h

Raad wil niet in discussie over WOZ

6 februari 2020

Raad wil niet in discussie over WOZ

Foto: SP

Een meerderheid van de Bornse gemeenteraad besloot dinsdagavond het vooraf ingediende verzoek van de SP fractie, om in de raadsvergadering te spreken over het ontbreken van tijdige informatie over de nieuwe WOZ waardemeting, te weigeren. De fracties van VVD en D66 steunden het verzoek van de SP. De redenen voor het niet agenderen van het punt zijn niet bekend. Geen enkele fractie sprak zich daarover uit.

“De gemeenteraad had nog tot 7 februari de gelegenheid om de proef af te blazen of uit te stellen. De invoering staat bij GB Twente uiterlijk gepland in 2022. De SP fractie vindt het kwalijk dat het college de raad ten tijde van de begrotingsbesprekingen niet informeerde over een actie die al in 2017 in gang is gezet. Een voornemen dat in het najaar van 2019 bovendien al in de afronding zat, blijkens de brieven die in november aan de huizenbezitters zijn verstuurd. De nu bekende effecten van deze nieuwe meetmethode, in combinatie met de verhoging van de ozb, hadden naar de mening van een aantal fracties wel degelijk de discussie rond de begroting en vaststelling van de ozb verhoging kunnen beïnvloeden”, aldus Mieke Visser van de SP.

 

'Forse stijging ozb'

“De SP fractie wil weten waarom het college de raad niet eerder uit eigen beweging heeft geïnformeerd en hoe dat kon gebeuren. De SP fractie informeerde in de raadsvergadering van 10 december al bij de wethouder naar de effecten van deze meting, na de verspreiding van de brief van GB Twente en een artikel in de media. De wethouder kon op deze vraag geen antwoord geven, maar zegde wel toe onderzoek te doen. De informatie kwam op 27 januari met een presentatie door het GB Twente. Daarbij bleek dat het GB Twente al in 2017 samen met de gemeentelijke organisatie was gestart met de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe meetmethode. Bij deze nieuwe meetmethode wordt niet meer de kubieke inhoud van de woning gerekend voor het bepalen van de WOZ waarde, maar telt het oppervlak van woning, vrijstaand schuurtje, carport, overkapping, vrijstaande garage, ligging en onderhoudsstaat. Door deze meetmethode, in combinatie met de gestegen marktwaarde en de extra verhoging van het ozb tarief, krijgen een groot aantal woningeigenaren te maken met een forse stijging van de ozb. Na de voormelding van GB Twente bleek dat bijna de helft van ruim 1800 inwoners, die in eerste instantie al reageerden, niet akkoord waren met de voorlopig vastgestelde WOZ waarde. De definitieve aanslag volgt eind februari. Dan zal blijken welke prijs door burgers betaald moet worden. Aan de hand van het nieuwe ozb tarief voor 2020 lijkt een feitelijke verhoging van 25% van de ozb last ten opzichte van vorig jaar niet zeldzaam.”

 

De SP fractie gaat alsnog schriftelijke vragen stellen aan het college.

Reactie toevoegen

U bent hier