h

Goederentreinen

De toename van met name het goederenvervoer per spoor is onaanvaardbaar: het spoor met lange wachttijden snijdt Borne in tweeën, het transport veroorzaakt geluid- en trillingoverlast en is gevaarlijk.

Handtekeningenactie goederentreinen

Grote eengezindheid over goederenvervoer

Actie tegen nog meer goederentreinen in Borne

Gemeente heeft zitten slapen. SP Borne: twee tunnels en stop goederenvervoer

Massaal protest tegen geluidsoverlast spoor

Last van lawaai spoor

 

 

 

 

 

7 november 2013

SP Tweede Kamerlid Eric Smaling stelt vragen over goederentrein

Over de ontsporing van de goederentrein in onze woonplaats heeft Eric Smaling Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur. Hij heeft de staatssecretaris gevraagd om de ontsporing tot op de bodem uit te zoeken.

Lees verder
4 november 2013

Veel SP bij 'Goederentrein spoort niet'

Afgelopen vrijdag was er in Zutphen een door RONA georganiseerde manifestatie tegen de toename van het aantal goederentreinen door Gelderland en Overijssel.  De SP voert ook al jaren actie tegen de komst van de goederentreinen, samen met andere organisaties. Enkele honderden bezorgde aanwonenden van het spoor waren aanwezig. Ook vanuit de Twentse plaatsen was er door de SP een oproep gedaan en deed een flinke groep demonstranten aan de demonstratie mee, met lampions en borden. Het zag duidelijk rood van de SP hesjes, spandoeken en borden met de tekst “de goederen trein spoort niet, wij zijn voortvarend” als toespeling naar alternatief vervoer over water. 

Lees verder
28 oktober 2013

SP spoort u aan!

 
Kom ook naar de manifestatie op vrijdag 1 november in Zutphen tegen de komst van meer goederentreinen door onze steden en dorpen, georganiseerd door RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking).
In november/december zal er in Den Haag een besluit worden genomen over het traject tussen Zutphen en Hengelo. Later volgt een besluit over het gehele tracé. 
De SP is fel tegenstander en vindt dat die goederentreinen hier helemaal niet thuis horen. 
Hoe meer mensen er naar de manifestatie komen, des te krachtiger is de boodschap aan de politiek: ‘Zet uw gedachten op een ander spoor!’
 
Wanneer? Vrijdag 1 november van 19:30 tot 21:30. 
Waar? In Zutphen op de IJsselkade, tussen het IJsselpaviljoen en Eethuis de Kade.
Hoe? Kom allen bij voorkeur per trein.
 
Programma:
Eerst zal er een manifestatie zijn met muziek 
en toespraken van lokale en landelijke politici. 
Namens de SP zal Tweede Kamerlid Eric Smaling 
spreken. Vervolgens is er een fakkeltocht over 
de IJsselbrug. Neem zelf een lampion, fakkel 
of lampje mee en eventueel een spandoek.
 
Meer informatie op: rona-info.nl
 
Kunt u niet komen? Dat is jammer! U kunt wel 
uw stem laten horen via het burgerinitiatief op 

 

Lees verder
24 november 2011

Debat No-Rail

Maandag 12 december: Debat No-Rail

Lees verder
25 september 2010

Openbare avond over goederentreinen met Paulus Jansen (SP)

A.s donderdag komt SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen, met specialisme verkeer en vervoer, naar Borne. Om 19.30 uur zal hij in het Kulturhus de Bijenkorf aanwezig zijn om te spreken over het voor Borne belangrijke onderwerp goederentreinen.

Lees verder
19 augustus 2010

Actie tegen nog meer goederentreinen in Borne

De SP in Borne gaat handtekeningen ophalen tegen de plannen om het goederenvervoer uit te breiden. Het personenvervoer in de Randstad wordt uitgebreid en om dat te kunnen realiseren moeten zo’n 40 goederentreinen per etmaal een andere route kiezen, n.l. via de IJssellijn en Twentelijn (Arnhem-Zutphen-Enschede). Gevolg is meer overlast door extra lawaai, trillingen en nog meer gesloten overwegen. Vanwege de ligging van de spoorlijn komt de overlast in Borne dubbel zo hard aan.

Lees verder
9 februari 2010

Gemeente heeft zitten slapen. SP Borne: Twee tunnels en stop goederenvervoer.

170 miljoen was er beschikbaar, aldus minister Eurlings, om iets te doen aan alle problemen die het spoor in Borne veroorzaakt. De gemeente Borne wist het niet. Helaas is de pot nu op. Een Bornse delegatie gaat weliswaar nog op bezoek in Den Haag om nog te redden wat er te redden valt, maar of dat nog wat oplevert….

Lees verder
3 november 2009

MASSAAL PROTEST TEGEN GELUIDSOVERLAST SPOOR

Wethouder: ‘Desnoods actie voeren’

Lees verder
25 oktober 2009

LAST VAN LAWAAI SPOOR

Bornse SP-leden uit de buurt Het Wensink hebben samen met andere buurtbewoners deze week handtekeningen opgehaald om te onderstrepen dat er haast gemaakt moet worden met het tegengaan van geluidsoverlast van (goederen)treinen. In de Twentsche Courant Tubantia verscheen onderstaand bericht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier