h
18 oktober 2017

Enquête over wonen in Borne

Foto: SP

Binnenkort wordt de Woonvisie 2017-20127 in de Bornse gemeenteraad behandeld. Er wordt nogal verschillend gedacht over de noodzaak om meer sociale huurwoningen te bouwen. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur tot € 710,-. Wij willen ervaringen verzamelen van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe huurwoning.  Zowel van mensen die recht hebben op huursubsidie (gezinsinkomen tot € 36.000), als van mensen met een hoger inkomen. 

Lees verder
28 september 2017

Vraagtekens bij uitbreiding basisschool De Vonder

Foto: Toon Peters

"Dat zien we dan wel weer. Prognoses zijn maar prognoses", zo stelde wethouder Velten in zijn antwoord op vragen van de SP fractie in het Politiek Beraad van 26 september over de uitbreiding van de basisschool De Vonder in de Bornsche Maten, onderdeel van de begroting voor het komend jaar. De Vonder groeit uit zijn voegen. Dat is duidelijk. Dat was ook al te zien in de leerlingenprognoses van 2015 in de eerdere documenten bij de besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs Borne. Uit de nieuwe cijfers van dit schooljaar in de eindrapportage die de Raad bij de stukken van 12 september jl. ontving, blijkt dat het aantal leerlingen nog veel sneller toeneemt. Nu is al de omvang bereikt die pas voor  2019/202 was voorzien. Zet deze trend zich door, dan is het aantal leerlingen over 10 jaar niet 665, maar waarschijnlijk rond de 800 of zelfs meer.

Lees verder
26 september 2017

Zenderen in actie!!

Foto: Henri Bijkerk

Een groot aantal inwoners van Zenderen gaven gistermiddag gehoor aan de oproep van de SP om te demonstreren tegen de aanleg van een Verbindingsweg langs Borne. De lange files in Zenderen tijdens de spitsuren zouden daardoor alleen nog maar langer worden, in plaats van dat ze worden opgelost. De SP heeft de afgelopen dagen flyers en raambiljetten uitgedeeld. Tijdens de actie werden bordjes aan lantaarnpalen bevestigd en flyers aangeboden aan weggebruikers. De meer dan honderd aanwezige inwoners van het Bornse kerkdorp bleken ook creatief in het maken van borden en het bedenken van leuzen.

Lees verder
23 september 2017

Actie in Zenderen

Foto: SP

De SP Borne start maandag een actie om het college van de gemeente Borne alsnog te bewegen af te zien van de tracékeuze voor de Verbindingsweg. De actie bestaat uit het uitdelen van flyers op maandag 25 september vanaf 16.00 uur in Zenderen en een oproep aan Zendernaren om de flyers massaal in het kerkdorp op te hangen. Zie de tekst van de flyer hieronder.

Lees verder
19 september 2017

Grote menigte tekent protest aan tegen uitkleding ziekenhuis

Foto: SP

Gisteren hebben we met velen, waaronder een delegatie uit Borne, bij het ziekenhuis duizenden handtekeningen aangeboden voor het behoud van de spoedeisende hulp in ZGT Hengelo. Het bestuur kon ons nog niets toezeggen, dus het wordt nog spannend wat hun definitieve besluit zal worden. Hopelijk horen we binnenkort meer.

Lees verder
14 september 2017

Kom op maandag 18 september naar ZGT Hengelo

Foto: SP

Beste mensen, hierbij nodigen we alle 649 bezorgde inwoners van Borne, die tijdens de markt en bij een SP-stand in het centrum getekend hebben, degenen die op internet getekend hebben en iedereen die het niet eens is met het beleid van ZGT, om op maandag 18 september om 17.00 uur (verzamelen om 16.45 uur) in de hal van het Hengelose ziekenhuis (ZGT) hun protest te uiten tegen de dreigende sluiting van de Spoedeisende hulp en te pleiten voor het instellen van een volwaardig ziekenhuis in Hengelo (én in Almelo).

Lees verder
28 augustus 2017

SP opvallend aanwezig bij Melbuulndagen

Foto: SP

De SP heeft gebruik gemaakt van de drukbezochte Melbuulndagen om in contact te komen met Bornse inwoners. Op zaterdag 26 augustus was de Bornse afdeling zichtbaar aanwezig met een uitgebreide stand. Er werden steunbetuigingen verzameld voor het protest tegen de mogelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp in het Hengelose ziekenhuis. Tevens kon men zijn of haar mening geven over de voorgenomen aanleg van een verbindingsweg langs industrieterrein de Molenkamp. 

Lees verder
27 juli 2017

Gemeente voor 4 ton ’t schip in bij golfpark. Waar was de raad?

Foto: SP

Hoe kun je als raad zonder stemming akkoord gaan met een garantstelling van een half miljoen voor een golfbaan. Terwijl er al zoveel golfbanen zijn in Twente en de Zenderse golfbaan slechts 9 holes bevat. Terwijl tijdens de garantstelling de club bij lange na niet het beoogde aantal leden, noodzakelijk voor het voortbestaan, had ingeschreven. Waarom werd over een garantstelling van 25.000 euro voor de gemeenschapvoorziening Sindron in hetzelfde Zenderen wel benadrukt dat dit een uitzondering moet blijven? Schandalig dat hier met twee maten gemeten wordt. Heel voorzichtig opereren bij een voorziening voor de gewone Zendernaar en een gul gebaar maken en veel risico lopen bij de financiering van een speeltje voor de welgestelden. Zou het met ‘ons kent ons’ te maken hebben?

Lees verder
20 juli 2017

Burgerparticipatie op papier en in de praktijk

Foto: SP

De gemeente Borne stelt graag geld beschikbaar voor burgerparticipatie: Mijn Borne 2030, Dag van de Democratie, G 1000. Met de intenties en met het beleid zit het wel goed. Maar in de praktijk blijkt het een stuk ingewikkelder. SP fractieleider Tom Verreussel wees er bij de bespreking in de gemeenteraad van de uitbreiding van de parkeerplaats van de Plus supermarkt aan de Oude Hengeloseweg op: de inwoners hebben zich onvoldoende gehoord gevoeld.

Lees verder
18 juli 2017

Nieuw bestuur gekozen

Tijdens een speciale ledenvergadering is een nieuw bestuur gekozen. Nieuwe voorzitter is Mieke Visser (foto). Toon Peters (organisatiesecretaris) en Willy Hemmelder (penningmeester) gaan door in hun functie, evenals bestuurslid José Koelen-van der Tuuk. Nieuwe bestuursleden zijn Lineke Oosterhoff en Hilde Conejos. De bestuusvergaderingen worden ook bijgewoond door de fractieleden Tom Verreussel en Ans van Duuren. De overige SP-leden zijn ook altijd van harte welkom. Dit geldt ook voor geïnteresseerde niet SP-leden. De laatsten dienen zich vooraf wel even aan te melden.

Lees verder

Pagina's