h
27 januari 2023

Ga mee naar het volksprotest in Amsterdam op zaterdag 11 februari!

Foto: SP

Op 11 februari is het grote Volksprotest waarin we actie voeren voor het nationaliseren van onze energie! Vanuit Enschede en Hengelo rijden er bussen naar het Volksprotest op het Beursplein in Amsterdam. Wil je mee met de bus? Geef je op via de website van SP Hengelo.

Lees verder
16 januari 2023

SP-fractie stelt vragen over verkoop monumentale boerderij De Lemerij

Foto: Tubantia - Carlo ter Ellen

Niet alleen werd de grondprijs van twee kavels in een hoek van bedrijventerrein De Veldkamp met 4 ton verlaagd, maar ook de twee gebouwen die op die grond staan zijn in prijs verlaagd en wel heel drastisch. Ze kosten een eventuele koper 0 euro. Die gebouwen betreffen de boerderij De Lemerij, die op de Bornse monumentenlijst staat en een woonhuis. Het bijzondere is dat de grond van Hengelo is maar de boerderij De Lemerij, die een monumentenstatus heeft, aan Borne behoort. De SP heeft schriftelijk de volgende vragen aan het college gesteld:

Lees verder
2 januari 2023

SP START MELDLIJN HOGE ENERGIEREKENING

Foto: SP

De SP is de landelijke Meldlijn hoge energierekening gestart. Met deze Meldlijn verzamelt de SP meldingen van mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Daarnaast wil de partij weten of het ingevoerde prijsplafond voldoende oplossing biedt. Mensen kunnen telefonisch hun verhaal kwijt op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur door te bellen met 0800-0225005 of door een melding te doen op sp.nl/meldlijn. De meldingen zal de SP gebruiken om problemen van mensen aan te kaarten in de Tweede Kamer en gemeenteraden. Waar actie nodig is, zal de SP zich samen met mensen voor oplossingen inzetten.

Lees verder
23 november 2022

Zilveren tomaat voor Mieke Visser

Foto: SP

Tijdens de algemene ledenvergadering vanavond ontving Mieke Visser de Zilveren Tomaat, de hoogste onderscheiding die de SP kent voor leden die zich lokaal zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Mieke moest onlangs vanwege haar gezondheid zeer tegen haar zin het raadslidmaatschap opgeven. Regiovoorzitter Robert Bos, die haar de onderscheiding uitreikte, omschreef Mieke als een ongelofelijk harde werker en wars van politieke spelletjes. Mieke was ook actief buiten de raad. Zover haar gezondheid het toelaat zet ze zich nog steeds in voor de lokale SP, binnen het fractieberaad, maar ook voor het verwezenlijken van een zorgbuurthuis en een goed gehandicapten beleid. Mieke was ook enkele jaren voorzitter van de afdeling Borne naast haar fractievoorzitterschap.

Lees verder
1 november 2022

Mieke Visser noodgedwongen gestopt als fractievoorzitter. Frans Schoon neemt stokje over.

Foto: SP

Helaas moet Mieke Visser zeer tegen haar zin vanwege gezondheidsproblemen stoppen met het raadswerk. Zoals Mieke in een brief aan de leden schrijft: 'Jullie kunnen je vast wel voorstellen dat dit voor mij een moeilijk besluit is, maar het was een eer om de SP kiezers in onze gemeente in de raad te mogen vertegenwoordigen en als commissie- en later raadslid de belangen van alle inwoners in onze gemeente zo goed mogelijk vanuit de SP kernwaarden te behartigen. Ik heb in deze bijna 6 jaren veel geleerd en in de loop der tijd ook veel waardering mogen ervaren. Dank daarvoor'. Uit interviews op Borne Boeit en in de Tubantia blijkt hoe ze gemist zal worden in de raad. Gelukkig blijft Mieke lid van het fractieoverleg en zal ze de fractie en afdeling met raad en daad blijven steunen. We wensen Frans Schoon veel succes als nieuwe fractievoorzitter.

Lees verder
14 oktober 2022

Van harte aanbevolen: Aktie!

Foto: SP

Het roerige actieverleden van Twente staat centraal in het nieuwe boek AKTIE! van journalist-historicus Marco Krijnsen. Hij verdiepte zich in vijf decennia acties tegen o.a. UCN Almelo, vliegbasis Twenthe, asbestproducent Eternit, wapenfabrikant Hollandse Signaal Apparaten en de chloortransporten van Akzo. Twee fulltime actievoerders van het eerste uur, de opstandige dominee Jan de Jongh en de ‘rode missionaris’ Jean Rouwet, waren bij veel acties betrokken. Ze staan symbool voor de ongekende opleving van politiek en maatschappelijk activisme vanaf 1970.

Lees verder
10 oktober 2022

SP ORGANISEERT EEN OPENBARE AVOND OVER DE GROEIENDE TWEEDELING: WINSTEN NAAR DE MENSEN, KOSTEN OMLAAG.

Foto: SP

Op maandagavond 10 oktober komt SP Kamerlid Sandra Beckerman spreken in Schouwburg Hengelo over de enerzijds groeiende armoede in Nederland terwijl de grote bedrijven meer winsten maken dan ooit. Bijwonen is gratis en het begint om 20.00 uur; ontvangst met thee en koffie vanaf 19.30 uur.

Lees verder
18 september 2022

Enkele duizenden aanwezig bij Prinsjesdag Protest

Foto: SP

Vanuit het hele land trokken mensen met bussen en per trein naar Den Haag om te pleiten voor een noodplan tegen de snel stijgende kosten. Vanuit Twente vertrok een volle dubbeldekker. Op de Koekamp, nabij het Malieveld werden ze toegesproken door Lilian Marijnissen, maar ook door oud-staatssecretaris Martin van Rijn en vertegenwoordigers van FNV, Studentenvakbond, KBO-Brabant en anderen. ‘Het kabinet zet de bestaanszekerheid van mensen op het spel door niet of nauwelijks iets te doen voor mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, terwijl grote bedrijven historische winsten maken’, aldus Marijnissen. Na de toespraken trok een bonte stoet met veel SP-vlaggen onder meer langs het Binnenhof en het Torentje. Op de foto ook enkele Bornse demonstranten.

Lees verder
6 september 2022

HUISHOUDENS IN DE KNEL. DE SP ORGANISEERT VANUIT TWENTE BUSVERVOER NAAR DE GROTE PROTESTMANIFESTATIE IN DEN HAAG

Foto: SP

Op zaterdag 17 september is er een grote demonstratie in den Haag voor een rechtvaardige verdeling van de lasten en de lusten. De SP organiseert vanuit Twente busvervoer per dubbeldekker vanuit Twente voor iedereen die deze oproep tot solidariteit kracht wil bijzetten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via hengelo@sp.nl of 074-2421042. De bus vertrekt om 9.30 uur voor NS Station Enschede en om 10.00 uur voor het NS Station Hengelo. Verwachte eindtijd rond 18.00 uur in Twente. Vrije gift is welkom.

Lees verder
2 september 2022

Enquete over opknapbeurt Spanjaardswijk

Foto: Albert Kamphuis

Bij het kennismakingsgesprek met wethouder Vermorken heeft raadslid Mieke Visser de resultaten overhandigd van de eerder dit jaar gehouden SP enquête in de Spanjaardswijk over wensen van bewoners voor de voorgenomen renovatie. De wethouder heeft toegezegd de resultaten in het overleg met de projectleider mee te nemen. De SP Borne houdt met hulp van twee contactpersonen in de wijk een vinger aan de pols bij de planvorming voor het renovatieproject en de communicatie de wijkbewoners. Kijk hier voor de uitkomsten van de enquete.

Lees verder

Pagina's