h

Besluit over AZC is dieptepunt in Bornse democratie

30 september 2021

Besluit over AZC is dieptepunt in Bornse democratie

Foto: SP

Het Bornse college reageerde positief op het verzoek van het ministerie om het voormalige AZC weer open te stellen om gedurende een jaar Afghaanse vluchtelingen op te vangen. Toch speelde het college de vraag door naar de gemeenteraad. Deze zou op 28 september een besluit moeten nemen. Na een Politiek Beraad waarin insprekers, zijnde omwonenden van het voormalige AZC, duidelijke taal spraken en hun ongenoegen uitten over schending van afspraken, volgde een raadsvergadering waar de verschillende fracties hun standpunten naar konden voren brengen. Voordat een woord gesproken was kwam het CDA namens de coalitie met het voorstel het punt van de agenda te halen. Daarmee werd het college opgeroepen afwijzend te reageren op het verzoek van de minister en werd een debat voorkomen. Een dieptepunt in de democratie. Geschrokken door de felle reacties van de oppositie werd het voorstel weer ingetrokken en konden de partijen hun zegje doen. Hieronder (een deel van) het betoog van SP-fractievoorzitter Mieke Visser.

Het gebrek aan opvangcapaciteit voor vluchtelingen in Nederland is niet nieuw. Er zitten immers nog 11.000 vluchtelingen met vergunning c.q. statushouders te wachten op een meer zelfstandige woonplek. De doorstroming stagneert ernstig door een groot tekort aan sociale huurwoningen of semi-zelfstandig verblijf (woongemeenschap).  De situatie is verergerd door de onverwachte stroom van Afghaanse vluchtelingen.
Er wordt in het raadsvoorstel gesproken van een beroep op medemenselijkheid. Als lid van de socialistische partij voel ik mij zeker aangesproken door dit beroep. We zijn vanuit onze beginselen ook absoluut voorstander van een bijdrage van onze gemeente aan het opvangen van vluchtelingen.
We hebben echter ook gezien wat er in de afgelopen jaren in de besluitvorming van college en raad is gebeurd rond deze azc locatie. Zo was bij het besluit tot aankoop de medemenselijkheid ver te zoeken t.a.v. de 375 bewoners. Zij moesten voortijdig verhuizen naar andere verschillende opvangcentra in Nederland. Door alle gebeurtenissen in de afgelopen jaren scheppen we bij herhaling onze eigen vluchtelingencrisis.

De einddatum van het tijdelijk verblijf van 31 december 2022 van een groep Afghaanse vluchtelingen wordt contractueel vastgelegd, maar het is de vraag of door het genoemde gebrek aan doorstroom de bewoners ook werkelijk elders een plek kunnen krijgen.
Daarom stellen we harde voorwaarden aan onze instemming. We willen binnen het jaar structureel beleid voor de opvang van vluchtelingen, waarbij tevens een relatie ligt met het nieuwe inburgeringsbeleid. En we willen dat ons college op korte termijn de mogelijkheden onderzoekt voor meer kleinschalige semi-permanente opvang van kleine groepen vluchtelingen met vergunning die de basis inburgering achter de rug hebben. En dat deze mogelijkheden ook worden meegenomen in de woonvisie. Het ministerie van BiZa heeft een financiële regeling voor deze voorzieningen.

De SP fractie pleit al jaren voor het bouwen van meer sociale huurwoningen en betaalbare starterswoningen. “De woningmarkt kenmerkt zich door laagbouw en eensgezinswoningen” staat in een memo van 9 september. Dat is het probleem in Borne:  de woningbouw is te veel een markt i.p.v. volkshuisvesting. Zo komen diverse groepen die een betaalbare woning of appartement nodig hebben te weinig aan bod.
De openstelling van het azc is dus niet de enige wijze om bij te dragen aan een oplossing voor het gebrek aan opvang capaciteit.
Daarom willen wij van het college en raad via een amendement bewerkstelligen dat we in de toekomst voorbereid zijn en niet moeten wachten op de volgende Bornse vluchtelingencrisis.

 

Reactie toevoegen

U bent hier