h

Reactie SP op de Energievisie Borne

27 mei 2021

Reactie SP op de Energievisie Borne

Foto: SP

Fractievoorzitter Mieke Visser eindigde haar betoog met de woorden: ‘Stroom, gas, water zijn zogenoemde nutsvoorzieningen en vormen een basisbehoefte in onze samenleving. De SP is daarom van mening dat de overheid samen met inwoners een duidelijke en bepalende rol moet blijven vervullen in de energietransitie. Daarom hechten wij aan aanscherping van lokaal eigendom, zoals ook neergelegd in de motie van 20 april jl. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om zeggenschap.’ Lees hieronder het gehele betoog over de Energievisie van Borne.

De Energievisie is een document in ontwikkeling, stelde de wethouder op 18 mei in antwoord op vragen. Iedere 5 jaar kunnen we het document bijstellen. Dat zal ook nodig zijn, omdat heel veel zaken voor invulling van nieuwe duurzame energie nog onduidelijk zijn. De uitkomsten van gesprekken over wijkuitvoeringsplannen kunnen zomaar van invloed zijn op de visie.
Tegelijkertijd is lange termijn denken nodig. Niet alleen over opwek en warmtetransitie, maar ook over het afval dat zonnepanelen en batterijen voor elektrisch rijden aan het einde van hun levensduur opleveren en de schaarste aan de benodigde grondstoffen die kan ontstaan.
We moeten naar onze mening ook kritisch zijn op bronnen die worden gebruikt voor warmtetransitie. Is er sprake van vrijkomende warmte bij reguliere productieprocessen of worden schadelijke bronnen toegevoegd om warmte te produceren. Daarbij speelt ook CO2 uitstoot een rol.
We zijn blij dat waterstof in korte tijd veel meer aandacht gekregen als energiedrager, die ook geschikt is voor hoge temperaturen. Het aardgasleidingnet blijft ook in Borne bestaan om in de toekomst eventueel van dienst te kunnen zijn voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.
Alle investeringen voor grootschalige duurzame energie worden gedaan met subsidies. We hebben als raad geen inzicht in het rendement van energieprojecten. Voor prijsbewaking wordt in het document en in de beantwoording van onze vragen verwezen naar de Autoriteit Consument en Markt voor wat betreft warmtebedrijven. De koppeling met de aardgasprijs wordt echter losgelaten. Investeerders moeten naar onze mening vooraf inzicht geven in hun rendement verwachting en kostprijsberekening per eenheid, ook bij energie opwek. Kunnen zij werkelijk een betaalbaar product leveren en de levering voor lange tijd garanderen?
Er is in de raad al veel gezegd over grootschalige opwek van windenergie versus zonne-energie. De SP fractie is van mening dat Borne moet participeren in een regionale aanpak van de plaatsing van windturbines, zoals neergelegd in de motie van 20 april jl.. Een nog groter aandeel van grootschalige energie-opwek zal onnodig ten koste gaat van het schaarse buitengebied. Bovendien is al bekend dat de het elektriciteitsnet moeite heeft om grootschalige opwek van zonne-energie in bepaalde jaargetijden in het net op te nemen.

Stroom, gas, water zijn zogenoemde nutsvoorzieningen en vormen een basisbehoefte in onze samenleving. De SP is daarom van mening dat de overheid samen met inwoners een duidelijke en bepalende rol moet blijven vervullen in de energietransitie. Daarom hechten wij aan aanscherping van lokaal eigendom, zoals ook neergelegd in de motie van 20 april jl. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om zeggenschap.

 

Reactie toevoegen

U bent hier