h
7 november 2014

Over rond- en randwegen en een tunnel

Een van de meest besproken onderwerpen in Borne vormt de onlangs door de gemeenteraad onderschreven Totaalvisie ten aanzien van (rand)wegen en tunnels met het doel de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Borne te bevorderen. Een plan dat tientallen miljoenen gaat kosten en daardoor alleen maar gefaseerd kan worden uitgevoerd. Hoe staat de SP in de discussie die momenteel in en buiten de raad plaatsvindt?

Lees verder
30 oktober 2014

Meldpunt 'Huur te duur'

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met ruim 9 procent gemiddeld gestegen. ‘Dit is een rechtstreeks gevolg van het kabinetsbeleid,’ stelt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ‘Ik hoor steeds vaker dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Deze signalen worden door het kabinet weggewimpeld. Ik wil samen met huurders van wie de huur te duur is, knokken voor betaalbaar wonen. Daarom openen we vandaag het meldpunt 'Huur te Duur'. Via dit meldpunt kunnen huurders hun ervaringen delen. Met de antwoorden kunnen we de minister de dramatische gevolgen van zijn beleid laten zien. Daarom roep ik alle huurders op om met hun verhalen te komen.’

Lees verder
29 oktober 2014

WILLIAM VAN DEN HEUVEL LIJSTTREKKER SP OVERIJSSEL

Afgelopen zaterdag is William van den Heuvel door de regioconferentie van de SP in Overijssel verkozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met Van den Heuvel als eerste op een sterke lijst is de SP ervan overtuigd een uitstekend resultaat bij de verkiezingen te kunnen behalen.

Lees verder
9 oktober 2014

Bezuinigingen leiden tot verval begraafplaats

Nadat het reguliere onderhoud aan de Bornse begraafplaats door bezuinigingen in handen werd gesteld van een private onderneming heeft ook de SP in Borne zich beziggehouden met het wel en wee van deze begraafplaats. Zonder vooruit te willen lopen op het rapport dat Borne-Nu in het vooruitzicht heeft gesteld, wil de SP alvast ter aanvulling hier haar bevindingen weergeven.

Lees verder
27 september 2014

Sluiten van verzorgingshuizen? Wij dachten van niet!

Vandaag heeft de SP in Borne flyers uitgedeeld over de sluiting van verzorgingshuizen. Heel veel mensen waren het met ons eens: dit mag niet gebeuren!

Lees verder
25 september 2014

Kom op 1 oktober naar Afbraaktour van Rijn Hengelo

De SP in de regio’s Twente en Achterhoek organiseert op 1 oktober een protest bij de tour die Staatssecretaris van Rijn door het land maakt en waarbij hij dan Hengelo aandoet om met wethouders uit de regio te spreken over de uitvoering van zijn beleid. Ze roept betrokken organisaties en mensen die de afbraak van de zorg vrezen om die dag om 9.00 uur mee te doen in het protest bij aankomst van van Rijn voor het stadhuis in Hengelo (Brug. Jansenplein 1). Deze Staatssecretaris is verantwoordelijk voor de bezuinigingen op de Jeugdzorg, de Thuiszorg, taken die per 1 januari door gemeenten moeten worden uitgevoerd. Ook is hij verantwoordelijk voor het sluiten van 800 verzorgingshuizen in het hele land.

Lees verder
23 september 2014

Antwoord college op wateroverlast

Tijdens de grote huurenquête vorig najaar liep de SP nog eens aan tegen het al bekende probleem van de wateroverlast in de buurt  gelegen in het midden van Borne tussen Europastraat, Oude Deldensestraat en Oude Hengeloseweg. De overstromingen tijdens zware regenval hebben al diverse keren schade aan de inboedels veroorzaakt.
Op 20 mei heeft de SP samen met Borne-Nu een motie ingediend, die door de raad werd aanvaard, waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken of de ervaren wateroverlast van de bewoners aan de Woolderweg, Van Bemmelstraat, Wensinkstraat en Bussemakerstraat voort zou kunnen komen uit de hoogte van het grondwater. Tevens is gevraagd om instanties die met deze materie te maken hebben te bewegen tot het nemen van afdoende maatregelen.

Lees verder
5 juli 2014

SP: Schoolzwemmen blijft ook in de toekomst belangrijk

Dankzij een donatie van de Kringloop Borne blijft het schoolzwemmen tot 2018 gehandhaafd, maar de gemeente stopt per schooljaar 2018-2019 definitief met het subsidiëren van het schoolzwemmen. In het raadsvoorstel staat dat in de periode tot 2018 het onderwijs, het zwembad, de ouders en andere betrokken partijen naar een oplossing (oftewel een andere vorm van financiële dekking van het schoolzwemmen) kunnen zoeken. De gemeente wordt hierbij niet genoemd.

Lees verder
25 juni 2014

SP pleit voor gratis bus en sociale huurwoningen

Tijdens de algemene beschouwingen over de meerjarenbegroting zijn door Ans van Duuren (zie foto) van de SP, met steun van de VVD, twee moties ingediend. De eerste motie roept het college op om in samenwerking met corporatie Woonbeheer sociale huurwoningen voor onder meer jongeren en alleenstaanden te bouwen in de Bornsche Maten. De tweede motie vraagt het college onderzoek te doen naar aansluiting bij Hengelo bij de regeling van gratis busvervoer voor 65 plussers.

Lees verder
25 mei 2014

Zoek oplossing voor wateroverlast!

De buurt gelegen in het midden van Borne tussen Europastraat, Oude Deldensestraat en Oude Hengeloseweg, kampt al jaren met wateroverlast. Zo liep in juni vorig jaar bij de huizen in de Van Bemmelstraat voor de derde keer in drie jaar na een stortbui het water de huizen binnen. Bewoners hebben al meerdere malen hun vloerbedekking moeten vervangen.

Lees verder

Pagina's