h

Actie tegen nog meer goederentreinen in Borne

19 augustus 2010

Actie tegen nog meer goederentreinen in Borne

De SP in Borne gaat handtekeningen ophalen tegen de plannen om het goederenvervoer uit te breiden. Het personenvervoer in de Randstad wordt uitgebreid en om dat te kunnen realiseren moeten zo’n 40 goederentreinen per etmaal een andere route kiezen, n.l. via de IJssellijn en Twentelijn (Arnhem-Zutphen-Enschede). Gevolg is meer overlast door extra lawaai, trillingen en nog meer gesloten overwegen. Vanwege de ligging van de spoorlijn komt de overlast in Borne dubbel zo hard aan.

Begin dit jaar was minister Eurlings al in Borne om de situatie te bekijken, waarbij bleek da het probleem in Den Haag niet bekend was. De SP vindt dat het Bornse college er alles aan moet doen om dit probleem als gemeente Borne en samen met andere betrokken gemeenten bij de nieuwe minister wel bekend te maken. "Meer personenvervoer in de Randstad is geweldig, maar Twente moet niet het afvoerputje worden van het westen", aldus SP voorzitter Rob Kolner.

De SP komt ook met een alternatief: Laat de goederentreinen varen! De binnenvaart, die het momenteel moeilijk heeft, kan een flinke oppepper gebruiken. Een vitale binnenvaart kan een bijdrage leveren aan het verminderen van problemen als files, geluidsoverlast en milieuvervuiling. Bovendien wordt een noodlijdende beroepsgroep geholpen. In het najaar zal de regering beslissen over de toekomst van het goederenvervoer. Eerst wordt op 9 september een hoorzitting gehouden, waarbij de SP vanuit de Gelderse en Overijsselse aan het spoor gelegen plaatsen duizenden handtekeningen wil aanbieden. Het zou goed zijn wanneer wethouders – waaronder die van Borne - zich daar ook laten zien. Momenteel zijn regionaal ook andere politieke partijen en organisaties zich aan het aansluiten bij de actie.

In de buurten langs het spoor worden door de Bornse SP zo’n 2.000 flyers verspreid. Ook tijdens de Melbuulndagen zal de SP de bevolking in de gelegenheid stellen een handtekening te zetten tegen de plannen.

Iedereen kan de petitie ook op internet ondertekenen op https://gelderland.sp.nl/goederentrein/petitie.shtml of natuurlijk bij de SP stand tijdens de Melbuulndagen.

U bent hier