SP Borne

Lijsttrekker Tom Verreussel: 'Tijd voor een fris geluid in Borne'

19-03-2014’Juist nu is een 100% sociale partij hard nodig in de Bornse gemeenteraad’, stelt Tom Verreussel. De voormalig manager in de gehandicaptensector sloot zich al aan bij de SP toen hij nog verpleegkunde studeerde in zijn geboortestreek Zuid-Limburg. Sinds kort is hij met vervroegd pensioen, en op 19 maart voert hij de SP-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Borne.

› Lees verder

Onze Speerpunten

19-03-2014 
* Plek voor iedereen in Borne: voldoende betaalbare huuwoningen en woningen voor starters in de koopsector.
* Een goed armoedebeleid. De gemeente moet alle
mogelijkheden die er zijn inzetten om armoede
te bestrijden. Re-integratie: een eerlijk loon voor
eerlijk werk.
* Houdt de (thuis)zorg op peil.
* Aandacht voor fietser en voetganger.
Gratis busvervoer voor 65+. Geen toename
goederenvervoer per spoor.
* Cultuur, verenigingen, sport en vrijwilligers zijn

belangrijk voor de samenleving en niet de eerste bezuinigingspost

› Lees verder

En nu wel gaan stemmen!

16-03-2014De verkiezingscampagne zit er bijna op. Maandag nog het grote lokale verkiezingsdebat en dinsdag nog flyeren. Dan hebben we als afdeling gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag. Zo zijn door onze leden onder meer 7.000 verkiezingsfolders verspreid.  In een aantal buurten zijn de folders door ons persoonlijk afgegeven. Dit is gedaan in de wijken waar we het hoogst hebben gescoord in voorgaande verkiezingen én waar tegelijk de opkomst de laatste keren het laagst was. Opvallend was het aantal mensen dat aangaf niet te gaan stemmen. Als redenen werden aangevoerd: ‘Er wordt toch niet naar ons geluisterd’; ‘Of je nou door de hond of de kat gebeten wordt’; ‘Eén pot nat’. Etc.
Er is een groeiende groep mensen die al een aantal keren niet is wezen stemmen. Deze mensen vinden we vooral in wijken waar de gemiddelde opleiding en het gemiddeld inkomen laag zijn. In de duurdere wijken is de opkomst soms twee keer zo hoog. Het is duidelijk dat bepaalde partijen profiteren van deze ontwikkeling.

› Lees verder

Spoorhinder: Maak bezwaar tegen WOZ-waarde

13-03-2014Afgelopen week deelde de SP in de straten langs het spoor flyers uit met een voorbeeld tekst voor een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde van huizen langs het spoor.
SP Tweede Kamerlid Eric Smaling stelde in november de trilling- en geluidsoverlast in Borne bij het kabinet aan de orde evenals het ongeval van afgelopen november. 

› Lees verder

Toelichting bij de Tubantia Kieswijzer

23-02-2014Bij de door Tubantia samengestelde Kieswijzer is op een aantal stellingen een duidelijk JA of NEE als antwoord mogelijk. Er zijn ook stellingen die niet zo eenduidig te beantwoorden zijn en waarbij enige nuancering noodzakelijk is. Hieronder een toelichting op het standpunt van de SP bij een aantal stellingen.

› Lees verder

SP ondersteunt kleine ondernemers

16-02-2014Vorige week werd door en voor Bornse ondernemers een debat tussen politieke partijen georganiseerd in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De SP werd op de dag van het debat uitgenodigd – men was ons vergeten. Kan gebeuren natuurlijk, no hard feelings. Het lukte niet meer om als SP bij het debat aanwezig te zijn. Kandidaten waren niet meer te bereiken of hadden andere verplichtingen. Dat de SP ontbrak, zoals op sommige websites van collega-partijen staat, had dus een reden.
We hadden er juist graag bij willen zijn om onze standpunten kenbaar te maken. De SP heeft iets met kleine ondernemers. Zoals Emile Roemer het verwoordde tijdens het ondernemerscongres dat de SP jaarlijks organiseert: 'Ze passen bij ons omdat we ons herkennen in die persoonlijke drive.'
MKB-voorzitter Michael van Straalen liet zich op het bewuste congres enthousiast uit over samenwerking tussen de werkgeversvereniging en de SP. 'De SP is de enige partij die écht MKB-minded is.' 

› Lees verder

Aftrap campagne op Valentijnsdag

11-02-2014Op vrijdag 14 februari trappen we de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af op een voor de SP geëigende plek, n.l. op straat. Op deze Valentijnsdag gaat de SP op diverse plekken in Borne (o.a. bij het station en bij supermarkten) Valentijnsharten uitdelen aan het publiek onder het motto ‘zijn we hard voor elkaar of hebben we hart voor elkaar’ en met de oproep om met je verstand én met je hart te stemmen. Wij vinden dat de lusten en de lasten eerlijker verdeeld moeten worden.
Het motto past goed bij de titel ‘100 % Sociaal’ die de SP in Borne aan het verkiezingsprogramma heeft gegeven. Een sociaal Borne is een thema waar we ons voor zullen inzetten, naast andere onderwerpen als wonen, zorg, cultuur en sport, verkeer en vervoer.  

› Lees verder

Eric Smaling: 'Investeringen in goederenspoor Oost-Nederland is weggegooid geld'

24-01-2014Afgelopen woensdag heeft SP Tweede Kamerlid Eric Smaling in een debat met Staatssecretaris Mansveld aangegeven niets te zien in extra goederentreinen in Oost-Nederland. Volgens Smaling zijn deze extra treinen niet noodzakelijk en zijn de investeringen weggegooid geld. De SP zet in op betere samenwerking tussen havens en een sneller aansluiten van de Betuweroute. 

› Lees verder

Oproep Wajongers in Borne: Meldt u!

17-01-2014De SP in Borne wil met zoveel mogelijk mensen in contact komen die momenteel een Wajong uitkering ontvangen.  Dat kan door op de website van SP Hengelo een formulier met uw gegevens in te vullen. De gegevens uit Borne worden dan doorgestuurd naar SP Borne. Ook familieleden of kennissen van mensen met een Wajong uitkering kunnen zich hier melden. De SP wil proberen om zoveel mogelijk de gevolgen van de participatiewet in kaart brengen en met Wajongers bespreken.  

› Lees verder

Bewoners Van Bemmelstraat, Woolderweg en omgeving organiseren zich

15-01-2014Bewoners van de Van Bemmelstraat, Woolderweg en Bussemakerstraat hebben besloten gezamenlijk op te trekken tijdens de gesprekken die met Woonbeheer gevoerd worden over de toekomst van hun woningen. Tijdens twee door de SP belegde vergaderingen is eerst een comité gevormd, zijn bewoners geïnformeerd en zijn afspraken gemaakt. Aan de nu gemaakte stappen is een en ander voorafgegaan.

› Lees verder

Pagina's