h
27 maart 2018

Uitslag verkiezingen naar stembureau

Foto: SP

Vier jaar geleden behaalde de SP een uitzonderlijk resultaat. Met circa 23 zetels in de peilingen was de populariteit op dat moment groot. Nu blijven de peilingen steken op circa 15 zetels. Er lijkt hier een relatie te zijn met het verlies aan zetels vorige week. De SP in Borne behaalde in 2014 bij vier stembureaus ongeveer 20% van de stemmen: Gemeentehuis (o.a. Van Bemmelstraat e.o.) en  de stembureaus in de wijken Wensink, Tichelkamp en Spanjaardsbuurt.  Juist bij deze uitschieters waren nu de verliezen het grootst. Er waren ook buurten waar we gelijk bleven (StroomEsch) en ook waar we wonnen (o.a. Vogelbuurt) en in Zenderen. Hieronder de uitslagen per stembureau/buurt in volgorde van hoogste percentage SP-stemmers. Tussen haakjes het percentage in 2014.

Lees verder
22 maart 2018

Blij met opnieuw twee zetels

Foto: SP

‘For the loser now will be later to win’, zong Bob Dylan. Zo is het wel vaak in de politiek. De SP steeg vier jaar geleden boven zichzelf uit en behaalde een ongekend resultaat. In een aantal grote steden staan we weer  met beide benen op de grond, maar er waren ook plaatsen waar we wonnen of gelijk bleven.  In Borne hebben we ons gehandhaafd en opnieuw twee zetels behaald. De stemming onder de Bornse SP’ers die gisteravond bij elkaar gekomen waren was opperbest, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat toen toen meer uitslagen binnen kwamen de feestvreugde gedempt werd. Honderd stemmen uit Zenderen was een opsteker. We zullen oppositie blijven voeren tegen de verbindingsweg. 
Binnenkort volgen er meer cijfers over de behaalde resultaten per stembureau. Alle SP-stemmers in Borne, Zenderen en Hertme bedankt!

Lees verder
17 maart 2018

Bornse inwoners kwaad over kaalslag bij Buren

Foto: SP

Zoals de buurtschap Buren en omgeving er op de oudste gedetailleerde kaarten uit de eerste helft van de 19e eeuw uitzag bleef het onveranderd tot in het midden van de jaren 80. De aanleg van de A1/A35  sneed het gebied in stukken. In deze eeuw werd bedrijventerrein De Veldkamp aangelegd. De voormalige schippersherberg Klaas aan de Brug werd afgebroken met het doel om later weer opgebouwd te worden – maar dat gebeurde niet. Boerderijen verdwenen, waaronder de eeuwenoude Schildshoeve. Voor onze welvaart moeten we nu eenmaal een prijs betalen. Toch was er nog een landschapselement over, afkomstig uit een tijd die niemand van ons meer heeft meegemaakt: oude eiken.

Lees verder
17 maart 2018

SP Borne en veiligheid voor fietsers

Foto: SP

De redacties van RTV Borne, Bornse Courant en Tubantia kozen 10 onderwerpen, waarover alle aan de verkiezingen deelnemende partijen in een minuut hun standpunt mochten uitdragen. Hierbij de bijdrage van Mieke Visser over veiligheid voor fietsers.

Lees verder
16 maart 2018

SP Borne en openbaar vervoer

Foto: SP

De redacties van RTV Borne, Bornse Courant en Tubantia kozen 10 onderwerpen, waarover alle aan de verkiezingen deelnemende partijen in een minuut hun standpunt mochten uitdragen. Hierbij de bijdrage van Mieke Visser over openbaar vervoer.

Lees verder
16 maart 2018

SP Borne over Cultuur- en Evenementenbeleid

Foto: SP

De redacties van RTV Borne, Bornse Courant en Tubantia kozen 10 onderwerpen, waarover alle aan de verkiezingen deelnemende partijen in een minuut hun standpunt mochten uitdragen. Hierbij de bijdrage van Tom Verreussel over Cultuur- en Evenementenbeleid.

Lees verder
16 maart 2018

SP Borne over aanpak van leegstand

Foto: SP

De redacties van RTV Borne, Bornse Courant en Tubantia kozen 10 onderwerpen, waarover alle aan de verkiezingen deelnemende partijen in een minuut hun standpunt mochten uitdragen. Hierbij de bijdrage van Mieke Visser over aanpak van leegstand.

Lees verder
16 maart 2018

SP Borne over Bouwen, voor wie en hoe

De redacties van RTV Borne, Bornse Courant en Tubantia kozen 10 onderwerpen, waarover alle aan de verkiezingen deelnemende partijen in een minuut hun standpunt mochten uitdragen. Hierbij de bijdrage van Mieke Visser over Bouwen, voor wie en hoe.

Lees verder
16 maart 2018

SP Borne over statushouders

Foto: SP

De redacties van RTV Borne, Bornse Courant en Tubantia kozen 10 onderwerpen, waarover alle aan de verkiezingen deelnemende partijen in een minuut hun standpunt mochten uitdragen. Hierbij de bijdrage van Mieke Visser over statushouders.

Lees verder
16 maart 2018

SP Borne over tunnels onder het spoor

Foto: SP

De redacties van RTV Borne, Bornse Courant en Tubantia kozen 10 onderwerpen, waarover alle aan de verkiezingen deelnemende partijen in een minuut hun standpunt mochten uitdragen. Hierbij de bijdrage van Tom Verreussel over Tunnels onder het spoor.

Lees verder

Pagina's