne, de Enschedese SP-afdeling met buurten in de buurt Stroinkslanden. Na afloop werden de ervaringen geëvolueerd en er zal worden teruggekoppeld naar de bewoners.

Lees verder
25 mei 2017

EEN SOCIAAL ALTERNATIEF IS HAALBAAR EN NODIG

Foto: SP

De SP is opgericht om te zorgen voor sociale vooruitgang. Binnen en buiten het parlement. In de oppositie en steeds vaker in de coalitie. Inmiddels regeren we in de helft van de provincies en in tientallen gemeenten, waaronder de hoofdstad. Regeren is geen doel, wel een middel. Als we de kans krijgen om voor echte sociale vooruitgang te zorgen, dan zullen we die grijpen.

Lees verder
18 mei 2017

Zenderen zucht ...

Foto: SP

Het is een zucht van gelatenheid. Telkens weer worden er besluiten genomen waar Zenderen niets aan heeft of die zelfs ongunstig zijn  voor Zenderen. Neem de Verbindingsweg die wordt aangelegd in Borne en die het drukke verkeer in Zenderen zal doen toenemen. Neem de garantstelling van een half miljoen van de gemeente Borne bij de aanleg van een golfbaan bij Zenderen. Hoeveel Zendernaren zouden hier golfen. Een veel lager bedrag om het bestuur van de multifunctionele accomodatie Sindron wat tijd te gunnen om quite te kunnen draaien zit er niet in. En dan is er nog de mestvergister die Twence wil bouwen aan de rand van Zenderen.

Lees verder
20 april 2017

Twence niet verkopen

Foto: SP

De gemeenteraad van Borne heeft deze week een standpunt bepaald over het al dan niet verkopen van afvalverwerker Twence. De Twentse gemeenten zijn op dit moment aandeelhouder. De gemeente Almelo wil haar aandelen graag te gelde maken. Daarentegen wil de Stadt Münster zich juist aansluiten bij Twence. Het Bornse college van B&W koos voor de optie om het aandeelhouderschap voort te zetten, het takenpakket van Twence op het gebied van duurzaamheidsbevordering uit te breiden en Münster toe te laten als aandeelhouder. Hieronder de visie van de SP.

Lees verder
8 april 2017

Waarom houdt een uitkeringsgerechtigde die werkt hier niets aan over?

Foto: SP

Ans van Duuren stelde in de gemeenteraad vragen over werk en bijstand.  Ter verduidelijking gaf zij een bestaand voorbeeld. Iemand werkt 12 uur per week en doet bij twee instellingen vrijwilligerswerk. Zijn verdiensten uit werk worden aangevuld tot bijstandsniveau.  Bonussen en premies leveren minder bijstand op hetgeen op de duur frustrerend is. Je wordt beloond door je werkgever maar houdt er niets aan over. In een aantal gemeenten mogen uitkeringsgerechtigden binnenkort een bepaald bedrag per maand houden van wat zij met regulier werk verdiend hebben met het doel om gemakkelijker de overstap te maken naar een baan waar men van kan leven. De vraag van de SP: kunnen we dit in Borne ook niet invoeren?

Lees verder
23 maart 2017

SP wil heroverweging Gemeentelijke Verbindingsweg

Foto: SP

Niet alleen zijn vier van de zeven partijen in de raad – al hebben zij niet de meerderheid – tegen de aanleg van een verbindingsweg langs
Industieterrein De Molenkamp, ook is er vanuit de bevolking veel weerstand, onder meer vanuit Zenderen, waar de verkeersoverlast als gevolg van deze weg zal toenemen. Tom Verreussel schrijft in een persbericht dat de raad tot een heroverweging moet komen of een referendum organiseren. De gemeente kent geen referendum-artikel, maar dat kan er wel komen.

Lees verder
22 maart 2017

De Esch opgeofferd, want de karavaan moet verder

Foto: SP

Veel tijd en moeite hadden de ouders van basisschool De Esch er in gestoken om onder het motto ‘Houd de Esch bij de les’ te pleiten voor het behoud van de enige basissschool in het centrum van Borne. Het Integraal Huisvestingsplan, waarvan sluiting van De Esch een onderdeel uitmaakt, werd met 9 tegen 7 stemmenaangenomen. GB90 , PvdA en de SP waren tegen, de eerste twee vanwege het ontbreken van een visie op Integrale Kindcentra (ook voorschoolse opvang en jeugdzorg ter plekke). Alleen de SP bracht argumenten naar voren om De Esch open te houden. Tot spijt van de vele ouders op de publieke tribune mocht dit niet baten. Het huisvestingsplan duldde geen oponthoud volgens de meerderheid van de raad.

Lees verder
19 maart 2017

1520 SP-stemmers bedankt!

Foto: SP

In Borne kreeg de SP  1520 stemmen, 175 stemmen meer dan bij de verkiezingen in 2012. Door de hogere opkomst lag het percentage SP-kiezers met 10,1 % twee-tiende lager dan in 2012.
Kijk hieronder  voor de uitslag per stembureau.

Lees verder
9 maart 2017

Frank Futselaar bij Politiek Café in Borne

Foto: SP

A.s. dinsdag 14 maart vindt van 17.00 tot 18.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een Politiek Café plaats met drie regionale kandidaten voor de Tweede Kamer. Naast Pieter Omtzigt (CDA), Han ten Broeke (VVD) geeft Frank Futselaar uit Zwolle namens de SP acte de présence. Frank staat 11e op de kandidatenlijst.

Lees verder

Pagina's