h

SP verbaasd over uitspraak wethouder

30 mei 2020

SP verbaasd over uitspraak wethouder

Foto: SP

De SP fractie Borne spreekt haar grote verbazing uit over de uitspraak van scheidend wethouder Mulder tegenover de pers over sluiting van het zwembad als optie voor bezuiniging. College en gemeenteraad hebben gezondheid en bewegen voor inwoners van de gemeente hoog in het vaandel staan. De uitspraak staat ook geheel haaks op de eerdere voorstellen en besluitvorming van college en raad over de renovatie van het zwembad en de sporthallen van het sportpark 't Wooldrik. 

De SP fractie is tevens van mening dat een dergelijke uitspraak van een wethouder niet bijdraagt aan het vertrouwen dat burgers moeten kunnen stellen in het lokale bestuur. Uit de resultaten van de burgerpeiling “Waar staat je gemeente” werd onlangs bekend dat dit vertrouwen maar matig is. Dit soort ondoordachte opmerkingen, die gemakkelijk een eigen leven kunnen gaan leiden, helpen niet om het vertrouwen in het gemeentebestuur op te krikken.
Vrijwel alle gemeenten kampen met grote tekorten op het sociaal domein. De gemeenteraad heeft haar goedkeuring gegeven aan een intensief begeleidingstraject om meer grip te krijgen op de uitvoering rond de jeugdzorg en WMO, zowel in kwaliteit als efficiency. Het college heeft bij de begroting de verwachting uitgesproken dat met dit traject op termijn de overschrijdingen kunnen worden teruggedrongen. De SP ziet liever dat het college zich inzet om met andere gemeenten en de VNG de landelijke overheid er opnieuw van te doordringen dat er een onhoudbare situatie is ontstaan in de financiering van de taken in het sociaal domein. De SP fractie heeft het college daar al in 2018 toe opgeroepen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier