h

17 oktober busvervoer vanuit Twente naar grote demonstratie in Rotterdam tegen de wooncrisis

5 oktober 2021

17 oktober busvervoer vanuit Twente naar grote demonstratie in Rotterdam tegen de wooncrisis

Foto: SP

Na een zeer druk bezocht woonprotest in Amsterdam, waarbij op 12 september 15.000 demonstranten bijeen kwamen staat er als vervolg een grotere demonstratie op stapel.
Deze vindt plaats op zondag 17 oktober in Rotterdam onder het motto ‘Huizen voor mensen niet voor winst!’.
De SP organiseert vanuit Twente busvervoer naar deze demonstratie; Het vertrek is om 11.00 uur vanaf de voorkant van het NS station in Hengelo. Huurders, woningzoekenden en iedereen die het tijd vindt voor een socialer volkshuisvestingsbeleid kunnen met de bus mee. Opgave via hengelo@sp.nl of tel.: 074-2421042. We vragen een vrije gift als bijdrage. Thuiskomst is verwacht rond 18.00 uur.

De afgelopen decennia is de woononzekerheid voor velen in Nederland toegenomen. De woningnood is geëxplodeerd. De mogelijkheden om betaalbaar te huren is onzeker geworden en veel te duur. Sociale huurwoningen worden op grote schaal verkocht, gesloopt en geliberaliseerd. Sociaal huren wordt gemarginaliseerd, terwijl de vrije huursector duur en onzeker is. Ook zijn koopwoningen voor velen onbereikbaar. Woonlasten stijgen. Huisuitzettingen nemen toe. En minder kapitaalkrachtigen worden verdrongen uit de randstad, terwijl ook de middeninkomens tussen wal en schip vallen. Tegelijkertijd slaan beleggers en speculanten - daartoe uitgenodigd door de kabinetten Rutte - hun slag: voor hen zijn woningen winstobjecten, en gedragen ze zich meer als huizenmelkers dan als goede huurbazen. Dat is slecht voor de woningen en vooral slecht voor hun bewoners.

Reactie toevoegen

U bent hier