h
27 juli 2017

Gemeente voor 4 ton ’t schip in bij golfpark. Waar was de raad?

Foto: SP

Hoe kun je als raad zonder stemming akkoord gaan met een garantstelling van een half miljoen voor een golfbaan. Terwijl er al zoveel golfbanen zijn in Twente en de Zenderse golfbaan slechts 9 holes bevat. Terwijl tijdens de garantstelling de club bij lange na niet het beoogde aantal leden, noodzakelijk voor het voortbestaan, had ingeschreven. Waarom werd over een garantstelling van 25.000 euro voor de gemeenschapvoorziening Sindron in hetzelfde Zenderen wel benadrukt dat dit een uitzondering moet blijven? Schandalig dat hier met twee maten gemeten wordt. Heel voorzichtig opereren bij een voorziening voor de gewone Zendernaar en een gul gebaar maken en veel risico lopen bij de financiering van een speeltje voor de welgestelden. Zou het met ‘ons kent ons’ te maken hebben?

Lees verder
20 juli 2017

Burgerparticipatie op papier en in de praktijk

Foto: SP

De gemeente Borne stelt graag geld beschikbaar voor burgerparticipatie: Mijn Borne 2030, Dag van de Democratie, G 1000. Met de intenties en met het beleid zit het wel goed. Maar in de praktijk blijkt het een stuk ingewikkelder. SP fractieleider Tom Verreussel wees er bij de bespreking in de gemeenteraad van de uitbreiding van de parkeerplaats van de Plus supermarkt aan de Oude Hengeloseweg op: de inwoners hebben zich onvoldoende gehoord gevoeld.

Lees verder
18 juli 2017

Nieuw bestuur gekozen

Tijdens een speciale ledenvergadering is een nieuw bestuur gekozen. Nieuwe voorzitter is Mieke Visser (foto). Toon Peters (organisatiesecretaris) en Willy Hemmelder (penningmeester) gaan door in hun functie, evenals bestuurslid José Koelen-van der Tuuk. Nieuwe bestuursleden zijn Lineke Oosterhoff en Hilde Conejos. De bestuusvergaderingen worden ook bijgewoond door de fractieleden Tom Verreussel en Ans van Duuren. De overige SP-leden zijn ook altijd van harte welkom. Dit geldt ook voor geïnteresseerde niet SP-leden. De laatsten dienen zich vooraf wel even aan te melden.

Lees verder
15 juli 2017

Ook Bornenaren zien sluiting spoedeisende hulp niet zitten

Vele honderden Bornenaren zetten woensdag tijdens de markt en zaterdag in het centrum  al hun handtekening tegen de dreigende sluiting van de Spoedeisende Hulp in ZGT Hengelo en het verplaatsen van deze zorg naar Almelo. De redenen waarom men tekent zijn o.a. de slechtere bereikbaarheid van het Almelose ziekenhuis en de vrees dat de wachttijden door de grotere toestroom in Almelo nog langer worden. Met name voor acute hulp bij botbreuken, snijwonden etc. zou je toch snel bij een Spoedeisende Hulppost terecht moeten kunnen. Ook is men boos over verspilling van geld bij de bouw van ziekenhuizen, de bonussen voor bestuurders en het feit dat bezuinigingen worden ingevuld door ontslagen.

Lees verder
6 juli 2017

Teken de online petitie

Op de website van de SP Hengelo kun je online tekenen.

Lees verder
28 juni 2017

Twentse SP in actie tegen afbraak ZGT

Foto: SP

De SP Hengelo was verrast en geschokt door de nieuwste berichten over op handen zijnde miljoenenbezuinigingen bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), waarbij de toekomst van arbeidsplaatsen in Almelo en Hengelo en het voortbestaan van de spoedeisende hulp in Hengelo op het spel worden gezet. Daarom roept de SP Hengelo inwoners in Twente op om het verzet daartegen vorm te geven onder het motto: “Spoedeisend hulp gezocht!“. Uiteraard steunt de SP Borne deze actie. Wij zullen op de markt en in het centrum aanwezig zijn om steunbetuigingen aan de actie te verzamelen.

Lees verder
6 juni 2017

SP in de buurt

Foto: SP

De SP is geen kiesvereniging. ‘Geen fractie zonder actie’ is het motto dat wij hanteren. Regelmatig bij de mensen in de buurt op bezoek gaan is nuttig om te weten wat er leeft, in het algemeen en wat betreft een bepaalde buurt. Met de uitkomsten van het buurtonderzoek kunnen we samen met de bewoners onderwerpen die spelen oppakken en oplossen. Het is leuker om met veel mensen de buurt in te gaan dan met een handjevol. Afgelopen zaterdag hielpen afdelingen ‘uit de buurt’, waaronder ook Borne, de Enschedese SP-afdeling met buurten in de buurt Stroinkslanden. Na afloop werden de ervaringen geëvolueerd en er zal worden teruggekoppeld naar de bewoners.

Lees verder
25 mei 2017

EEN SOCIAAL ALTERNATIEF IS HAALBAAR EN NODIG

Foto: SP

De SP is opgericht om te zorgen voor sociale vooruitgang. Binnen en buiten het parlement. In de oppositie en steeds vaker in de coalitie. Inmiddels regeren we in de helft van de provincies en in tientallen gemeenten, waaronder de hoofdstad. Regeren is geen doel, wel een middel. Als we de kans krijgen om voor echte sociale vooruitgang te zorgen, dan zullen we die grijpen.

Lees verder
18 mei 2017

Zenderen zucht ...

Foto: SP

Het is een zucht van gelatenheid. Telkens weer worden er besluiten genomen waar Zenderen niets aan heeft of die zelfs ongunstig zijn  voor Zenderen. Neem de Verbindingsweg die wordt aangelegd in Borne en die het drukke verkeer in Zenderen zal doen toenemen. Neem de garantstelling van een half miljoen van de gemeente Borne bij de aanleg van een golfbaan bij Zenderen. Hoeveel Zendernaren zouden hier golfen. Een veel lager bedrag om het bestuur van de multifunctionele accomodatie Sindron wat tijd te gunnen om quite te kunnen draaien zit er niet in. En dan is er nog de mestvergister die Twence wil bouwen aan de rand van Zenderen.

Lees verder
20 april 2017

Twence niet verkopen

Foto: SP

De gemeenteraad van Borne heeft deze week een standpunt bepaald over het al dan niet verkopen van afvalverwerker Twence. De Twentse gemeenten zijn op dit moment aandeelhouder. De gemeente Almelo wil haar aandelen graag te gelde maken. Daarentegen wil de Stadt Münster zich juist aansluiten bij Twence. Het Bornse college van B&W koos voor de optie om het aandeelhouderschap voort te zetten, het takenpakket van Twence op het gebied van duurzaamheidsbevordering uit te breiden en Münster toe te laten als aandeelhouder. Hieronder de visie van de SP.

Lees verder

Pagina's