h

Bewoners Oldhof staan (zeer) positief tegenover een zorgbuurthuis in hun wijk

18 juni 2022

Bewoners Oldhof staan (zeer) positief tegenover een zorgbuurthuis in hun wijk

Foto: SP

Dat is de conclusie die we mogen trekken uit de enquête die de SP hield op 18 juni. Tevoren waren brieven uitgedeeld waarin het plan werd uitgelegd om een van de te sluiten scholen in het Oldhof om te vormen tot een zorgbuurthuis. Welbions toonde zich al eerder voorstander van het idee in een gesprek met twee leden van de SP raadsfractie. Samen met een zorgorganisatie moet het plan werkelijkheid kunnen worden. De SP-fractie zal het idee onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur. De bewoners toonden zich in ieder geval (zeer) positief over het plan.

Wat is een zorgbuurthuis?

Een zorgbuurthuis is een plek waar je oud kunt worden, in je eigen vertrouwde buurt. Waar je samen kunt wonen met je partner, ook als de een zorg nodig heeft en de ander niet. Met vers eten, en vaste en bekende gezichten. Geen lange gangen, maar kleinschalig, zoals thuis. Een zorgbuurthuis staat voor menswaardig oud worden.

Uitslag enquête
37 bewoners hadden de vragen die aan de brief waren toegevoegd beantwoord en klaarliggen. Zij die nog niets hadden ingevuld kunnen hun formulier nog bij een adres in de buurt inleveren. Bij eerdere enquêtes is gebleken dat dit ook altijd nog heel wat respons oplevert.
In februari werd dezelfde enquête gehouden in de wijk Letterveld. De antwoorden uit beide enquêtes zullen worden samengevoegd en geanalyseerd. Op deze website komt de uitslag te staan. Het is nu al duidelijk dat we met het plan verder gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier