h

'Borne Spoort' opgericht

19 december 2015

'Borne Spoort' opgericht

Foto: SP

Op initiatief van de SP hebben een aantal Bornenaren, vanuit diverse geledingen samen met bewoners langs het spoor en met steun van het RONA de groep “Borne Spoort” opgericht.
“Borne Spoort” gaat druk uitoefenen op de provinciale en landelijke overheid om aandacht te geven aan de problematiek rond de Twentelijn en de situatie in Borne in het bijzonder. Het initiatief staat los van de politieke lobby van gemeenten langs het spoor.

“Borne Spoort” zet in op minder treinbewegingen, met de nadruk op minder goederentreinen, die debet zijn aan veel geluids- en trillingshinder, ook ’s nachts, die soms onbekende gevaarlijke stoffen vervoeren en waarvan het aantal voorlopig alleen maar toeneemt.

“Borne Spoort” gaat geen politieke lobby voeren (dat gebeurt al), niet inzetten op meetgegevens of verzamelen van informatie over de treinen (dat doet RONA al), maar gaat zich richten op opzienbarende acties, waarbij zoveel mogelijk de bewoners uit de buurten gelegen aan het spoor worden betrokken.
De groep Bornenaren bestaat momenteel uit zo’n 25 personen, waarvan er ongeveer 10 een kerngroep vormen. Jan de Vries, zelf ook wonend aan het spoor, is voorzitter. 

Reactie toevoegen

U bent hier