h

GREX-meerjarenprognose te rooskleurig voorgesteld

7 juli 2020

GREX-meerjarenprognose te rooskleurig voorgesteld

Foto: SP

Eind december 2018 en in mei van dit jaar stemde de SP fractie als een van de weinigen tegen de aankoop van het AZC complex. Niet omdat we de Azelose gemeenschap niet ter wille willen zijn, maar omdat het voorstel niet financieel was onderbouwd, d.w.z. geen inzicht gaf in de volledige kosten en de financiële dekking.

Een nieuwe bestemming kan bovendien heel goed via een bestemmingsplanprocedure worden geregeld, zonder dat de gemeente zelf tot aankoop moet overgaan. Maar het besluit is genomen en de aankoop is ondergebracht in de grondexploitatie. Dat was voor de SP fractie reden om vooraf aan de bespreking van de jaarstukken flink door te graven en door te vragen. Daarbij werd ons vermoeden bevestigd dat de reserves van de grondexploitatie na eind december 2019 tot een kritiek punt zijn geslonken. Het besluit tot aankoop stond daardoor meteen in een ander daglicht. De wethouder heeft toegezegd binnenkort met scenario’s te komen voor de invulling van het complex. Volgens hem gaan we quitte spelen. Onze fractie blijft het kritisch volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier