h

Nieuwe aflevering in soap rond Maria mediatrix

20 december 2021

Nieuwe aflevering in soap rond Maria mediatrix

Foto: SP

Zoals bekend kocht de gemeente Borne het AZC (voorheen internaat Maria Mediatrix) aan om te voorkomen dat het na 25 jaar nog langer als opvang voor vluchtelingen zou worden gebruikt. De SP was hier om diverse redenen tegen (zie elders op deze website).
In de afgelopen raadsvergadering heeft de SP geen begrip getoond voor het openlijke minderheidsstandpunt van twee collegeleden, die plotseling pleitten voor sloop van het gebouw, mede om te voorkomen dat er weer vluchtelingen in gevestigd zouden worden. Pure kapitaalvernietiging. Ook hekelde de SP fractie de gebrekkige communicatie richting de vier
initiatiefnemers, die tot juli de tijd krijgen hun plannen voor het terrein met daarbij grotendeels in stand houden van de gebouwen uit te werken. In een amendement kwam onze fractie tot het volgende plan.

In de eerste fase de vaststelling van uitgangspunten en randvoorwaarden om te voorkomen dat een plan verder wordt ontwikkeld dat bij voorbaat kansloos is. En in de tweede fase de termijn waarbinnen de initiatiefnemers met de aangeleverde informatie hun uitgewerkt plan met ook een financiële onderbouwing kunnen aanleveren en presenteren. Daar hebben zij immers nog nauwelijks aan kunnen werken. De SP fractie is van mening dat omwonenden in staat moeten worden gesteld in te spreken of een zienswijze te geven op alle vier uitgewerkte plannen. Deze zienswijzen of inspraak en de reactie van het college kunnen worden betrokken bij de meningsvorming in de raad.
Het amendement kreeg geen voldoende steun. Dus komt er weer een deadline in juli waarop de plannen klaar moeten zijn, terwijl de initiatiefnemers eerst nog moeten wachten tot de uitgangspunten en randvoorwaarden bekend zijn.

 

Reactie toevoegen

U bent hier