h

Motie SP over WOZ unaniem aangenomen

12 maart 2020

Motie SP over WOZ unaniem aangenomen

Foto: SP

Eind november kregen woningeigenaren bericht van het GBT dat voor de bepaling van de WOZ-waarde een nieuwe rekenmethode is ingevoerd. Het aantal vierkante meters is bepalend, niet het aantal kuub. Carports en andere overkappingen tellen allemaal mee. Voor een aantal inwoners ging de WOZ-waarde omlaag, maar velen kregen te maken met een forse stijging.

Begin november konden de coalitiepartijen, door hun meerderheid in de raad, het voorstel om de OZB met 16,2% te verhogen, doordrukken.  De combinatie van nieuwe berekening WOZ, verhoging OZB en hogere marktwaarde leverde hier en daar zelfs een stijging van de het ozb bedrag op van meer dan 25%.
In 2022 is de nieuwe rekenmethode verplicht, maar Borne is de eerste gemeente waar deze is ingevoerd. De nieuwe rekenmethode en de effecten daarvan werd niet gecommuniceerd met de raad. Bij kennis hiervan hadden de coalitiepartijen andere keuzes kunnen maken.
Onze SP fractie wilde voor de deadline van 7 februari de kwestie aan de orde stellen in de raad, zodat er nog een en ander gerepareerd kon worden. De raad (met uitzondering van VVD en D66) wees dit verzoek af. Met behulp van een vrijwel nooit gehanteerd artikel in het Reglement van Orde wist de SP-fractie (met steun van VVD en D66) de gang van zaken rond de OZB op 10 maart wel op de agenda te krijgen.
In een motie werd onder meer gevraagd aan het college om een evaluatie te houden, waarbij in elk geval de volgende punten betrokken worden:
- de effecten van de nieuwe meetmethode in combinatie met de OZB-verhoging
- de aard en het aantal formele bezwaren van woningeigenaren op de definitieve aanslag en de beslissingen hierop
- de communicatie tussen ambtelijke organisatie, college, GBTwente, gemeenteraad en inwoners.
De argumenten voor de motie waren zo sterk dat wethouder en coalitiepartijen uiteindelijk overstag gingen en de motie unaniem werd aangenomen.
Het komt zelden voor dat een oppositiepartij over een onderwerp dat eerst niet behandeld mocht worden, alsnog in het gelijk gesteld wordt. Voor 15 september moet het college de raad melden wat uit de evaluatie naar voren is gekomen.

Reactie toevoegen

U bent hier