h

Opvang Oekraïense vluchtelingen in voormalig AZC

3 maart 2022

Opvang Oekraïense vluchtelingen in voormalig AZC

Foto: SP

In de pers zijn berichten verschenen over het standpunt van de SP in Borne over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige AZC complex Maria Mediatrix in Azelo. Hierbij een reactie op deze persberichten. De SP in Borne is voor het opvangen van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Dat was ook de mening in de raadsvergadering van 1 maart jl. Maar praten over de haken en ogen en in dit geval goed kijken naar alternatieven horen daar naar onze mening ook bij. Dan kun je daarna een besluit nemen waarvan je ook de gevolgen in beeld hebt.

De SP heeft in de laatste raadsvergadering de suggestie gedaan voor een oproep aan inwoners of men vluchtelingen in huis zou willen opnemen. De SP-fractie heeft in de laatste jaren meerdere keren in de raad voorgesteld om kleinschalige opvanglocaties met semi-permanente bouw in te richten voor de opvang van vluchtelingen en statushouders. Een amendement daarvoor is in september 2021 niet aangenomen. Door vanaf 2019 niet met plannen te komen voor alternatieve opvang, kwam de discussie steeds weer bij gebruik van Maria Mediatrix als opvanglocatie. De SP-fractie was en is ook een warm pleitbezorger voor de opvang van statushouders, het actieplan Thuis in Borne. Onlangs pleitten we voor een nieuw 18 maanden contract met Vluchtelingenwerk Oost Nederland bij de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering. 
De fractie heeft in de vergadering gezegd dat zij opvang van vluchtelingen in Maria Mediatrix geen goede mogelijkheid meer vindt. Over 2 maanden worden de plannen voor een nieuwe invulling van het complex ingediend. Als de raad niet voor 1 juli 2022 over het gekozen plan besluit, treedt het besluit tot sloop in werking.
De mening van omwonenden werd in de vergadering deze week ondergeschikt geacht, terwijl tijdens de vluchtelingendiscussie in september 2021 bij fracties die mening juist zwaar heeft gewogen om tegen opvang te stemmen.
Samenvattend: de SP is (uieteraard) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraine, zoals de SP altijd voor opvang van oorlogsvluchtelingen is geweest. Maar wanneer je een besluit neemt, moet je het ook hebben over de gevolgen en de uitvoering van dat besluit en rekening houden met eerder gemaakte afspraken.

Reactie toevoegen

U bent hier