SP Borne

SP: Schoolzwemmen blijft ook in de toekomst belangrijk

05-07-2014Dankzij een donatie van de Kringloop Borne blijft het schoolzwemmen tot 2018 gehandhaafd, maar de gemeente stopt per schooljaar 2018-2019 definitief met het subsidiëren van het schoolzwemmen. In het raadsvoorstel staat dat in de periode tot 2018 het onderwijs, het zwembad, de ouders en andere betrokken partijen naar een oplossing (oftewel een andere vorm van financiële dekking van het schoolzwemmen) kunnen zoeken. De gemeente wordt hierbij niet genoemd.

› Lees verder

SP pleit voor gratis bus en sociale huurwoningen

25-06-2014Tijdens de algemene beschouwingen over de meerjarenbegroting zijn door Ans van Duuren (zie foto) van de SP, met steun van de VVD, twee moties ingediend. De eerste motie roept het college op om in samenwerking met corporatie Woonbeheer sociale huurwoningen voor onder meer jongeren en alleenstaanden te bouwen in de Bornsche Maten. De tweede motie vraagt het college onderzoek te doen naar aansluiting bij Hengelo bij de regeling van gratis busvervoer voor 65 plussers.

› Lees verder

Zoek oplossing voor wateroverlast!

25-05-2014De buurt gelegen in het midden van Borne tussen Europastraat, Oude Deldensestraat en Oude Hengeloseweg, kampt al jaren met wateroverlast. Zo liep in juni vorig jaar bij de huizen in de Van Bemmelstraat voor de derde keer in drie jaar na een stortbui het water de huizen binnen. Bewoners hebben al meerdere malen hun vloerbedekking moeten vervangen.

› Lees verder

Verzoek aan Woonbeheer: minder huurverhoging

25-04-2014SP Borne vraagt Woonbeheer in een brief af te zien van de maximale huurverhoging voor bepaalde huizen.  In plaats van de maximale 4% en hogere inkomensafhankelijk percentages tot 6,5%, is het volgens de SP veel redelijker om uit te gaan van 2,5% (inflatiecorrectie) of, wanneer men voor een inkomensafhankelijk percentage kiest, tussen de 1,5 en 3,5%.

› Lees verder

SP: beperk geluidshinder Zuidelijke randweg!

11-04-2014Na aanleg van de geplande Zuidelijke Randweg zouden elf huizen, die in de buurt van de weg zijn gelegen, te maken krijgen met een hogere geluidsbelasting, die bovendien tot boven de wettelijke grenswaarden zou stijgen. Dit blijkt uit een akoestisch onderzoek. Om deze hobbel te omzeilen is B en W voornemens de voorkeursgrenswaarden voor deze huizen te verhogen. Zo kun je een probleem ook oplossen.

› Lees verder

Met twee zetels in de raad!

20-03-2014Een resultaat dat boven verwachting is. 12,8% van de stemmen, ruim voldoende voor twee zetels en meteen de vierde partij van Borne. Tom Verreussel en Ans van Duuren zullen de SP in de raad vertegenwoordigen en weten zich gesteund door een team SP’ers dat hen in raad en daad zal bijstaan.

› Lees verder

Lijsttrekker Tom Verreussel: 'Tijd voor een fris geluid in Borne'

19-03-2014’Juist nu is een 100% sociale partij hard nodig in de Bornse gemeenteraad’, stelt Tom Verreussel. De voormalig manager in de gehandicaptensector sloot zich al aan bij de SP toen hij nog verpleegkunde studeerde in zijn geboortestreek Zuid-Limburg. Sinds kort is hij met vervroegd pensioen, en op 19 maart voert hij de SP-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Borne.

› Lees verder

Onze Speerpunten

19-03-2014 
* Plek voor iedereen in Borne: voldoende betaalbare huuwoningen en woningen voor starters in de koopsector.
* Een goed armoedebeleid. De gemeente moet alle
mogelijkheden die er zijn inzetten om armoede
te bestrijden. Re-integratie: een eerlijk loon voor
eerlijk werk.
* Houdt de (thuis)zorg op peil.
* Aandacht voor fietser en voetganger.
Gratis busvervoer voor 65+. Geen toename
goederenvervoer per spoor.
* Cultuur, verenigingen, sport en vrijwilligers zijn

belangrijk voor de samenleving en niet de eerste bezuinigingspost

› Lees verder

En nu wel gaan stemmen!

16-03-2014De verkiezingscampagne zit er bijna op. Maandag nog het grote lokale verkiezingsdebat en dinsdag nog flyeren. Dan hebben we als afdeling gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag. Zo zijn door onze leden onder meer 7.000 verkiezingsfolders verspreid.  In een aantal buurten zijn de folders door ons persoonlijk afgegeven. Dit is gedaan in de wijken waar we het hoogst hebben gescoord in voorgaande verkiezingen én waar tegelijk de opkomst de laatste keren het laagst was. Opvallend was het aantal mensen dat aangaf niet te gaan stemmen. Als redenen werden aangevoerd: ‘Er wordt toch niet naar ons geluisterd’; ‘Of je nou door de hond of de kat gebeten wordt’; ‘Eén pot nat’. Etc.
Er is een groeiende groep mensen die al een aantal keren niet is wezen stemmen. Deze mensen vinden we vooral in wijken waar de gemiddelde opleiding en het gemiddeld inkomen laag zijn. In de duurdere wijken is de opkomst soms twee keer zo hoog. Het is duidelijk dat bepaalde partijen profiteren van deze ontwikkeling.

› Lees verder

Spoorhinder: Maak bezwaar tegen WOZ-waarde

13-03-2014Afgelopen week deelde de SP in de straten langs het spoor flyers uit met een voorbeeld tekst voor een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde van huizen langs het spoor.
SP Tweede Kamerlid Eric Smaling stelde in november de trilling- en geluidsoverlast in Borne bij het kabinet aan de orde evenals het ongeval van afgelopen november. 

› Lees verder

Pagina's