SP Borne

WILLIAM VAN DEN HEUVEL LIJSTTREKKER SP OVERIJSSEL

29-10-2014Afgelopen zaterdag is William van den Heuvel door de regioconferentie van de SP in Overijssel verkozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met Van den Heuvel als eerste op een sterke lijst is de SP ervan overtuigd een uitstekend resultaat bij de verkiezingen te kunnen behalen.

› Lees verder

Bezuinigingen leiden tot verval begraafplaats

09-10-2014Nadat het reguliere onderhoud aan de Bornse begraafplaats door bezuinigingen in handen werd gesteld van een private onderneming heeft ook de SP in Borne zich beziggehouden met het wel en wee van deze begraafplaats. Zonder vooruit te willen lopen op het rapport dat Borne-Nu in het vooruitzicht heeft gesteld, wil de SP alvast ter aanvulling hier haar bevindingen weergeven.

› Lees verder

Sluiten van verzorgingshuizen? Wij dachten van niet!

27-09-2014Vandaag heeft de SP in Borne flyers uitgedeeld over de sluiting van verzorgingshuizen. Heel veel mensen waren het met ons eens: dit mag niet gebeuren!

› Lees verder

Kom op 1 oktober naar Afbraaktour van Rijn Hengelo

25-09-2014De SP in de regio’s Twente en Achterhoek organiseert op 1 oktober een protest bij de tour die Staatssecretaris van Rijn door het land maakt en waarbij hij dan Hengelo aandoet om met wethouders uit de regio te spreken over de uitvoering van zijn beleid. Ze roept betrokken organisaties en mensen die de afbraak van de zorg vrezen om die dag om 9.00 uur mee te doen in het protest bij aankomst van van Rijn voor het stadhuis in Hengelo (Brug. Jansenplein 1). Deze Staatssecretaris is verantwoordelijk voor de bezuinigingen op de Jeugdzorg, de Thuiszorg, taken die per 1 januari door gemeenten moeten worden uitgevoerd. Ook is hij verantwoordelijk voor het sluiten van 800 verzorgingshuizen in het hele land.

› Lees verder

Antwoord college op wateroverlast

23-09-2014Tijdens de grote huurenquête vorig najaar liep de SP nog eens aan tegen het al bekende probleem van de wateroverlast in de buurt  gelegen in het midden van Borne tussen Europastraat, Oude Deldensestraat en Oude Hengeloseweg. De overstromingen tijdens zware regenval hebben al diverse keren schade aan de inboedels veroorzaakt.
Op 20 mei heeft de SP samen met Borne-Nu een motie ingediend, die door de raad werd aanvaard, waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken of de ervaren wateroverlast van de bewoners aan de Woolderweg, Van Bemmelstraat, Wensinkstraat en Bussemakerstraat voort zou kunnen komen uit de hoogte van het grondwater. Tevens is gevraagd om instanties die met deze materie te maken hebben te bewegen tot het nemen van afdoende maatregelen.

› Lees verder

SP: Schoolzwemmen blijft ook in de toekomst belangrijk

05-07-2014Dankzij een donatie van de Kringloop Borne blijft het schoolzwemmen tot 2018 gehandhaafd, maar de gemeente stopt per schooljaar 2018-2019 definitief met het subsidiëren van het schoolzwemmen. In het raadsvoorstel staat dat in de periode tot 2018 het onderwijs, het zwembad, de ouders en andere betrokken partijen naar een oplossing (oftewel een andere vorm van financiële dekking van het schoolzwemmen) kunnen zoeken. De gemeente wordt hierbij niet genoemd.

› Lees verder

SP pleit voor gratis bus en sociale huurwoningen

25-06-2014Tijdens de algemene beschouwingen over de meerjarenbegroting zijn door Ans van Duuren (zie foto) van de SP, met steun van de VVD, twee moties ingediend. De eerste motie roept het college op om in samenwerking met corporatie Woonbeheer sociale huurwoningen voor onder meer jongeren en alleenstaanden te bouwen in de Bornsche Maten. De tweede motie vraagt het college onderzoek te doen naar aansluiting bij Hengelo bij de regeling van gratis busvervoer voor 65 plussers.

› Lees verder

Zoek oplossing voor wateroverlast!

25-05-2014De buurt gelegen in het midden van Borne tussen Europastraat, Oude Deldensestraat en Oude Hengeloseweg, kampt al jaren met wateroverlast. Zo liep in juni vorig jaar bij de huizen in de Van Bemmelstraat voor de derde keer in drie jaar na een stortbui het water de huizen binnen. Bewoners hebben al meerdere malen hun vloerbedekking moeten vervangen.

› Lees verder

Verzoek aan Woonbeheer: minder huurverhoging

25-04-2014SP Borne vraagt Woonbeheer in een brief af te zien van de maximale huurverhoging voor bepaalde huizen.  In plaats van de maximale 4% en hogere inkomensafhankelijk percentages tot 6,5%, is het volgens de SP veel redelijker om uit te gaan van 2,5% (inflatiecorrectie) of, wanneer men voor een inkomensafhankelijk percentage kiest, tussen de 1,5 en 3,5%.

› Lees verder

SP: beperk geluidshinder Zuidelijke randweg!

11-04-2014Na aanleg van de geplande Zuidelijke Randweg zouden elf huizen, die in de buurt van de weg zijn gelegen, te maken krijgen met een hogere geluidsbelasting, die bovendien tot boven de wettelijke grenswaarden zou stijgen. Dit blijkt uit een akoestisch onderzoek. Om deze hobbel te omzeilen is B en W voornemens de voorkeursgrenswaarden voor deze huizen te verhogen. Zo kun je een probleem ook oplossen.

› Lees verder

Pagina's