h

Borne verdient een eerlijke overheid

3 februari 2021

Borne verdient een eerlijke overheid

Foto: SP

Dit is de conclusie die de SP fractie trok in het betoog op 2 februari over de scenario’s voor de voormalige AZC locatie in Azelo. De SP fractie deed uitgebreid onderzoek naar de gang van zaken in de periode voor het raadsbesluit van december 2018. Enkele weken daarvoor had de SP fractie al een presentatie bedongen over de cijfers bij de ideeën voor toekomstige invulling, die het college de afgelopen twee jaar heeft onderzocht. Voor de SP en ook andere oppositiepartijen is duidelijk geworden dat de raad in 2018 door de wethouder op het verkeerde been is gezet wat de financiële onderbouwing betreft. Nu zitten we in Borne spreekwoordelijk met de gebakken peren. Een amendement van de SP en Voor Borne om nu een ander en zorgvuldig proces in te zetten, haalde het niet.

Een meerderheid van de raad koos voor een last minute amendement van de coalitie, dat tegen goed gebruik in, niet meer vooraf in de fracties kon worden besproken. Een amendement met een besluit tot sloop en agrarische bestemming, maar ook nu weer zonder financiële onderbouwing. 38 initiatiefnemers met ideeën komen niet meer aan bod. Het  raadsbesluit is gebaseerd op kostenbeheersing, maar met de voorwaarde dat het besluit budgetneutraal moet worden uitgevoerd. En de SP? Die is heel benieuwd welk plan de wethouder en coalitie samen zullen presenteren om het verlies van 1,4 x 1,7 miljoen euro terug te verdienen. De ambtenaren hebben het nakijken. Hun deskundige adviezen zijn in de wind geslagen. Hun presentatie van financiële cijfers bij mogelijke scenario’s werd overschaduwd door ontkenning van het college. Hoe moeten de inwoners nog vertrouwen houden in de Bornse bestuurders?

Borne verdient een eerlijke overheid.

Reactie toevoegen

U bent hier