h

SP houdt enquête over WOZ

3 december 2019

SP houdt enquête over WOZ

Foto: SP

Wat door inwoners van Borne al was opgemerkt, werd gisteren bevestigd in de Tubantia. De WOZ-waarden van koopwoningen in Borne kunnen flink verschillen met de laatst vastgestelde waarde. Dit zou te maken hebben met een nieuw meetsysteem dat door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente gehanteerd wordt en waarbij Borne als proefgemeente fungeert. In 2022 moet het nieuwe meetsysteem landelijk zijn ingevoerd. Er wordt nu gekeken naar de oppervlakte van de woning, niet langer meer naar de inhoud. Wel of geen aanbouw maakt dan nogal verschil. Er zijn door ons al verschillen tot 37.000 euro bij een rijwoning geconstateerd.

Je kunt de voorlopige waarde bekijken op de website van GBTwente.nl onder WOZ waarde 2020.|
Is er een grote stijging te zien, die niet te verklaren is door de nieuwe meetmethode?  Geef ons dan de oude en de nieuwe waarde door, en het verschil. Het gaat om een anoniem onderzoek, adres is niet nodig, wel graag de wijk doorgeven.
We vragen ons als SP Borne af wat deze extra verhoging van de WOZ waarde betekent voor onze inwoners met een eigen woning in samenhang met de ruim 16% verhoging van de OZB in 2020.
Reacties graag naar: sp.borne@gmail.com

Reactie toevoegen

U bent hier