h

Meldpunt huurverhoging: Nul is genoeg

22 juni 2020

Meldpunt huurverhoging: Nul is genoeg

Foto: SP

De SP heeft woningcorporatie Welbions samen met Groenlinks en PvdA opgeroepen om dit jaar de huren in Hengelo en Borne niet te verhogen. Veel huishoudens hebben nu en in de komende maanden sterk te lijden onder de coronacrisis, ook door soms forse inkomstenderving. De jaarlijkse huurstijging zorgt ervoor dat juist de minst draagkrachtige huishoudens fors worden benadeeld, wat dit jaar dus in veel gevallen wordt verergerd door de viruscrisis.

Welbions heeft in reactie aangegeven dat ze niet wil ingaan op dit appel en zegt dat ze met maatwerk huurders wil ondersteunen die hun huur (tijdelijk) niet kunnen betalen vanwege Corona. Dit maatwerk zou kunnen betekenen uitstel van huurbetaling, of in sommige gevallen kwijtschelding. Huurders die zich voor maatwerk melden kunnen dit bij Welbions doen en een gesprek aanvragen.

De SP is echter van mening dat huurstijging van de afgelopen jaren heeft geleid tot een voor veel huishoudens onbetaalbare huur en pleit daarom voor een stop op de huurverhoging.

In de Eerste Kamer heeft de SP een meerderheid weten te vinden die dit ook de minister op wil leggen. Maar de regering weigert dit en blijft de woningcorporaties per jaar 1,7 miljard aan verhuurderheffing laten betalen, geld dat wordt opgebracht vanuit de huur van alle huurders.

De SP in Hengelo en Borne roepen huurders van Welbions op om te melden wat zij vinden van de huurverhoging en of ze het eens zijn met de eis de huren niet te verhogen.

Ook wil ze weten of huurders vanwege corona een maatwerkoplossing bij Welbions hebben gekregen en zo ja, wat die inhoudt en of ze er mee geholpen zijn.

De informatie die huurders aanleveren kan de SP gebruiken om de strijd voor nul procent huurverhoging voort te zetten en te zorgen dat huurders die de huur niet kunnen betalen concreet en goed geholpen worden.

KLIK HIER VOOR UW ERVARING RONDOM DE HUURVERHOGING

Reactie toevoegen

U bent hier