h

SP op bezoek in Spanjaardswijk en Letterveld. Uitkomsten enquête Spanjaardswijk

6 maart 2022

SP op bezoek in Spanjaardswijk en Letterveld. Uitkomsten enquête Spanjaardswijk

Foto: SP

Op zaterdag 19 februari heeft de SP een bezoek gebracht aan de Spanjaardswijk en Letterveld. In de Spanjaardswijk was vooraf een brief met enquête bij de bewoners in de bus gedaan, waarvan er 46 werden ingevuld. De vragen hebben te maken met het opknappen van de wijk (riolering, straten etc.) dat eind van dit jaar van start gaat en over de mening van de bewoners over energiebesparing. Ze ook: Borne Boeit. Aan de bewoners zal deze week een brief worden uitgedeeld met een samenvatting van de resultaten. Een natuurlijk over het vervolg: wat gaan we met de uitkomsten doen. Hieronder worden de volledige uitkomsten weergegeven.

Waar moeten volgens u in de plannen voor het opknappen van de wijk rekening mee worden gehouden en welke andere zaken vindt u belangrijk voor uw wijk.
Bij onderstaande punten staat tussen haakjes het aantal reacties. Verkeer/parkeren: Meer parkeergelegenheid (18), geen bedrijfsbusjes (2), extra parkeerplaatsen bij speeltuin aanleggen (3); laadpalen (3); verkeersremmende maatregelen (4), geen drempels (1), maatregelen tegen te hard rijden Emmastraat (5), idem Textielstraat-Wilhelminastraat (2), meer controle (1), geen vrachtverkeer (1); meer veiligheid voor kinderen (autoluw) (5), eenrichtingsverkeer en 30 km Wilhelminastraat (4); goede bereikbaarheid moet blijven (2).
Groen/omgeving: Beter groenonderhoud (15), meer groen (3), andere beplanting, o.a. bloemen voor insecten, platanen, geen bosjes (8); meer prullenbakken (11); overlast bomen Spanjaardsplein, Emmastraat (3); zwerfvuil aanpakken (6).
Aanzicht, straten stoepen: Beter onderhoud straat/stoep (7), geen asfalt  maar klinkers (8); inrichten als woonerf (3); sfeervolle en historisch karakter van de wijk behouden (12) en hierbij passende verlichting (5); bankjes plaatsen (6); bredere straat Spanjaardsplein (4); vlakke stoepen (rollator) (2); verkrotting van huis aan Spinnerstraat (3).
Plantsoen Spanjaardsplein: drainage plantsoen (4); beter onderhoud plantsoen (5); overlast van bomen (vervangen) (6); behoud van bomen (wel snoeien) (4); kindvriendelijker maken (1).
Speelgelegenheid: herinrichting en/of onderhoud speeltuintjes (Textielstr. en Julianastr.) (10), prullenbak bij speeltuintjes (4), kleine toestellen voor jonge kinderen (2).
Honden: uitlaatgebied voor honden (4), overlast hondenpoep (2), geen honden op plantsoen (1).
Riolering/water: wateropvang aan rand van de wijk, scheiding riool- en regenwater (2); betere afwatering (3); grondwaterstand te hoog, water in de kruipruimte (3); bij vervanging riool ook particuliere leidingen verplaatsen (1); ook kijken naar riolering aan achterkant huizen (1).
Overige: AED in de buurt (1); andere plek Otto’s Spanjaardsplein (1)

Wilt u graag energiekosten besparen door woningisolatie en zonnepanelen? Ja/nee. Welke hulp zou u daarbij kunnen gebruiken?
Ja, graag financiële hulp en/of advies (12), gezamenlijk met de buurt (2), geen zonnepanelen, want historisch karakter huizen behouden (2), ben huurder (2), zelf al gedaan (6), Nee, doe ik niet aan mee (3).

Reactie toevoegen

U bent hier