h

THEMA-AVOND “ONBEPERKT BORNE” donderdag 10 maart in Kulturhus

7 maart 2022

THEMA-AVOND “ONBEPERKT BORNE” donderdag 10 maart in Kulturhus

Foto: SP

Op donderdag 10 maart, 19.30 uur wordt in het Kulturhus een thema-avond gehouden over meedoen in Borne als je een beperking hebt of een chronische ziekte. De avond is bedoeld voor inwoners die zelf, of in hun gezin of familie, beperkingen ervaren in het leven van alledag. Of het nu gaat over wonen, werken, onderwijs, vrije tijd en zelfstandig kunnen zijn. Voor deze thema-avond worden ook organisaties uitgenodigd die belangen behartigen of beroepsmatig actief zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Iedereen moet namelijk mee kunnen doen in ons dorp. Oók als je leeft met een beperking, in een rolstoel zit, blind of slechtziend, doof of slechthorend, of verstandelijk of psychisch beperkt bent. Nu is meedoen niet zo gemakkelijk. Omdat er steeds opnieuw drempels zijn die het moeilijk maken. In het openbaar vervoer, of door ontoegankelijkheid van winkels, horeca en openbare gebouwen. Of het is lastig om volwaardig mee te doen met  werk en studie, of met sport en recreatie.
Onze maatschappij is ingericht op gezonde mensen. Terwijl in Nederland 15% van de inwoners een matige tot ernstige beperking heeft. In Borne zouden dat dus ruim 3000 mensen moeten zijn!
De thema-avond is een gezamenlijk initiatief van ervaringsdeskundige Marianne Stevelink en de raadsleden Mieke Visser (SP) en Marja Zandjans en Jan de Vries (GL/PvdA). Marianne zocht in de afgelopen tijd de publiciteit, omdat zij ook zelf tegen zaken aanloopt. Mieke, Marja en Jan hebben twee jaar geleden in de raad het onderwerp aan de orde gesteld en een motie ingediend om ook in de gemeente Borne uitvoering te geven aan het VN verdrag dat de rechten van mensen met een handicap of chronische ziekten beter moet waarborgen. De motie is aangenomen, maar nog steeds niet uitgevoerd.
Hoe kunnen we Borne onbeperkt maken? Wat gaat al goed en wat kan beter? Op die vragen hopen de initiatiefnemers op die avond antwoorden te krijgen van een groot aantal ervaringsdeskundigen, ouders, mantelzorgers en vooral ook van jonge mensen. Hoe kijk jij naar jouw toekomst?
De antwoorden gaan mee naar de nieuwe raad. Als we de overblijvende knelpunten goed in beeld krijgen, kunnen we straks ná de verkiezingen met de nieuwe wethouder aan de slag om Borne écht inclusief te maken.

Reactie toevoegen

U bent hier