h
27 februari 2018

Pensioenen: er worden veel mythes in stand gehouden

Foto: SP

Johan van der Veen uit Deventer toonde tijdens de openbare thema-avond over ons pensioenstelsel aan dat de kop boven dit artikel maar al te waar is. Ben van Gils, fractiemedewerker bij de SP Tweede Kamer fractie schetste de huidige stand van zaken rond de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Tegengestelde belangen van jongeren en ouderen worden met niet op feiten gebaseerde argumenten opgeklopt. De opeenvolgende regeringen hebben pensioenpremies ingezet om eigen doelen te verwezenlijken.

Lees verder
23 februari 2018

Kom op 26 februari naar 'Red ons pensioenstelsel'

Foto: SP

Het Kabinet wil een ander pensioenstelsel met individueel opgebouwde pensioenpotjes in plaats van een collectief stelsel van pensioenfondsen. De sociale partners moeten deze plannen dit jaar gaan vormgeven. Daarna wordt er een nieuwe wet gemaakt.

Lees verder
22 februari 2018

Voortschrijdend inzicht of verkiezingsstunt?

Foto: Henri Bijkerk

Het CDA draait in de kwestie Verbindingsweg en Zenderen. Hoera! Het CDA is nu ook van mening dat de aanleg van een westelijke randweg om Zenderen een oplossing kan bieden voor de verkeersoverlast en dat de door het College (inclusief CDA) geplande Verbindingsweg de verkeersoverlast in Zenderen alleen maar doet toenemen. Dat wisten we toch al lang? Dat weten we eigenlijk al jaren, sinds de MER rapportage en het onderzoek van HasKoning. De zogenoemde 5b variant ligt al lang op tafel als alternatief! De SP heeft samen met de inwoners van Zenderen al in september 2017 actie gevoerd voor het alternatief de 5b variant en recent hebben de inwoners zelf opnieuw aandacht gevraagd voor de situatie in Zenderen. Het CDA (Overijssel) vraagt Gedeputeerde Staten om ‘robuuste’ oplossingen. Als GS die westelijke randweg niet ziet zitten,wil het CDA alternatieven horen (bron: Tubantia 23 februari 2018). Is het zo dat de CDA stemmen in Zenderen niet verloren mogen gaan? Is dat de reden van de draai?

Lees verder
21 februari 2018

SP, D66 en VVD bijten spits af bij De Stemtafel

Foto: SP

Tijdens de eerste ronde van de door Borne Boeit georganiseerde Stemtafel in Grand Café De Steeg beten SP, D66 en VVD de spits af. De overige partijen komen in de tweede en derde ronde aan bod. Wie er niet bij was en de drie lijsttrekkers alsnog aan het woord wil zien kan de hieronder weergegeven video bekijken.

Lees verder
28 januari 2018

Tom Verreussel over armoedebeleid

Tom Verreussel gaat in een interview met RTV Borne  in op het onderzoek van de Rekenkamer naar het armoedebeleid, dat afgelopen week in het Politiek Beraad op de agenda stond.  Hij trekt de conclusie dat er meer gedaan moet worden om de groep die niet bereikt wordt en daardoor niet van regelingen gebruik maakt in beeld te krijgen. Bekijk hieronder het interview. 

Lees verder
26 januari 2018

Gebakkelei rond het gemeentenieuws

Foto: SP

De gemeente Borne plaatste tot voor kort haar bekendmakingen en andere publicaties op een speciale pagina in de Bornse Courant. Het contract hiervoor liep tot 1 januari 2019. In mei 2017 besloot de Bornse Courant een dag eerder te verschijnen, wat tot gevolg had dat de gemeente haar nieuws eerder moest aanleveren. Dit was de reden dat de gemeente, eerder dan gepland,besloot een nieuwe aanbesteding op te starten, waarbij ook De Week van Borne kon meedingen. Met één punt verschil won De Week van Borne, die nu sinds 1 januari het gemeentenieuws publiceert.

Lees verder
14 januari 2018

Protest tegen verhoging parkeertarieven ZGT

Foto: SP

De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft besloten om per 1-1-2018 de tarieven voor het parkeren bij de ziekenhuizen met 50% te verhogen. ZGT aangeeft dat er geen financiële of anderszins inhoudelijke reden is voor het verhogen van de parkeertarieven, maar dat de maatregel wordt genomen omdat “de parkeertarieven al acht jaar niet zijn verhoogd” en men het wenselijk vond om de parkeertarieven “gelijk te trekken met andere ziekenhuizen”.
De fracties van de SP in Almelo, Hengelo en Borne dienen een motie in tegen deze vreemde tariefsverhoging om de volgende redenen:

Lees verder
27 december 2017

SP Borne wenst iedereen een mooi en gezond 2018

Foto: Henri Bijkerk
22 december 2017

SP fel tegen doordrukken mestvergister

Foto: Tubantia.nl

Het komt maar sporadisch voor dat de provincie een gemeente buiten spel zet. Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Borne staat achter de inwoners van Zenderen en is tegen de bouw van een grote mestvergister op het terrein Elhorst-Vloedbeld. De Raad van State gaf de gemeente en andere instellingen die beroep aantekenden gelijk. Maar de provincie zet de gemeente Borne nu aan de kant en wil de mestvergister erdoor drukken. De fractie van de SP in de Provinciale Staten reageerde meteen met een persbericht. 

Lees verder
28 november 2017

Wel of geen hondenbelasting?

Foto: British Government - publiek domein / Wikipedia - hondenbelasting

Het was al eerder geprobeerd in de Bornse gemeenteraad de hondenbelasting terug te brengen naar een doelbelasting in plaats  van de opbrengst hiervan toe te voegen aan de algemene middelen. Het ketste af met één stem verschil. Eén fractie, voorstander van de doelbelasting was niet aanwezig. Daarom probeert Tom Verreussel het morgen nog eens met een motie. Bij een doelbelasting wordt alleen belasting geheven om hondenbeleid mee uit te voeren (uitlaatveldjes, afvalbakken, toezicht). Wanneer dat in Borne wordt ingevoerd kan de hondenbelasting een flink eind omlaag. Eigenlijk is de SP voor afschaffing van de hondenbelasting, er is tenslotte ook geen kattenbelasting? Maar daar is nog geen meerderheid voor in de raad. Hoe is deze belasting trouwens tot stand gekomen en wat zijn de argumenten voor en tegen?

Lees verder

Pagina's