h

Mieke Visser gekozen tot lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen

17 november 2021

Mieke Visser gekozen tot lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen

Foto: SP

De SP afdeling Borne heeft tijdens een algemene ledenvergadering Mieke Visser tot lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Zij was al fractievoorzitter voor de SP vanaf 2018 en daarvoor commissielid.

Tijdens de vergadering werd ook het afdelingsbestuur met drie nieuwe leden uitgebreid naar acht personen. Johan Koning werd gekozen tot  afdelingsvoorzitter. Hij volgt Mieke Visser op die nu nog meer tijd aan het raadswerk kan besteden.
Voorzitter Johan Koning beschreef lijsttrekker Mieke Visser als een ongelofelijk harde werker, wars van politieke spelletjes, zeer zorgvuldig in haar afwegingen en altijd op zoek naar de mening van de burgers met wie zij op verschillende manieren contact probeert te leggen.
Het verkiezingsprogramma krijgt de titel 'Solidariteit en vertrouwen'. De vergadering vond dat met name de thema's wonen, -in brede zin-, jeugd en jongeren, zorg, leefomgeving en veiligheid aandacht moeten krijgen in het programma. Bestuur en kerngroep werken deze en andere thema's uit. Alle leden krijgen nog ruimte voor inbreng. Op enkele zogenoemde Superzaterdagen gaat de SP Borne – als corona het toelaat - de wijk in om ook zoveel mogelijk SP stemmers hun inbreng te laten geven. Het verkiezingsprogramma wordt in januari 2022 gepresenteerd.

 

Reactie toevoegen

U bent hier