h

Na oproep SP, PvdA en GroenLinks in Borne en Hengelo. Welbions: wel sociaal beleid, geen huurstop.

22 april 2020

Na oproep SP, PvdA en GroenLinks in Borne en Hengelo. Welbions: wel sociaal beleid, geen huurstop.

De SP, PvdA en GroenLinks fracties in Borne en Hengelo hebben een oproep gedaan aan de Raad van Bestuur van Welbions om de huurverhoging, die voor 1 juli a.s. staat gepland, voorlopig op te schorten, om huurders van sociale huurwoningen in deze crisistijd sowieso niet extra financieel te belasten.  Recent al hebben GroenLinks, SP en PvdA hebben in de Tweede Kamer aangegeven dat het Kabinet meer moet doen dan in de spoedwet, die huurders tijdens de coronacrisis moet beschermen, is voorzien. Zij zijn van mening dat woningbouwverenigingen meer financiële mogelijkheden moeten krijgen om betaalbare sociale huurwoningen te kunnen bouwen en bestaande huurwoningen te kunnen verduurzamen. Zij pleiten al langere tijd krachtig voor afschaffing van de verhuurdersheffing, zodat er meer financiële ruimte komt voor woningbouwcorporaties. Inmiddels heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter dit standpunt geschaard. Sinds gisteren geldt dit ook voor de Eerste Kamer. Onze fracties in de Tweede Kamer zullen politieke druk blijven uitoefenen. Welbions stuurde onderstaand antwoord:

Maatwerk voor huurders in geldproblemen door corona  Een aantal van onze huurders kan rekeningen niet meer betalen omdat ze door de coronacrisis (tijdelijk) geen of minder werk hebben en daardoor minder of geen inkomen. Dit geldt voor huurders met een woning en voor huurders met een bedrijfspand. Niet al onze huurders hebben financiële problemen door de coronacrisis; gelukkig hebben veel van onze huurders een vast inkomen. Wij willen er daarom juist zijn voor huurders die door de crisis in geldproblemen zijn gekomen. De geldproblemen van deze huurders nemen wij niet weg door dit jaar geen huurverhoging te doen. Dat zou wat ons betreft meer een gebaar of statement zijn en te weinig effect hebben voor de huurders met geldproblemen door de crisis. Daarom ondersteunen wij deze huurders en bieden we direct oplossingen in het betalen van de huur. Die oplossing is maatwerk en kan bestaan uit tijdelijk minder of geen huur betalen. Deze werkwijze is mede op initiatief van huurdersbelangenvereniging Ookbions tot stand gekomen.  We kunnen onze inkomsten maar één keer uitgeven. We kiezen ervoor om niet alle huurders financieel een heel klein beetje te ontzien maar om huurders met geldproblemen door corona goed te helpen. Alle corporaties in Twente hebben hier samen over gesproken en allemaal kiezen we ervoor om juist getroffenen door de coronacrisis te ondersteunen. 

Aanvulling op landelijke maatregelen De overheid neemt economische maatregelen om banen en inkomens te beschermen. Toch kunnen onze huurders (tijdelijk) in de knel komen. Bijvoorbeeld omdat het geld van de overheidsmaatregelen niet snel beschikbaar is of omdat iemand net niet voldoet aan de regels. Daarom kiest Welbions ervoor om snel met deze huurders in gesprek te gaan zodat we een oplossing kunnen zoeken waardoor de huurder direct geholpen is. De oplossing hangt af van de situatie van de huurder en of de huurder gebruik kan maken van de landelijke regelingen. Op dit moment maken 50 huurders gebruik van deze regeling, waarvan de helft een woning huurt en de helft een bedrijfspand. Op een later moment bekijken we hoe de definitieve afspraken met de huurder eruit zien.

Huurbevriezing en huurverlaging Huurders met een relatief hoge huur en een laag inkomen kunnen bovendien gebruikmaken van huurverlaging of huurbevriezing. Dit is nog niet wettelijk geregeld, toch past Welbions dit maatwerk al toe in 2020. Alle huurders krijgen hierover bericht, zodat ze zelf kunnen nakijken of ze hiervoor in aanmerking komen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier