h
21 februari 2018

SP, D66 en VVD bijten spits af bij De Stemtafel

Foto: SP

Tijdens de eerste ronde van de door Borne Boeit georganiseerde Stemtafel in Grand Café De Steeg beten SP, D66 en VVD de spits af. De overige partijen komen in de tweede en derde ronde aan bod. Wie er niet bij was en de drie lijsttrekkers alsnog aan het woord wil zien kan de hieronder weergegeven video bekijken.

Lees verder
28 januari 2018

Tom Verreussel over armoedebeleid

Tom Verreussel gaat in een interview met RTV Borne  in op het onderzoek van de Rekenkamer naar het armoedebeleid, dat afgelopen week in het Politiek Beraad op de agenda stond.  Hij trekt de conclusie dat er meer gedaan moet worden om de groep die niet bereikt wordt en daardoor niet van regelingen gebruik maakt in beeld te krijgen. Bekijk hieronder het interview. 

Lees verder
26 januari 2018

Gebakkelei rond het gemeentenieuws

Foto: SP

De gemeente Borne plaatste tot voor kort haar bekendmakingen en andere publicaties op een speciale pagina in de Bornse Courant. Het contract hiervoor liep tot 1 januari 2019. In mei 2017 besloot de Bornse Courant een dag eerder te verschijnen, wat tot gevolg had dat de gemeente haar nieuws eerder moest aanleveren. Dit was de reden dat de gemeente, eerder dan gepland,besloot een nieuwe aanbesteding op te starten, waarbij ook De Week van Borne kon meedingen. Met één punt verschil won De Week van Borne, die nu sinds 1 januari het gemeentenieuws publiceert.

Lees verder
14 januari 2018

Protest tegen verhoging parkeertarieven ZGT

Foto: SP

De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft besloten om per 1-1-2018 de tarieven voor het parkeren bij de ziekenhuizen met 50% te verhogen. ZGT aangeeft dat er geen financiële of anderszins inhoudelijke reden is voor het verhogen van de parkeertarieven, maar dat de maatregel wordt genomen omdat “de parkeertarieven al acht jaar niet zijn verhoogd” en men het wenselijk vond om de parkeertarieven “gelijk te trekken met andere ziekenhuizen”.
De fracties van de SP in Almelo, Hengelo en Borne dienen een motie in tegen deze vreemde tariefsverhoging om de volgende redenen:

Lees verder
27 december 2017

SP Borne wenst iedereen een mooi en gezond 2018

Foto: Henri Bijkerk
22 december 2017

SP fel tegen doordrukken mestvergister

Foto: Tubantia.nl

Het komt maar sporadisch voor dat de provincie een gemeente buiten spel zet. Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Borne staat achter de inwoners van Zenderen en is tegen de bouw van een grote mestvergister op het terrein Elhorst-Vloedbeld. De Raad van State gaf de gemeente en andere instellingen die beroep aantekenden gelijk. Maar de provincie zet de gemeente Borne nu aan de kant en wil de mestvergister erdoor drukken. De fractie van de SP in de Provinciale Staten reageerde meteen met een persbericht. 

Lees verder
28 november 2017

Wel of geen hondenbelasting?

Foto: British Government - publiek domein / Wikipedia - hondenbelasting

Het was al eerder geprobeerd in de Bornse gemeenteraad de hondenbelasting terug te brengen naar een doelbelasting in plaats  van de opbrengst hiervan toe te voegen aan de algemene middelen. Het ketste af met één stem verschil. Eén fractie, voorstander van de doelbelasting was niet aanwezig. Daarom probeert Tom Verreussel het morgen nog eens met een motie. Bij een doelbelasting wordt alleen belasting geheven om hondenbeleid mee uit te voeren (uitlaatveldjes, afvalbakken, toezicht). Wanneer dat in Borne wordt ingevoerd kan de hondenbelasting een flink eind omlaag. Eigenlijk is de SP voor afschaffing van de hondenbelasting, er is tenslotte ook geen kattenbelasting? Maar daar is nog geen meerderheid voor in de raad. Hoe is deze belasting trouwens tot stand gekomen en wat zijn de argumenten voor en tegen?

Lees verder
24 november 2017

Tom Verreussel opnieuw lijsttrekker

Foto: SP

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2017 is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vastgesteld. Tom Verreussel is unaniem opnieuw  gekozen tot fractievoorzitter. De ledenvergadering ging ook akkoord met de verdere invulling van de kandidatenlijst. De huidige raads- en commissieleden Mieke Visser, Ans van Duuren en Toon Peters vullen de plaatsen 2 t/m 4. Op plaats 5 staat José Koelen- van der Tuuk, die in 2014 opvallend veel voorkeursstemmen trok. Op 6 en 7 staan Mariska Aanstoot en Guido van Valkenhoef. Zij draaien sinds kort mee in de steunfractie. De lijst telt totaal 17 personen. Er kunnen er nog één of twee bijkomen.

Lees verder
15 november 2017

SP en wonen: een plek voor iedereen

Foto: SP

De Woonvisie 2018-2018, die onlangs aan de gemeenteraad werd aangeboden, ziet er op het eerste gezicht goed uit, maar bij nader inzicht ontbreken de cijfers over woonwensen, waardoor het document sterk aan waarde verliest. Reden voor de grote meerderheid van de raad om eerst de cijfers boven water te krijgen alvorens de Woonvisie te behandelen. Intussen heeft de Bornse SP-afdeling ook zelf cijfers verzameld door middel van een woonenquête via de website en een kraam in het centrum van Borne. Wat kwam er uit de enquête en wat zijn de standpunten van de SP inzake het huidige en toekomstige woonbeleid?

Lees verder
1 november 2017

SP vraag leidt tot extra geld voor zwemlessen

Foto: Edoderoo / Wikimedia Commons

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de bijdrage uit het Activiteitenfonds Armoedebeleid omlaag van € 400 naar € 225,- per persoon per jaar. In 2018 wordt het schoolzwemmen afgeschaft.  Voor zwemlessen voor kinderen kan van deze bijdrage gebruik worden gemaakt. Eén jaar zwemles kost echter € 621,50. Dat betekent een eigen bijdrage van bijna € 400,- per kind.

Lees verder

Pagina's