h

Standpunt SP over coalitievorming in Borne

27 juni 2022

Standpunt SP over coalitievorming in Borne

Foto: A.J.P. Vrijkorte / canonvannederland.com

‘Heel verrassend hebben VVD, Borne-Nu en CDA het proces om tot coalitievorming te komen uit handen genomen van GB90, dat sinds de verkiezingen als grootste partij het voortouw nam. GB90 vond een gewillige partner in GrLi/PvdA, maar had moeite een meerderheid rond te krijgen met een derde partij. Met de VVD lukte het niet en onlangs mocht het CDA aanschuiven voor gesprekken, maar kennelijk is er ondertussen een alternatief spoor gestart, waarbij VVD, Borne-Nu en CDA elkaar hebben gevonden en het heft in handen nemen. (Citaat: Borne Boeit). Hieronder de bijdrage van de SP-fractie.

De verkiezingsuitslag van maart betekende voor Borne dat GB90 de grootste fractie werd en daarmee het voortouw mocht nemen in de formatie onderhandelingen. Zo hebben we het ook op 24 mei afgesproken in de opdracht aan de formateur. In het eindverslag van de informateur werd uit de gevoerde gesprekken een overzicht met voorkeuren voor coalities opgenomen. VVD koos voor GB90 met nog en andere partij. Borne Nu koos voor voortzetting van de oude coalitie met GB90 en CDA, eventueel met een andere derde partij. CDA koos ook voor GB90 met nog een andere partij.
Op basis van de voorkeuren van de fracties en het advies  van de informateur startte GB90 de onderhandelingen met GL/PvdA en VVD. Duidelijk voor iedereen. De VVD had zich ook achter het raadsakkoord geschaard, waardoor er voldoende basis voor overeenstemming leek te bestaan. Niets aan de hand dachten wij. De VVD haakte echter in de onderhandelingen af – toch geen chemie -, waardoor het CDA conform de uitgesproken voorkeuren in beeld kwam als mogelijke partner voor GB90 en GL/PvdA.
Er was naar onze mening dus geen enkele goede reden om het formatieproces te torpederen, zoals nu helaas wel is gebeurd. We vinden het stuitend dat de fracties van VVD, Borne Nu en CDA zich niet hebben gehouden aan het raadsbesluit van 24 mei en daarbij ook willens en wetens de formateur buiten spel hebben gezet. Kennelijk is er sprake van blinde ambitie, waardoor eigen belang boven het bestuurlijke belang van Borne wordt gesteld.
De genoemde voordelen van de minderheidscoalitie, die in het persbericht zijn genoemd, kunnen gemakkelijk worden doorgeprikt, wetende dat de sympathie van Lokaal BHZ bij deze minderheidscoalitie kan komen te liggen.
Het argument van het CDA dat zij zich tweede keus voelde in de onderhandelingen met GB90, is een wassen neus, gezien de voorkeuren die door de fracties zijn uitgesproken. De vaststelling van de formateur dat de fractie zich herpakt lijkt te hebben, mag juist als een compliment worden gezien.

De fracties van VVD, Borne Nu en CDA hebben door hun handelwijze een bestuurlijke crisis veroorzaakt. De VVD riep in de afgelopen raadsperiode regelmatig op tot zorgvuldigheid in de besluitvormingsprocessen, maar heeft daar kennelijk nu geen boodschap meer aan.
De fracties hebben bovendien in de raad door hun handelwijze een nieuwe kiem voor wantrouwen gelegd en bestuurlijk Borne opnieuw in diskrediet gebracht.
Hoe verder? Wij roepen de VVD, Borne Nu en CDA op om het initiatief terug te geven aan GB90 en de wil te tonen om tot een evenwichtige coalitie te komen die recht doet aan de keuze van onze kiezers en de kleuren van het politieke landschap van Borne. Zo niet, dan blijft er o.i. weinig anders over dan te kiezen voor een zakencollege, waarvan de wethouders juist meer afstand hebben tot Borne en de raad kan proberen de balans terug te vinden.  Aan een coalitie en college die op een wijze als nu is gebeurd, tot stand komt, geven wij geen steun.

Reactie toevoegen

U bent hier