h

Drie SP moties aangenomen in de raad

22 april 2021

Drie SP moties aangenomen in de raad

In de raadsvergadering van 20 april zijn drie SP moties aangenomen. Twee moties bij het ontwerp van de Regionale EnergieStrategie Twente. De eerste motie roept op tot samenwerking van de Twentse gemeenten bij de plaatsing van windmolens, zodat het Twentse landschap niet wordt verrommeld doordat gemeenten afzonderlijk zoekgebieden gaan gebruiken. Vorig jaar heeft de raad al opgeroepen om zo veel mogelijk bestaande infrastructuur te gebruiken voor het plaatsen van windmolens. De SP heeft daar nu industriegebieden aan toegevoegd.

 

De tweede motie roept op tot aanscherping van de eisen voor lokaal eigendom. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat 50% van grootschalige energieopwek lokaal eigendom is. Dat kunnen gemeenten zelf zijn, maar ook inwoners of organisaties. Dat wordt nu al gedaan in de vorm van coöperaties. Het blijkt dat gemeenten dat verschillend oppakken. Het voorbeeld van het plan van Twence voor een zonneveld op de Elhorst Vloedbeld laat zien dat een obligatieregeling ook al gezien wordt als een vorm van lokaal eigendom.
De moties leken aanvankelijk voldoende steun te krijgen, maar daags voor de vergadering was de steun op Voor Borne na, helemaal afgebrokkeld. Maar zie, de meerderheid schaarde zich achter de steun van de wethouder voor deze moties en dus gaan de oproepen mee naar de inbreng bij de stuurgroep RES Twente.
 

Motie vrijstelling giften dagelijkse levensbehoeften voor personen in de bijstand.
In februari van dit jaar heeft SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk een motie met deze strekking ingediend met tevens een oproep aan gemeenten om overeenkomstig te besluiten. Doel van deze motie is dat voor mensen die aangewezen zijn op de bijstandsregeling, incidentele giften van familie of vrienden voor dagelijkse levensbehoeften als boodschappen, niet meer worden gekort op de uitkering.In maart heeft de SP fractie Borne ook een dergelijke motie ingediend, waar de wethouder positief op reageerde. De motie werd aangehouden ivm tijdgebrek. Dinsdag is de motie alsnog in stemming gebracht en met ruime meerderheid aangenomen. De wethouder komt volgende maand met een raadsvoorstel voor aanpassing van het beleid. Deze giften worden gelijk gesteld aan pakketten van de Voedselbank of het Bornse Dreamteam.
 

Reactie toevoegen

U bent hier